Bellende fietser niet meer onschendbaar in het verkeer

Artikel 185 WVW is het artikel in onze Wegenverkeerswet dat bij de afwikkeling van schadegevallen het meest tot onbegrip en frustratie leidt. Dit artikel biedt onder andere de fiets en voetganger (de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer) een verregaande vorm van bescherming wanneer deze verkeersdeelnemer een ongeval overkomt met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer als tegenpartij. Vandaag de dag is het bijna gebruikelijk om de op fiets te bellen en niet met het verkeer bezig te zijn. Eerder vroegen wij ons al af of artikel 185 WvW dan nog wel van deze tijd is. (meer…)

Lees meer

Ooggetuige, klapgetuige, oorgetuige, partijgetuige of stille getuige

Handgeschreven of getypt en ondertekend

Schade verhalen buiten rechte is niet meer dan het beoordelen van de aansprakelijkheid op basis van de geldende wettelijke regels en jurisprudentie zoals de rechter het ook zou doen. Alleen in de praktijk is soms duidelijk merkbaar wie op de stoel van de rechter gaat zitten. Immers beide belangenbehartigers steunen (uiteraard?) de eigen cliënt of verzekerde.

Er is niets mis met het verdedigen van het standpunt van de eigen cliënt of verzekerde. Echter in de praktijk komen tenenkrommende reacties voorbij waarbij men de feiten die op tafel liggen uit het oog verliest en puur uit eigen gevoel of waarheidsvinding de zaak beredeneert. (meer…)

Lees meer

Wat gaat er gebeuren als uw auto total loss is?

Als de herstelkosten te hoog zijn of herstel niet mogelijk is, wordt de auto total loss verklaard. Wat gaat er met uw auto gebeuren en wat houdt total loss financieel voor u in?

Wat is (uw) schade?

Allereerst is het goed om stil te staan wat schade eigenlijk is. Schade is het nadelige gevolg dat u heeft door bijvoorbeeld de aanrijding met uw auto. De schade die u leidt bestaat uit het verschil tussen uw financiële positie voor de aanrijding en daarna. Uw schade wordt daarbij uitgedrukt in geld.

Een voorbeeld: Voor de aanrijding was uw auto tiptop in orde en na de aanrijding blijft u achter met een grote deuk. Om uw auto weer in de staat te krijgen die het had voordat de aanrijding plaatsvond, moet de deuk worden hersteld. De herstelkosten die daarvoor nodig zijn, vormen uw financiële schade.

Wanneer is een auto total loss?

Niet altijd is het financieel verantwoord om de schade te laten herstellen. Dat is het geval indien de reparatiekosten van de schade hoger zijn dan het verschil in de waarde van uw auto voor het ongeval (dagwaarde) en de waarde die uw auto nog heeft met de aanwezige schade na het ongeval (restwaarde).

Voorbeeld:

De waarde van de auto voor het ongeval, de dagwaarde:                            € 7500,-

De waarde van de auto met schade na het ongeval, de restwaarde:         € 1500,-

Het verschil is:                                                                                                                 € 6000,-

Indien de herstelkosten hoger uitvallen dan € 6000,- dan zou de schade in theorie wel kunnen worden hersteld, maar dan is dat economisch niet meer verantwoord. Uw auto is dan economisch total loss.

Het kan daarnaast voorkomen dat uw auto zo erg is beschadigd dat het repareren van de schade niet meer mogelijk is, los van de kosten daarvan. De auto is volledig uitgebrand of het chassis van de auto is zo erg vervormd dat de reparatie niet meer mogelijk is. Dit wordt dan technisch total loss genoemd.

Expertisetraject

Voor schade aan uw auto waarbij de herstelkosten hoog worden ingeschat of indien vanwege de leeftijd van de auto deze eerder total loss kan gaan, zal er een expert worden ingeschakeld. De expert kan worden ingeschakeld door de verhaalservice, uw eigen verzekeraar of door de verzekeraar van de tegenpartij. In alle gevallen is de expert een onafhankelijke partij die geen belang heeft bij de uitkomst van de expertise.

De expert zal met u een plaats en tijd afspreken om de schade aan uw auto vast te stellen. Dit gebeurt doorgaans bij een schadeherstelbedrijf. De expert stelt samen met het schadeherstelbedrijf de herstelkosten vast. Daarnaast zal de expert de dagwaarde en de restwaarde van uw auto vaststellen.

Bij het vaststellen van de dagwaarde zal de expert rekening houden met de leeftijd van uw auto, de kilometerstand, de “populariteit” van het merk en type en de algehele staat van het onderhoud. In het laatste geval zal de expert letten op de reeds aanwezige oude schades, roestvorming, onderhoudshistorie etc.

Om de restwaarde te bepalen zal de expert doorgaans enkele opkopers inschakelen om te bieden op uw auto. Het hoogste bod zal dan de restwaarde zijn van uw auto. Ook in dat geval zal het zeker meespelen of uw auto “gewild” is.

Uw auto is volgens de expert total loss, en dan?

Bij technisch total loss heeft u geen keuze. Uw auto kan en mag niet meer worden gebruikt. U moet dan afstand doen van de auto door deze te verkopen voor de restwaarde. De opkoper zal u als eigenaar vrijwaren, u ontvangt het zogeheten vrijwaringsbewijs. Daarmee kunt u de verzekering beëindigen en zal tevens de wegenbelasting stoppen.

