‘Autohuur door vertraging expert ook verhaalbaar’

Normaliter zijn de kosten van vervangend vervoer alleen gedekt voor de dag dat het voertuig naar de expert moet en gedurende de reparatieperiode. Allianz is daar onlangs van afgeweken.

In september 2016 is een consument met diens auto betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Consument heeft in verband daarmee een beroep gedaan op de verzekering. Verzekeraar (Allianz h.o.d.n. AllSecur) heeft vervolgens een expert ingeschakeld om de omvang van de aan het voertuig toegebrachte schade te beoordelen. Aansluitend is op basis van het opgemaakt expertiserapport een uitkering gedaan. Ook heeft Verzekeraar de consument een vergoeding voor veertien dagen gebruik van een huurauto toegekend.

(meer…)

Lees meer

Wie krijgt de schuld bij een aanrijding met een fietser?

Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer zoals een fietser of een voetganger, krijgt de bestuurder van het motorrijtuig standaard de aansprakelijkheid in de schoenen geschoven. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.

(meer…)

Lees meer

‘Allianz vergoedt kosten autohuur voor 100%’

Onlangs heeft de Allianz bij een schade de kosten voor autohuur maximaal vergoedt in plaats van de gebruikelijke 75%. Heeft Allianz hiermee een trend gezet?

In september 2016 is een consument met diens auto betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Consument heeft in verband daarmee een beroep gedaan op de verzekering. Verzekeraar (Allianz h.o.d.n. AllSecur) heeft vervolgens de consument een vergoeding voor veertien dagen gebruik van een huurauto toegekend. Verzekeraar heeft zich daarbij gebaseerd op 75 % van de daadwerkelijke kosten van de huurauto, met de bekende maar discutabele argumentatie dat de consument vanwege stilstand van het beschadigde voertuig ook kosten heeft bespaard. (meer…)

Lees meer

Wat is een technisch total loss?

De term total loss wil zeggen dat jouw auto of ander motorrijtuig niet meer wordt gerepareerd. In plaats daarvan krijg je de dagwaarde uitgekeerd. Wat wordt er bedoeld met een technisch total loss? En wat is het verschil met een economisch total loss?

(meer…)

Lees meer

Voorkomt een slipcursus ongelukken?

In het dagelijkse verkeer kun je in situaties terechtkomen dat je in een impuls moet reageren. Een verkeerde reactie kan grote gevolgen hebben. Je kunt vooraf niet inschatten hoe je op een noodsituatie gaat reageren, tenzij het aangeleerd handelen is. Juist dat kun je leren met een slipcursus.

(meer…)

Lees meer

Invullen schadeformulier – Ben ik voertuig A of B?

Na een verkeersongeval vul je samen met de tegenpartij een schadeformulier in. Maar waar vul jij jouw gegevens in? Ben je voertuig A of B? Hoe zit het met een eenzijdig ongeval? Ook in dat geval vraagt de verzekeraar namelijk om een ingevuld en ondertekend schadeformulier. (meer…)

Lees meer