SchadeRoute

Wie helpt u bij schade? (Schaderoute)

U heeft schade opgelopen in het verkeer. De schade is buiten uw schuld om veroorzaakt, en nu? Welke verzekering heeft u eigenlijk afgesloten? Is uw schade eigenlijk wel verzekerd? Misschien heeft u naast voertuigschade ook letselschade. Waar kunt u terecht om de schade vergoed te krijgen? Welke route moet u bewandelen om weer snel mobiel te zijn? U ziet door de bomen het bos niet meer. 

Wij leggen u graag uit welke verzekeringen er zijn en wat u daarvan kunt verwachten. Gebruik daarnaast onze handige tool SchadeRoute om snel een antwoord te krijgen op die ene simpele vraag: “Wie kan mij helpen mijn schade te verhalen?”

 


De volgende verzekeringen kunt u voor uw voertuig afsluiten of hebben afgesloten. Een WA-verzekering is verplicht voor gemotoriseerde voertuigen, de andere dekkingen zijn vrijwillig. Wat heeft u nu aan deze verzekeringen als u schade heeft opgelopen buiten uw schuld om. Wordt die schade dan vergoed door de verzekeraar? Kunt u hulp verwachten van uw verzekeraar?

 

WA Beperkt Casco Allrisk
Schade aan anderen Goed
Diefstal en inbraak
Brand, storm, hagel
Ruitschade
Aanrijding en Vandalisme

 

Hoe bent u verzekerd? - Wat valt er onder de dekking?

Allrisk - WA Casco

 

Allrisk 112Schade
Schadevergoeding Regelt eerst de voertuigschade met de cliënt en probeert dit daarna te verhalen op mogelijke tegenpartij. Beoordeelt eerst de aansprakelijkheid, claimt materiele schade, gevolgschade en letselschade op de tegenpartij en betaalt de verhaalde schadepenningen aan cliënt.
Schadeherstel/sturing Werkt samen met schadehersteller, waarbij cliënt niets voor hoeft te schieten en meestal vervangend vervoer krijgt. Cliënt kiest zelf een schadehersteller en is niet verplicht om de schadepenningen uit te geven aan herstel. Cliënt kan gebruik maken van 112PrePay om de schade eerder vergoed te krijgen.
Verplicht schadeherstel of afstand voertuig bij total loss Verplichte reparatie of afstand doen van het voertuig bij total loss. Cliënt bepaalt zelf of het voertuig gerepareerd wordt en of men afstand wilt doen van het voertuig indien deze total loss is.
Letselschade Doet niets met de letselschade van cliënt. Verhaalt de letselschade van bestuurder en/of passagiers op de tegenpartij.
Gevolgschade/overige schade Weinig aandacht voor gevolgschade. Kijkt ook naar overige schade naast de voertuigschade.
Eigen risico Mogelijk eigen risico indien het verhalen van de schade niet lukt. Gaat door tot het maximaal haalbare bereikt is.
Aanpassing schadevrije jaren Mogelijk effect schadevrije jaren en premie bij een niet verhaalbare schade. Nooit effect op schadevrije jaren of premie.

 

Is uw voertuig Allrisk verzekerd? Dan helpt uw verzekeraar in principe altijd bij schade aan uw voertuig. Is de schade te verhalen op een aansprakelijke tegenpartij? Dan zal zij dit doen. Zo niet? Dan merkt u dat in vermindering van de schadevrije jaren en verhoging van de premie.

Welke schade vergoedt uw verzekeraar en welke niet?

Schade aan het voertuig wordt vergoed, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden. Het kan wel zo zijn dat er een eigen risico geldt bij schade. De verzekeraar vergoedt dat gedeelte van het schadebedrag dan niet aan u, maar kan het wel verhalen op een aansprakelijke tegenpartij. Het is de afspraak tussen de meeste verzekeraars, dat alleen de schade die aan u uitgekeerd wordt, ook verhaald mag worden op de andere verzekeraar.  Als uw verzekeraar bij een Allriskdekking uw schade uitkeert zonder eigen risico, zal zij dit eigen risico op een andere manier moeten verhalen. Is dit echter eenvoudig te verhalen, dan zal zij haar pogingen vrij snel staken.

Gevolgschade ontstaan door de aanrijding kan meegenomen worden door de verzekeraar. Wilt u slechts alleen gevolgschade claimen (dus schade aan zaken of gederfde inkomsten)? Dan bent u op uzelf aanwezen om dit te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Uw verzekeraar helpt u daar dan niet mee.

Heeft u letselschade? Dan moet u daarvoor een andere belangenbehartiger zoeken. Heeft u toevallig een schade schadeverzekering inzittenden of opzittenden (SVI of SVO), dan kunt u letselschade bij uw eigen verzekeraar aanmelden. Niet alles is gedekt op een dergelijke polis. Ook in dat geval kunt u beter een belangenbehartiger inschakelen die u helpt bij uw claim, zoals een letseljurist van 112Schade of Compensa Letselschade.

De letseljurist claimt uw letselschade bij uw verzekeraar of alsnog op de verzekeraar van de tegenpartij en zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.

Let op

Uw verzekeraar zal u bij autoschade meestal sturen naar een aangesloten hersteller. Dit kent voor de verzekeraar namelijk een aantal voordelen. De hersteller kan de reparatienota direct bij de verzekeraar neerleggen, zodat u daar niks mee hoeft te doen. De hersteller en verzekeraar zijn overeen gekomen dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast kunt u door te kiezen voor een aangesloten hersteller meestal ‘gratis’  gebruik maken van vervangend vervoer. Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller? Dan betaalt u vaak een eigen risico.

Maakt u gebruik van uw verzekering? Dan bent u verplicht het voertuig te laten herstellen. Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde van uw voertuig, dan is uw voertuig economisch total loss. Als uw voertuig jonger dan 10 jaar is, moet u afstand doen van het voertuig. U heeft dan niet de keuze om het voertuig te behouden en op andere wijze of deels te laten repareren.

Verzekeraars maken daarnaast gebruik van de zogenaamde OVS. Een vereenvoudigde schadeafwikkeling gebaseerd op onderlinge afspraken waarbij grofweg 6 aanrijdsituaties en het afwikkelen daarvan beschreven zijn. Daarbij wordt weinig rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Hier moet u echter wel goed op blijven letten als verzekerde.


112Schade

U bent niet verplicht om schade te melden op uw eigen verzekering. Is er een aansprakelijke tegenpartij aan te wijzen? Dan kunt u ook terecht bij 112Schade. Door het aan te melden bij 112Schade, wordt alle schade die u opgelopen heeft naar aanleiding van het ongeval, meegenomen in de verhaalsactie richting de tegenpartij. Daarnaast bent u niet verplicht om de voertuigschade te laten repareren en hoeft u er bij total loss geen afstand van te doen. U mag zelf kiezen.

Heeft u ook letsel opgelopen door het ongeval? Dan zal 112Schade dit aanmelden bij Compensa. Deze twee partijen werken nauw samen, wat de afwikkeling van zowel uw materiële schade als letselschade ten goede komt.

En lukt het om de een of andere reden niet op uw schade te verhalen? Dan heeft dit geen effect op de schadevrije jaren (tenzij de tegenpartij u aansprakelijk houdt en uw verzekeraar een uitkering doet aan de tegenpartij).

Beperkt Casco, WA+, WA extra
Beperkt Casco, WA+, WA extra 112Schade
Schadevergoeding Voertuigschade ontstaan door een aanrijding is niet verzekerd. Op basis van de polis is er ook geen hulp indien de schade ontstaan is door een andere partij.
Er kan vanaf 01/07/2021 wel gebruik worden gemaakt van de Directe Schadeafhandeling.Alleen schade veroorzaakt door de natuur (storm, hagel), ruitschades, of schade veroorzaakt door inbraak in het voertuig of diefstal van het voertuig is gedekt. Meestal zijn deze schades niet verhaalbaar.
Beoordeelt eerst de aansprakelijkheid, claimt materiele schade, gevolgschade en letselschade op de tegenpartij en betaalt de verhaalde schadepenningen aan cliënt.
Schadeherstel/sturing Werkt samen met schadeherstellers, waarbij cliënt niets voor hoeft te schieten en meestal vervangend vervoer krijgt. Cliënt is niet verplicht om schadepenningen uit te geven aan herstel. Cliënt kan gebruik maken van 112PrePay om de schade eerder vergoed te krijgen.
Verplicht schadeherstel of afstand voertuig bij total loss Verplichte reparatie of afstand doen van het voertuig bij total loss. Cliënt bepaalt zelf of het voertuig gerepareerd wordt en of men afstand wilt doen van het voertuig indien deze total loss is.
Letselschade Doet niets met letselschade. Verhaalt ook de letselschade van bestuurder en/of passagiers op de tegenpartij.
Gevolgschade/overige schade Weinig aandacht voor gevolgschade. Kijkt ook naar overige schade naast de voertuigschade.
Eigen risico Mogelijk eigen risico indien verhaal niet lukt. Gaat door tot het maximaal haalbare bereikt is.
Aanpassing schadevrije jaren Bij gedekte schade-evenementen geen effect op de schadevrije jaren en premie. Nooit effect op schadevrije jaren of premie.

 

Beperkt Casco

Bent u Beperkt Casco verzekerd? Dan heeft u naast de schade die u aan anderen veroorzaakt ook een verzekering voor schades die de natuur veroorzaakt heeft, ruitschades, of schades veroorzaakt door diefstal of inbraak van het voertuig.

Is de schade aan uw voertuig ontstaan door één van deze oorzaken? Dan wordt schade aan het voertuig vergoed, tenzij anders vermeld is in de polisvoorwaarden. Het kan wel zo zijn dat er een eigen risico geldt bij schade. De verzekeraar vergoedt dat deel van de schade dan niet, maar kan het wel verhalen op een mogelijk aansprakelijke tegenpartij. In de meeste gevallen zijn de schades die gedekt zijn op deze polis niet verhaalbaar.

Indien u schade heeft opgelopen door een aanrijding buiten uw schuld, dan kunt u vanaf 1 juli 2021 wellicht gebruik maken van de Directe Schadeafhandeling. Lees verder onder het vierde tabblad DSA de uitleg wanneer dat wel of niet kan.

Heeft u letselschade? Dan moet u daarvoor zeker een andere belangenbehartiger zoeken. Heeft u toevallig een schade schadeverzekering inzittenden of opzittenden (SVI of SVO), dan kunt u letselschade bij uw eigen verzekeraar aanmelden. Niet alles is gedekt op een dergelijke polis. Ook in dat geval kunt u beter een belangenbehartiger inschakelen die u helpt bij uw claim, zoals een letseljurist van 112Schade of Compensa Letselschade.

De letseljurist zal uw letselschade claimen bij uw verzekeraar of alsnog op de verzekeraar van de tegenpartij en zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.

Let op

Uw verzekeraar zal u bij autoschade meestal sturen naar een aangesloten hersteller. Dit kent voor de verzekeraar namelijk een aantal voordelen. De hersteller kan de reparatienota direct bij de verzekeraar neerleggen, zodat u daar niks mee hoeft te doen. De hersteller en verzekeraar zijn overeen gekomen dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast kunt u door te kiezen voor een aangesloten hersteller meestal ‘gratis’  gebruik maken van vervangend vervoer. Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller? Dan betaalt u vaak een eigen risico.

Maakt u gebruik van uw verzekering? Dan bent u verplicht het voertuig te laten herstellen. Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde van uw voertuig, dan is uw voertuig economisch total loss. Als uw voertuig jonger dan 10 jaar is, moet u afstand doen van het voertuig. U heeft dan niet de keuze om het voertuig te behouden en op andere wijze of deels te laten repareren.

112Schade

U bent niet verplicht om schade te melden op uw eigen verzekering. Is er een aansprakelijke tegenpartij aan te wijzen? Dan kunt u ook terecht bij 112Schade. Helemaal indien de schade is veroorzaakt door een aanrijding. Daar biedt uw verzekeraar geen polisdekking voor.

Door uw schade aan te melden bij 112Schade, wordt alle schade die u heeft opgelopen naar aanleiding van het ongeval, meegenomen in de verhaalsactie richting de tegenpartij.

Daarnaast bent u niet verplicht om de voertuigschade te laten repareren en hoeft u er bij total loss geen afstand van te doen. U mag zelf kiezen.

Heeft u ook letsel opgelopen door het ongeval? Dan zal 112Schade dit aanmelden bij Compensa. Deze twee partijen werken nauw samen, wat de afwikkeling van zowel uw materiële schade als letselschade ten goede komt.