Bij economisch total loss heeft u een keuze in de afwikkeling:

  1. Blijven rijden; ondanks de aanwezige schade is uw auto nog steeds goed bruikbaar en u blijft met de schade rijden.
  2. Deel schadeherstel of met gebruikte onderdelen; uw wilt wel de schade laten herstellen, maar niet alles of u maakt gebruik van gebruikte onderdelen.
  3. Verkoop van de auto; u verkoopt de auto voor het hoogste bod aan de opkoper en u gaat op zoek naar een andere auto. (Let op bij verkoop, dat u een vrijwaringsbewijs ontvangt om uw verzekering te kunnen stoppen)
  4. Heeft u het vrijwaringsbewijs ontvangen geef dit dan door aan uw autoverzekeraar om uw verzekering te beëindigen of op te schorten.

Uw schade is verhaalbaar, wat krijgt u vergoed bij een total loss?

Indien u uw voertuig All-Risk heeft verzekerd kunnen er andere afspraken gelden in wat er wordt vergoed (dagwaarde, aanschafwaarde, nieuwwaarde) of u verplicht bent te herstellen of dat u verplicht bent afstand te doen van uw auto indien sprake van total-loss. Deze voorwaarden verschillen per verzekeraar. Het advies is dan ook uw polisvoorwaarden daarvoor te raadplegen of de vraag voor te leggen aan uw tussenpersoon.

Bent u niet verzekerd voor uw schade, maar de schade is wel verhaalbaar op een andere partij, wat krijgt u dan vergoed? Als uw auto economisch total loss is, kunt u het verschil in dagwaarde en restwaarde claimen. In het bovengenoemde voorbeeld is dat € 6000,-.

U heeft dan vervolgens de keuze wat u met dat bedrag gaat doen. Blijven rijden en de schadevergoeding gebruiken voor de vakantie, een deel van de schade herstellen of samen met de opbrengst van de verkoop van uw beschadigde de auto gebruiken voor de aanschaf van een andere auto. U mag dit zelf beslissen. In Nederland geldt geen reparatieplicht.

Vaak brengt de schadehersteller kosten in rekening voor het stallen van uw beschadigde auto en het begeleiden van de expert (stalling- en taxatiekosten). Die kosten dient u doorgaans eerst zelf voor te schieten, maar kunnen bij total loss worden geclaimd op de aansprakelijke tegenpartij.

Ten tijde van de expertise van de schade en tijdens het herstel van de schade kunt u gebruik maken van een huurauto als vervangend vervoer. Voor die kosten kan een vergoeding worden verhaald op de aansprakelijk tegenpartij. Bij reparatie van de schade gaat men uit van het aantal dagen dat de reparatie duurt. Indien sprake is van total loss wordt doorgaans rekening gehouden met een maximale termijn van 14 dagen dat er huurkosten kan worden geclaimd.

Veelgebruikte termen bij total loss:

Dagwaarde: De waarde van het voertuig voorafgaand aan het ongeval.

Restwaarde: De waarde van het voertuig met schade na het ongeval

Technisch total loss: Het voertuig is zo erg beschadigd dat het niet meer te herstellen is

Economisch total loss: Het voertuig is wel te herstellen, echter de herstelkosten zijn hoger dan het verschil in dagwaarde en restwaarde.

Expert: Onafhankelijk deskundige die de schade aan het voertuig vaststelt en rapporteert.

Expertisekosten: De kosten voor de expert die is ingeschakeld. Deze kosten worden vergoed door uw verzekeraar (afhankelijk van uw verzekeringsdekking) of door de verzekeraar van de tegenpartij indien de schade verhaalbaar is.

Taxatiekosten: De kosten die het schadeherstelbedrijf in rekening brengt voor het begeleiden van de expert bij het vaststellen van de schade

Stallingskosten: De kosten die het schadeherstelbedrijf in rekening brengt voor het plaatsen van uw voertuig op zijn terrein

Vrijwaringsbewijs: een document dat als bewijs dient voor de verkoper om aan te tonen dat een verkocht voertuig niet meer op zijn/haar naam staat. Het vrijwaringsbewijs wordt gebruikt om de verzekeringspolis te kunnen opzeggen en de wegenbelasting te stoppen.

Lees meer

Mag je stilstaan op de vluchtstrook bij een hoosbui?

Kijkend naar buiten lijkt de recente hete zomer alweer heel lang geleden. Vorige maand was er in delen van Nederland een watertekort en smeekten we nog om een beetje neerslag. Nu valt er op één dag zoveel regen als normaliter in de hele maand zou vallen.

In een ogenblik staat de hele straat blank, lopen tunnels vol met water en is de snelweg verandert in een rivier. Wat kan en mag je doen met noodweer als dit? Mag je in je auto onder een viaduct of op de snelweg de bui verder afwachten en schuilen. Rijd je toch door de tunnel ook al staat deze zichtbaar onder water? Je krijgt vervolgens schade aan je auto door het hoge water of door aquaplaning. Wie gaat die schade betalen? (meer…)

Lees meer