Video’s van 112schade.nl

Hoe werkt 112schade.nl

112schade.nl, de verhaalservice voor uw voertuig-, letsel- en overige schade, verhaalt voor u de voertuig- en letselschade op de tegenpartij en neemt u daarbij alle zorg uit handen!

Hoe moet je een schadeformulier goed invullen.

Belangrijk is om altijd de namen van getuigen te noteren. Ook wanneer het een duidelijke zaak lijkt te zijn en de tegenpartij schuld wil erkennen. Wij maken in veel zaken mee dat een tegenpartij uiteindelijk toch een andere lezing van het ongeval heeft. In dat geval kan een getuigenverklaring u enorm helpen.

Bekijk het filmpje voor meer tips!

U heeft een afspraak met een schade-expert. Wat kunt u verwachten.

Om bij de tegenpartij een schade-claim in te kunnen dienen moeten wij eerst een schadebegroting maken. Daarvoor zal een door ons ingeschakelde schade-expert uw voertuig moeten beoordelen.