En lukt het om de een of andere reden niet op uw schade te verhalen? Dan heeft dit geen effect op de schadevrije jaren (tenzij de tegenpartij u aansprakelijk houdt en uw verzekeraar een uitkering doet aan de tegenpartij).

WA
WA 112Schade
Schadevergoeding Geen vergoeding voor schade aan een het eigen voertuig. Op basis van de polis wordt er ook geen hulp verleend indien de schade ontstaan is door een andere partij.

Alleen dekking voor schade die cliënt veroorzaakt aan een andere partij.

Beoordeelt eerst de aansprakelijkheid, claimt materiele schade, gevolgschade en letselschade op de tegenpartij en betaalt de verhaalde schadepenningen aan cliënt.
Schadeherstel/sturing Niet van toepassing. Cliënt is niet verplicht om schadepenningen uit te geven aan herstel
Verplicht schadeherstel of afstand voertuig bij total loss Niet van toepassing. Cliënt bepaalt zelf of het voertuig gerepareerd wordt en of men afstand wilt doen van het voertuig indien deze total loss is.
Letselschade Doet niets met letselschade. Verhaalt ook de letselschade van bestuurder en/of passagiers op de tegenpartij.
Gevolgschade/overige schade Geen aandacht voor gevolgschade. Kijkt ook naar overige schade naast de voertuigschade.
Eigen risico Mogelijk eigen risico indien schade van de andere partij wordt vergoed. Gaat door tot het maximaal haalbare bereikt is.
Aanpassing schadevrije jaren Indien schade aan andere partij wordt vergoed, dan heeft dat effect op de schadevrije jaren en premie. Nooit effect op schadevrije jaren of premie.

WA

Heeft u alleen een WA verzekering voor uw voertuig, dan regelt de verzekeraar alleen schades die u veroorzaakt heeft bij anderen. Omdat de verzekeraar moet betalen aan een derde, daalt u in schadevrije jaren en gaat u doorgaans meer premie betalen.

Directe schadeafhandeling (DSA)

Schades die op of na 1 juli 2021 ontstaan zijn door een derde partij, kan uw WA verzekeraar wel in behandeling nemen. Dit onder de noemer ‘Directe Schadeafhandeling’. Betreft het een zaak waarbij u in een particulier verzekerde personenauto reed en een schade hebt opgelopen door een ander voertuig met Nederlands kenteken? Dan neemt de verzekeraar uw zaak in behandeling, mits de tegenpartij (deels) aansprakelijk is en dit ook duidelijk blijkt uit het door beide partijen ondertekende schadeformulier. Er mag daarnaast ook geen sprake zijn van letsel.

Houd er wel rekening mee dat de verzekeraar geen premie mag vragen en een dergelijke schademelding dan ook kosteloos op moet pakken. Omdat het voor u kosteloos is en de verzekeraar zijn kosten niet kan verhalen, is de verwachting dat de verzekeraar ook niet tot het uiterste kan gaan om uw schade te verhalen.

Het is mogelijk dat er een discussie ontstaat met de tegenpartij? Bedenk dan of het verstandig is dat uw verzekeraar dit oppakt. Heeft zij uw schade na 2 pogingen nog niet kunnen verhalen? Dan stopt zij de verhaalsactie en kunt u alsnog op zoek naar een belangenbehartiger die weer van voor af aan moet beginnen.

Daarnaast dient u, indien u hier voor kiest, ook mee te moeten gaan met de regels voor herstel en total loss. De verzekeraar zal u bij schade sturen naar een aangesloten hersteller. Dit kent voor de verzekeraar namelijk een aantal voordelen. De hersteller kan de reparatienota direct bij de verzekeraar neerleggen, zodat u daar niks mee hoeft te doen. De hersteller en verzekeraar zijn overeen gekomen dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast kunt u door te kiezen voor een aangesloten hersteller ‘gratis’  gebruik maken van vervangend vervoer. Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller? Dan betaalt u vaak een (hoger) eigen risico.

Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde van uw voertuig, dan is uw voertuig economisch total loss. Als uw voertuig jonger dan 10 jaar is, moet u afstand doen van het voertuig. U heeft dan niet de keuze om het voertuig te behouden en op andere wijze of deels te laten repareren.

