Schade verhalen op het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enz.) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid ( WA). Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Hoe komt het waarborgfonds aan zijn geld?

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt iedereen die een (verzekerd!) motorrijtuig heeft aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

 • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal
 • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is
 • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft

Indien de veroorzaker bekend is verhalen wij de betaalde schade op deze persoon.

Wanneer u aanspraak wilt maken op een vergoeding door het Waarborgfonds moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • schade aan een voertuig, fiets, huis, tuin of letselschade
 • de schade is aantoonbaar veroorzaakt door een motorvoertuig (aanhanger)
 • de aanrijding vond plaats in Nederland
 • u moet politie-aangifte doen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u geen claim indienen bij het waarborgfonds.

Weten of u de schade kan claimen op het Waarborgfonds?

Schade melden bij waarborgfonds

Wij kunnen voor u een schade verhalen op het Waarborgfonds. Wij hebben dan van u het volgende nodig:

 1. Europees schade-aangifteformulier. Voor- en achterzijde volledig ingevuld
 2. verzoek tot schadevergoeding Waarborgfonds
 3. getuigenverklaring(en)
 4. politie-aangifte

De documenten kunt u hieronder downloaden. Na ontvangst van deze documenten kunnen wij uw claim indienen bij het Waarborgfonds.

Eigen risico bij het waarborgfonds

Het waarborgfonds kent een eigen risico van € 250,= indien de schade is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig. Er geldt geen eigen risico bij:

 • schade door een onverzekerd motorvoertuig
 • schade door een gestolen motorvoertuig
 • schade door een motorvoertuig van een gemoedsbezwaarde

Nieuws over het Waarborgfonds

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij betaald parkeren?

Voor het parkeren van je auto in een parkeergarage in de grote steden moet je flink in de buidel tasten. Een tarief van €4 tot €6 per uur wordt in steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam steeds gebruikelijker. Wat mag je ervoor terug verwachten? Kun je de eigenaar van de parkeergarage aansprakelijk stellen voor schade aan jouw geparkeerde auto?

(meer…)

Lees meer

Wanneer kun je het waarborgfonds inschakelen?

Motorrijtuigen moeten verplicht verzekerd worden voor schade door aansprakelijkheid. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin je schade niet kunt verhalen op het veroorzakende motorrijtuig. Voor dit soort schades kun je het waarborgfonds inschakelen. Wat zijn de voorwaarden voor het claimen van een schade bij het fonds?

(meer…)

Lees meer