Voorbeeld getuigenverklaring

Getuigenverklaring in het EngelsRaakt u betrokken bij een aanrijding of een verkeersongeval? Dan is het zaak om bewijs bijeen te zoeken. Wij raden dan ook aan om getuigenverklaringen te verzamelen van mensen die het ongeval hebben zien gebeuren. Kijk daarom goed om u heen of er getuigen zijn van de aanrijding.

Getuigenverklaringen kunnen een belangrijke rol spelen bij de afhandeling van schade na een ongeval. Daarnaast helpen deze verklaringen om aan te tonen wie de schuldige is en helpen ze bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Mocht er nou onduidelijkheid zijn over wie aansprakelijk is, dan geeft een getuigenverklaring de doorslag.

Verzamelen van getuigenverklaringen

Zorgt u er eerst voor dat u de contactgegevens van getuigen ontvangt en kijk daarna pas naar de opgelopen schade. Vaak vertrekken getuigen namelijk snel weer wanneer ze zien dat er geen ernstig letsel is. Ook familie of partners mogen dienen als getuige.

Taxi- en buschauffeurs

In het geval de tegenpartij een taxi- of buschauffeur is dan is het laten invullen van een getuigenverklaring door omstanders zeer belangrijk. We zien namelijk vaak dat de tegenpartij haast heeft en ze alleen een visitekaartje achterlaten. Neemt u later alsnog contact met ze op, dan blijkt vaak dat ze zich van geen kwaad bewust zijn. En zonder getuigenverklaring wordt het lastig om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen. Het laten invullen van een getuigenverklaring is dus een absolute must.

Wat staat er in een getuigenverklaring?

Een velletje papier met daarop enkele gegevens voldoet al als getuigenverklaring bij een aanrijding of ongeval. Als getuige dient u in elk geval de volgende gegevens te noteren:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Eventuele relatie tussen betrokkene en getuige
  • Datum, tijd en plaats van het ongeval
  • Waar getuige zich ten opzichte van het ongeval bevond
  • Beschrijving van het ongeval

Het is zaak om zo snel mogelijk na de aanrijding op te schrijven wat u als getuige heeft gezien. Wacht u te lang, dan is de kans groot dat u belangrijke details vergeet.

Beschrijf het ongeval in detail

Wat moet u nu allemaal opschrijven over de aanrijding waarvan u getuige bent geweest? Het beste is om in ieder geval de volgende onderdelen te vermelden in de getuigenverklaring:

  • De snelheid waarmee er gereden is
  • Of er richting is aangegeven
  • De positie van de betrokken voertuigen op de weg
  • Of er is gewisseld van rijbaan
  • Wat de weersomstandigheden zijn

Het kan zeer handig zijn om een tekening te maken van de verkeerssituatie. Geef hierop aan of er verkeersborden, verkeerslichten en dergelijke stonden op de plek des onheils. Vergeet niet om ook tekens op het wegdek te noteren in de tekening.

Onderteken de getuigenverklaring

Tot slot dient de getuige de getuigenverklaring te ondertekenen met vermelding van de datum van de dag waarop en plaats waarin de verklaring is opgesteld. Ook raden we aan om alle pagina’s van de verklaring van een paraaf te voorzien. Zo staat altijd vast dat alle pagina’s van de verklaring ook echt door u, als getuige, zijn ingevuld.

Gratis voorbeeld getuigenverklaring

Wilt u graag een voorbeeld zien of gebruiken van een getuigenverklaring? Bij 112schade.nl kunt u een gratis voorbeeld getuigenverklaring downloaden.

Getuigenverklaring in het Engels

Wij hebben ook een getuigenverklaring in het engels. Deze is ook gratis te downloaden vanaf onze site.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief