Bedrijfsschade voor taxi’s claimen in 2021

De coronacrisis hakt er bij veel bedrijfstakken in. Een groep waar je niet zo veel van hoort, zijn de taxibedrijven. Ook daar is in het afgelopen jaar een omzetdaling te zien. Om die groep bij schade tegemoet te komen, is er tijdelijk een nieuwe regel in het leven geroepen, zo meldt Adfiz.

(meer…)

Lees meer

De lijnbus heeft voorrang, toch?

In het verkeer komen verschillende soorten voertuigen voor. Een aantal daarvan creëert een bijzondere positie binnen het verkeer. Helaas blijkt dat lang niet altijd duidelijk is hoe hiermee om moet worden gegaan. Denk bijvoorbeeld aan het naderen van een voertuig met zwaailichten en geluidssignalen. Breng jezelf hierbij niet in gevaar, ga niet te hard rijden of door rood. Kun je niet veilig uitwijken? Rijd dan rustig door en raak vooral niet in paniek. Maar wat dacht u van de lijnbus? Ook daar gaat het nogal eens mis. Tijd voor een opfriscursus!

(meer…)

Lees meer

WA-Direct en Bedrijfsregeling 16- De klant moet afstand doen van zijn voertuig

Vanaf 1 juli starten verzekeraars met de pilot Directe Schadeafhandeling, ook wel eerder bekend onder WA-Direct. De naam is aangepast om het misverstand uit de wereld te helpen dat WA-Direct een nieuw product of verzekering is. Het is namelijk een andere handelswijze. Het helpen van een niet-verzekerde klant. Klant belang voorop: Een voor verzekeraars nieuwe service die juist bij belangenbehartigers al jaren de basis vormt van hun dienstverlening. 

Hoe zit dat met het toepassen van Bedrijfsregeling 16 – begrijpt de WA-klant dat hij afstand moet doen van zijn voertuig in geval van total loss?

(meer…)

Lees meer

Nieuw jaar, nieuwe kansen en natuurlijk nieuwe wetten!

Allereerst wensen wij u namens alle collega’s van 112Schade een gelukkig en gezond 2021 toe! Een nieuw jaar betekent ook dat er weer nieuwe wetten gaan gelden. Zo geldt er geen APK plicht meer voor auto’s vanaf 50 jaar of ouder. Daarnaast zijn nieuwe landbouwvoertuigen nu kentekenplichtig. Bestaande landbouwvoertuigen moeten dit jaar hun voertuig laten registreren en een kenteken aan te vragen. Wat betekent de kentekenplicht voor u?

(meer…)

Lees meer

Dossier Cascoverzekeraar

Waar casco-verzekeraar stopt, gaat 112Schade verder

Vanuit een tussenpersoon ontvingen wij een schademelding waarbij de casco-verzekeraar het regres staakte en cliënt achterliet met een eigen risico van € 800,-, een aantasting van de schadevrije jaren en een deuk in het rechtvaardigheidsgevoel. 112Schade heeft alsnog 80% van de schade verhaald!

(meer…)

Lees meer

Dossier aanrijding met gestolen scooter

Bij 112Schade behandelen wij niet alleen de zogeheten abc’tjes. Wij bieden niet alleen een verhaalservice, maar een volledige verkeersrechtshulp.  Indien nodig staan wij cliënt dan ook bij in een procedure bij de kantonrechter. Om een beeld te geven van wat er zoal kan komen kijken in een aansprakelijkheidsdiscussie, bespreken wij de komende tijd enkele dossiers waarin we alles uit kast haalden om de schade van cliënt te verhalen: Casus aanrijding met gestolen scooter d.d. 28 juni 2018.

(meer…)

Lees meer

Goed nieuws! Kabinet trekt 165 miljoen uit om verkeersveiligheid aan te pakken

De regering geeft 165 miljoen euro uit aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Met het geld kunnen gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag met gevaarlijke kruispunten, fietspaden, wegen en rotondes. “Dit gaat echt een verschil maken en zorgen voor minder ongevallen op die wegen en fietspaden”, verwacht minister Van Nieuwenhuizen.

De investering is een onderdeel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) twee jaar geleden maakte met provincies en gemeenten.

(meer…)

Lees meer

Rijdt u bewust in het verkeer?

Het CBR en Veilig Verkeer Nederland vinden dat het allemaal wel wat veiliger kan op de weg. Volgens onderzoek ontstaat ongeveer 90% van de ongevallen in het verkeer, doordat het gedrag niet goed is afgestemd op de situatie. Daarom is er een test ontwikkeld, waarbij je tips krijgt over je rijgedrag. Nu er steeds meer mensen gebruik maken van individuele vervoersmiddelen, is dat misschien wel fijn.

(meer…)

Lees meer