Uw verzekeraar dient u over deze manier van schadeafwikkeling vooraf duidelijk te informeren en moet u daarbij de keuze geven. Daarnaast zal zij ook de schadetoedracht met u moeten doorspreken en het met u eens moeten zijn over de aansprakelijkheid, alvorens zij de zaak verder oppakt en u actie kan ondernemen voor het vaststellen of repareren van uw schade.

112Schade

Twijfelt u of de schade aan uw voertuig te verhalen is op een andere partij? Of wilt u geen afstand doen van uw voertuig of deze niet (volledig) herstellen? Dan kunt u de schade aanmelden bij 112Schade. Zij zal de aansprakelijkheid beoordelen en indien zij kan helpen, dan wordt de schade in behandeling genomen en wordt de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk gesteld. Keert de tegenpartij uw schade (deels) uit? Dan bent u vrij om dit bedrag naar eigen wens te besteden.

Heeft ook daarnaast letsel opgelopen door het ongeval? Dan zal 112Schade dit aanmelden bij Compensa. Deze twee partijen werken nauw samen, wat de afwikkeling van zowel uw materiële schade als letselschade ten goede komt.

DSA of 112Schade?

Schade aanmelden bij uw eigen verzekeraar of bij 112Schade? 

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om uw schade bij uw eigen verzekeraar aan te melden, ook als u geen cascodekking heeft. Er is echter een aantal punten waar u rekening mee moet houden. Uw eigen verzekeraar neemt immers niet alle schades in behandeling.

Hieronder volgt een overzicht van hetgeen uw verzekeraar oppakt en wat 112Schade voor u kan betekenen.

Welke type aanrijdingen wordt in behandeling genomen?

Cliënt Tegenpartij Directe Schadeafhandeling (DSA) 112Schade
Personenauto

(particulier verzekerd)

 1 personenauto met NL kenteken
Personenauto

(particulier verzekerd)

1 personenauto met buitenlands kenteken
Personenauto

(zakelijk verzekerd)

1 personenauto

met NL kenteken

Personenauto Aanrijding met meerdere motorrijtuigen
Scooter Ieder ander motorijtuig
Motor Ieder ander motorijtuig
Bestelauto Ieder ander motorijtuig
Overig motorijtuig Ieder ander motorijtuig
Ieder motorrijtuig Geen motorrijtuig, bijv. fiets
Ieder motorrijtuig Tegenpartij onbekend of onverzekerd


Welke verschillen zijn er indien beide partijen de schade kunnen behandelen?

Behandelwijze Directe Schadeafhandeling (DSA) 112Schade
Onderzoeken aansprakelijkheid
Geen schadeformulier of niet door beide partijen ondertekend
Direct inschakelen expert bij grote schade

Pas na akkoord aansprakelijkheid

Claim op Waarborgfonds
Uitgebreide discussie voeren met tegenpartij
Procedure bij kantonrechter
Voorschieten Schadevergoeding
Auto total loss > keuze om auto te behouden

(jonger dan 10 jaar)

Auto reparabel, maar reparatie niet verplicht
Mogelijk verhaalspercentage van de schade bij deel eigen schuld Standaard

0% – 50% – 100%

Maatwerk per casus

Alles van 0% naar 100%

 

Allrisk 112Schade
Schadevergoeding Regelt eerst de voertuigschade met de cliënt en probeert dit daarna te verhalen op mogelijke tegenpartij. Beoordeelt eerst de aansprakelijkheid, claimt materiele schade, gevolgschade en letselschade op de tegenpartij en betaalt de verhaalde schadepenningen aan cliënt.
Schadeherstel/sturing Werkt samen met schadehersteller, waarbij cliënt niets voor hoeft te schieten en meestal vervangend vervoer krijgt. Cliënt kiest zelf een schadehersteller en is niet verplicht om de schadepenningen uit te geven aan herstel. Cliënt kan gebruik maken van 112PrePay om de schade eerder vergoed te krijgen.
Verplicht schadeherstel of afstand voertuig bij total loss Verplichte reparatie of afstand doen van het voertuig bij total loss. Cliënt bepaalt zelf of het voertuig gerepareerd wordt en of men afstand wilt doen van het voertuig indien deze total loss is.
Letselschade Doet niets met de letselschade van cliënt. Verhaalt de letselschade van bestuurder en/of passagiers op de tegenpartij.
Gevolgschade/overige schade Weinig aandacht voor gevolgschade. Kijkt ook naar overige schade naast de voertuigschade.
Eigen risico Mogelijk eigen risico indien het verhalen van de schade niet lukt. Gaat door tot het maximaal haalbare bereikt is.
Aanpassing schadevrije jaren Mogelijk effect schadevrije jaren en premie bij een niet verhaalbare schade. Nooit effect op schadevrije jaren of premie.

