Schade verhalen op het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (zoals auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s en brom- en snorfietsen) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Hoe komt het Waarborgfonds aan zijn geld?

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt iedereen die een (verzekerd!) motorrijtuig heeft aan het Waarborgfonds mee.

Het fonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland, op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

 • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder van de diefstal weet
 • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is
 • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft

Indien de veroorzaker bekend is, verhalen wij de betaalde schade op deze persoon.

Wanneer u aanspraak wilt maken op een vergoeding door het Waarborgfonds, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • schade aan een voertuig, fiets, huis, tuin of letselschade
 • de schade is aantoonbaar veroorzaakt door een motorvoertuig (aanhanger)
 • de aanrijding vond plaats in Nederland
 • u heeft, binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade, aangifte bij de politie gedaan.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u geen claim indienen bij het Waarborgfonds.

Weten of u de schade kunt claimen bij het Waarborgfonds?

 

 

Of maak gebruik van de interactieve video waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer een claim kan worden ingediend en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan.

 

Schade melden bij het Waarborgfonds

Voor het verhalen van een schade op het Waarborgfonds zijn de volgende stukken nodig:

 1. Europees schadeformulier. Voor- en achterzijde volledig ingevuld.
 2. Verzoek tot schadevergoeding Waarborgfonds.
 3. Getuigenverklaring(en).
 4. Politieaangifte.

Deze documenten kunt u hieronder downloaden. U kunt een schade zelf rechtstreeks bij het Waarborgfonds melden. Voor klanten van aangesloten tussenpersonen, de 112schade partners, kunnen wij hulp bieden bij het indienen van de claim bij het Waarborgfonds.

Eigen risico bij het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds kent een eigen risico van € 250,- indien de schade is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig. Er geldt geen eigen risico bij:

 • schade door een onverzekerd motorvoertuig
 • schade door een gestolen motorvoertuig
 • schade door een motorvoertuig van een gemoedsbezwaarde

Nieuws over het Waarborgfonds

Dynamische kruispuntindeling – Blijven opletten

Rijd je veel dezelfde route op hetzelfde tijdstip dan heb je waarschijnlijk nog niet bewust een dynamische kruispuntindeling opgemerkt. Rijd je dezelfde route op een ander tijdstip dan kun je verrast worden dat de voorsorteerstrook die je normaal gesproken gebruikt om rechtdoor te gaan, nu ineens is bedoeld voor verkeer voor linksaf. Huh…ja dat is dus een dynamische kruispuntindeling.

(meer…)

Lees meer

Fietsverlichting, een helder overzicht

De wintertijd is ingegaan en de dagen worden snel korter. Het is belangrijk dat je als fietser goed zichtbaar bent in het verkeer, zeker als het donker is. Veilig Verkeer Nederland is daarom een actie gestart over de zichtbaarheid van fietsers in het verkeer en verwacht daarmee zo’n 60.000 fietsers te helpen.  Maar wat mag nu wel en wat niet als het gaat om fietsverlichting?

(meer…)

Lees meer

Let op: ze steken zomaar over!

Aanrijdingen met overstekend wild komen steeds vaker voor. Het afgelopen jaar is dit minstens 10.000 keer voorgekomen, maar lang niet alle aanrijdingen worden gemeld.

Het melden van een aanrijding met een wild dier is wel verplicht. In dergelijke gevallen ben je verplicht de politie te bellen (0900 – 8844). Doe je dit niet? Dan ben je strafbaar. De politie zal vervolgens een jager of faunabeheer inschakelen om het dier uit zijn lijden te verlossen.  (meer…)

Lees meer