Voorbeeld getuigenverklaring

Getuigenverklaring in het EngelsRaakt u betrokken bij een aanrijding of een verkeersongeval? Dan is het zaak om bewijs te verzamelen. Wij raden dan ook aan om verklaringen te verzamelen van mensen die het ongeval hebben zien gebeuren. Kijk daarom goed om u heen of er getuigen zijn van de aanrijding.

Getuigenverklaringen kunnen een belangrijke rol spelen bij de afhandeling van schade na een ongeval. Daarnaast helpen deze verklaringen om aan te tonen wie de schuldige is en kunnen zij gebruikt worden bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Mocht er onduidelijkheid zijn over wie aansprakelijk is, dan geeft een getuigenverklaring de doorslag.

Verzamelen van getuigenverklaringen

Zorg er eerst voor dat u de contactgegevens van getuigen ontvangt en kijk daarna pas naar de opgelopen schade. Vaak vertrekken getuigen namelijk snel wanneer ze zien dat er geen ernstig letsel is. Ook familie of partners mogen dienen als getuige.

Wat staat er in een getuigenverklaring?

Een velletje papier met daarop enkele gegevens voldoet al als getuigenverklaring bij een aanrijding of ongeval. Als getuige dient u in elk geval de volgende gegevens te noteren:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Eventuele relatie tussen betrokkene en getuige
  • Datum, tijd en plaats van het ongeval
  • Waar getuige zich ten opzichte van het ongeval bevond
  • Beschrijving van het ongeval

Het is zaak om zo snel mogelijk na de aanrijding op te schrijven wat u als getuige heeft gezien. Wacht u te lang, dan is de kans groot dat u belangrijke details vergeet.

Beschrijf het ongeval in detail

Wat moet u allemaal opschrijven over de aanrijding waarvan u getuige bent geweest? Het beste is om in ieder geval de volgende onderdelen te vermelden in de getuigenverklaring:

  • De snelheid waarmee er gereden is
  • Of er richting is aangegeven
  • De positie van de betrokken voertuigen op de weg
  • Of er is gewisseld van rijbaan
  • Wat de weersomstandigheden zijn

Het kan zeer handig zijn om een tekening te maken van de verkeerssituatie. Geef hierop aan of er verkeersborden, verkeerslichten en dergelijke stonden op de plek des onheils. Vergeet niet om ook tekens op het wegdek te noteren in de tekening.

Wie mag een getuige zijn?

Een inzittende bij u in het voertuig telt ook mee als getuige maar een onafhankelijke getuige telt zwaarder.

Onderteken de getuigenverklaring

Tot slot dient de getuige de getuigenverklaring te ondertekenen met vermelding van de datum waarop en plaats waarin de verklaring is opgesteld. Ook raden we aan om alle pagina’s van de verklaring van een paraaf te voorzien. Zo staat altijd vast dat alle pagina’s van de verklaring ook echt door u, als getuige, zijn ingevuld.

Gratis voorbeeld getuigenverklaring

Wilt u graag een voorbeeld van een getuigenverklaring zien of gebruiken? Download dan de gratis voorbeeld getuigenverklaring.

Getuigenverklaring in het Engels

Wij hebben ook een getuigenverklaring in het Engels. Ook deze kunt u gratis downloaden.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief