Vanaf welk schadebedrag kan claimen op de autoverzekering uit?

Bij schade aan uw auto kunt u het schadebedrag eventueel claimen bij de autoverzekeraar. Soms kan het niet uit. Een claim heeft namelijk vaak een negatief effect op de hoogte van de premie voor de autoverzekering. Vanaf welk schadebedrag kan het claimen uit, of is het niet zo eenvoudig?

(meer…)

Lees meer

Schadeformulier verplicht invullen bij een schade?

Bij een autoschade verwacht de verzekeraar een schadeformulier. Dit is de officiële melding van de schade en op deze manier geeft u aan wat de toedracht van het ongeval was. Dit kan met een schadeformulier, maar het kan ook handiger en sneller. Met de schade-app kunt u de schade rechtstreeks indienen bij de verzekeraar.

(meer…)

Lees meer

Wat is wettelijke rente?

Wanneer iemand schade lijdt door toedoen van iemand anders kan de door de aansprakelijke partij te betalen schadevergoeding nog wel eens op zich laten wachten.  Vaak wordt er gediscussieerd over de aansprakelijkheid en/of de hoogte van de schadevergoeding tussen de aangesproken verzekeringsmaatschappij en de schadelijdende partij c.q. diens belangenbehartiger. En ondertussen moet de schadelijdende partij zelf zijn schade betalen. Met andere woorden, het slachtoffer schiet de door hem geleden schade als het ware zelf voor en stelt daarmee zijn eigen geld beschikbaar dat eigenlijk door de aansprakelijke partij beschikbaar gesteld had moeten worden. Om dit te compenseren heeft het slachtoffer recht op zogenaamde wettelijke rente. (meer…)

Lees meer

AVP verzekeraar beroept vaak ten onrechte op artikel 185 WvW

Bij een ongeval tussen een fietser en bijvoorbeeld een scooter beroept de (AVP) verzekeraar van de fietser zich in de meeste gevallen op artikel 185 WvW. De verzekeraar nodigt de scooterbestuurder uit om overmacht aannemelijk te maken en wijst de aansprakelijkheid vooralsnog af. Dit is echter vaak een verkeerde werkwijze. (meer…)

Lees meer

Autoschade veroorzaakt door fietser – Wie betaalt?

De veroorzaker van een autoschade draagt de kosten voor het herstellen van de schade. Dit is een eenvoudige beredenering, maar gaat niet altijd op. Bij een ongeval wordt de zwakke verkeersdeelnemer, waaronder de fietser, wettelijk beschermd. Wanneer ligt de schuld voor autoschade wel 100% bij de fietser?

(meer…)

Lees meer