 

Is uw voertuig Allrisk verzekerd? Dan helpt uw verzekeraar in principe altijd bij schade aan uw voertuig. Is de schade te verhalen op een aansprakelijke tegenpartij? Dan zal zij dit doen. Zo niet? Dan merkt u dat in vermindering van de schadevrije jaren en verhoging van de premie.

Welke schade vergoedt uw verzekeraar en welke niet?

Schade aan het voertuig wordt vergoed, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden. Het kan wel zo zijn dat er een eigen risico geldt bij schade. De verzekeraar vergoedt dat gedeelte van het schadebedrag dan niet aan u, maar kan het wel verhalen op een aansprakelijke tegenpartij. Het is de afspraak tussen de meeste verzekeraars, dat alleen de schade die aan u uitgekeerd wordt, ook verhaald mag worden op de andere verzekeraar.  Als uw verzekeraar bij een Allriskdekking uw schade uitkeert zonder eigen risico, zal zij dit eigen risico op een andere manier moeten verhalen. Is dit echter eenvoudig te verhalen, dan zal zij haar pogingen vrij snel staken.

Gevolgschade ontstaan door de aanrijding kan meegenomen worden door de verzekeraar. Wilt u slechts alleen gevolgschade claimen (dus schade aan zaken of gederfde inkomsten)? Dan bent u op uzelf aanwezen om dit te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Uw verzekeraar helpt u daar dan niet mee.

Heeft u letselschade? Dan moet u daarvoor een andere belangenbehartiger zoeken. Heeft u toevallig een schade schadeverzekering inzittenden of opzittenden (SVI of SVO), dan kunt u letselschade bij uw eigen verzekeraar aanmelden. Niet alles is gedekt op een dergelijke polis. Ook in dat geval kunt u beter een belangenbehartiger inschakelen die u helpt bij uw claim, zoals een letseljurist van 112Schade of Compensa Letselschade.

De letseljurist claimt uw letselschade bij uw verzekeraar of alsnog op de verzekeraar van de tegenpartij en zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.

Let op

Uw verzekeraar zal u bij autoschade meestal sturen naar een aangesloten hersteller. Dit kent voor de verzekeraar namelijk een aantal voordelen. De hersteller kan de reparatienota direct bij de verzekeraar neerleggen, zodat u daar niks mee hoeft te doen. De hersteller en verzekeraar zijn overeen gekomen dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast kunt u door te kiezen voor een aangesloten hersteller meestal ‘gratis’  gebruik maken van vervangend vervoer. Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller? Dan betaalt u vaak een eigen risico.

Maakt u gebruik van uw verzekering? Dan bent u verplicht het voertuig te laten herstellen. Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde van uw voertuig, dan is uw voertuig economisch total loss. Als uw voertuig jonger dan 10 jaar is, moet u afstand doen van het voertuig. U heeft dan niet de keuze om het voertuig te behouden en op andere wijze of deels te laten repareren.

Verzekeraars maken daarnaast gebruik van de zogenaamde OVS. Een vereenvoudigde schadeafwikkeling gebaseerd op onderlinge afspraken waarbij grofweg 6 aanrijdsituaties en het afwikkelen daarvan beschreven zijn. Daarbij wordt weinig rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Hier moet u echter wel goed op blijven letten als verzekerde.


112Schade

U bent niet verplicht om schade te melden op uw eigen verzekering. Is er een aansprakelijke tegenpartij aan te wijzen? Dan kunt u ook terecht bij 112Schade. Door het aan te melden bij 112Schade, wordt alle schade die u opgelopen heeft naar aanleiding van het ongeval, meegenomen in de verhaalsactie richting de tegenpartij. Daarnaast bent u niet verplicht om de voertuigschade te laten repareren en hoeft u er bij total loss geen afstand van te doen. U mag zelf kiezen.

Heeft u ook letsel opgelopen door het ongeval? Dan zal 112Schade dit aanmelden bij Compensa. Deze twee partijen werken nauw samen, wat de afwikkeling van zowel uw materiële schade als letselschade ten goede komt.

En lukt het om de een of andere reden niet op uw schade te verhalen? Dan heeft dit geen effect op de schadevrije jaren (tenzij de tegenpartij u aansprakelijk houdt en uw verzekeraar een uitkering doet aan de tegenpartij).

Beperkt Casco, WA+, WA extra 112Schade
Schadevergoeding Voertuigschade ontstaan door een aanrijding is niet verzekerd. Op basis van de polis is er ook geen hulp indien de schade ontstaan is door een andere partij.
Er kan vanaf 01/07/2021 wel gebruik worden gemaakt van de Directe Schadeafhandeling.Alleen schade veroorzaakt door de natuur (storm, hagel), ruitschades, of schade veroorzaakt door inbraak in het voertuig of diefstal van het voertuig is gedekt. Meestal zijn deze schades niet verhaalbaar.
Beoordeelt eerst de aansprakelijkheid, claimt materiele schade, gevolgschade en letselschade op de tegenpartij en betaalt de verhaalde schadepenningen aan cliënt.
Schadeherstel/sturing Werkt samen met schadeherstellers, waarbij cliënt niets voor hoeft te schieten en meestal vervangend vervoer krijgt. Cliënt is niet verplicht om schadepenningen uit te geven aan herstel. Cliënt kan gebruik maken van 112PrePay om de schade eerder vergoed te krijgen.
Verplicht schadeherstel of afstand voertuig bij total loss Verplichte reparatie of afstand doen van het voertuig bij total loss. Cliënt bepaalt zelf of het voertuig gerepareerd wordt en of men afstand wilt doen van het voertuig indien deze total loss is.
Letselschade Doet niets met letselschade. Verhaalt ook de letselschade van bestuurder en/of passagiers op de tegenpartij.
Gevolgschade/overige schade Weinig aandacht voor gevolgschade. Kijkt ook naar overige schade naast de voertuigschade.
Eigen risico Mogelijk eigen risico indien verhaal niet lukt. Gaat door tot het maximaal haalbare bereikt is.
Aanpassing schadevrije jaren Bij gedekte schade-evenementen geen effect op de schadevrije jaren en premie. Nooit effect op schadevrije jaren of premie.

 

Beperkt Casco

Bent u Beperkt Casco verzekerd? Dan heeft u naast de schade die u aan anderen veroorzaakt ook een verzekering voor schades die de natuur veroorzaakt heeft, ruitschades, of schades veroorzaakt door diefstal of inbraak van het voertuig.

Is de schade aan uw voertuig ontstaan door één van deze oorzaken? Dan wordt schade aan het voertuig vergoed, tenzij anders vermeld is in de polisvoorwaarden. Het kan wel zo zijn dat er een eigen risico geldt bij schade. De verzekeraar vergoedt dat deel van de schade dan niet, maar kan het wel verhalen op een mogelijk aansprakelijke tegenpartij. In de meeste gevallen zijn de schades die gedekt zijn op deze polis niet verhaalbaar.

Indien u schade heeft opgelopen door een aanrijding buiten uw schuld, dan kunt u vanaf 1 juli 2021 wellicht gebruik maken van de Directe Schadeafhandeling. Lees verder onder het vierde tabblad DSA de uitleg wanneer dat wel of niet kan.

Heeft u letselschade? Dan moet u daarvoor zeker een andere belangenbehartiger zoeken. Heeft u toevallig een schade schadeverzekering inzittenden of opzittenden (SVI of SVO), dan kunt u letselschade bij uw eigen verzekeraar aanmelden. Niet alles is gedekt op een dergelijke polis. Ook in dat geval kunt u beter een belangenbehartiger inschakelen die u helpt bij uw claim, zoals een letseljurist van 112Schade of Compensa Letselschade.

De letseljurist zal uw letselschade claimen bij uw verzekeraar of alsnog op de verzekeraar van de tegenpartij en zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.

Let op

Uw verzekeraar zal u bij autoschade meestal sturen naar een aangesloten hersteller. Dit kent voor de verzekeraar namelijk een aantal voordelen. De hersteller kan de reparatienota direct bij de verzekeraar neerleggen, zodat u daar niks mee hoeft te doen. De hersteller en verzekeraar zijn overeen gekomen dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast kunt u door te kiezen voor een aangesloten hersteller meestal ‘gratis’  gebruik maken van vervangend vervoer. Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller? Dan betaalt u vaak een eigen risico.

Maakt u gebruik van uw verzekering? Dan bent u verplicht het voertuig te laten herstellen. Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde van uw voertuig, dan is uw voertuig economisch total loss. Als uw voertuig jonger dan 10 jaar is, moet u afstand doen van het voertuig. U heeft dan niet de keuze om het voertuig te behouden en op andere wijze of deels te laten repareren.

112Schade

U bent niet verplicht om schade te melden op uw eigen verzekering. Is er een aansprakelijke tegenpartij aan te wijzen? Dan kunt u ook terecht bij 112Schade. Helemaal indien de schade is veroorzaakt door een aanrijding. Daar biedt uw verzekeraar geen polisdekking voor.

Door uw schade aan te melden bij 112Schade, wordt alle schade die u heeft opgelopen naar aanleiding van het ongeval, meegenomen in de verhaalsactie richting de tegenpartij.

Daarnaast bent u niet verplicht om de voertuigschade te laten repareren en hoeft u er bij total loss geen afstand van te doen. U mag zelf kiezen.

Heeft u ook letsel opgelopen door het ongeval? Dan zal 112Schade dit aanmelden bij Compensa. Deze twee partijen werken nauw samen, wat de afwikkeling van zowel uw materiële schade als letselschade ten goede komt.

En lukt het om de een of andere reden niet op uw schade te verhalen? Dan heeft dit geen effect op de schadevrije jaren (tenzij de tegenpartij u aansprakelijk houdt en uw verzekeraar een uitkering doet aan de tegenpartij).

WA 112Schade
Schadevergoeding Geen vergoeding voor schade aan een het eigen voertuig. Op basis van de polis wordt er ook geen hulp verleend indien de schade ontstaan is door een andere partij.

Alleen dekking voor schade die cliënt veroorzaakt aan een andere partij.

Beoordeelt eerst de aansprakelijkheid, claimt materiele schade, gevolgschade en letselschade op de tegenpartij en betaalt de verhaalde schadepenningen aan cliënt.
Schadeherstel/sturing Niet van toepassing. Cliënt is niet verplicht om schadepenningen uit te geven aan herstel
Verplicht schadeherstel of afstand voertuig bij total loss Niet van toepassing. Cliënt bepaalt zelf of het voertuig gerepareerd wordt en of men afstand wilt doen van het voertuig indien deze total loss is.
Letselschade Doet niets met letselschade. Verhaalt ook de letselschade van bestuurder en/of passagiers op de tegenpartij.
Gevolgschade/overige schade Geen aandacht voor gevolgschade. Kijkt ook naar overige schade naast de voertuigschade.
Eigen risico Mogelijk eigen risico indien schade van de andere partij wordt vergoed. Gaat door tot het maximaal haalbare bereikt is.
Aanpassing schadevrije jaren Indien schade aan andere partij wordt vergoed, dan heeft dat effect op de schadevrije jaren en premie. Nooit effect op schadevrije jaren of premie.

WA

Heeft u alleen een WA verzekering voor uw voertuig, dan regelt de verzekeraar alleen schades die u veroorzaakt heeft bij anderen. Omdat de verzekeraar moet betalen aan een derde, daalt u in schadevrije jaren en gaat u doorgaans meer premie betalen.

Directe schadeafhandeling (DSA)

Schades die op of na 1 juli 2021 ontstaan zijn door een derde partij, kan uw WA verzekeraar wel in behandeling nemen. Dit onder de noemer ‘Directe Schadeafhandeling’. Betreft het een zaak waarbij u in een particulier verzekerde personenauto reed en een schade hebt opgelopen door een ander voertuig met Nederlands kenteken? Dan neemt de verzekeraar uw zaak in behandeling, mits de tegenpartij (deels) aansprakelijk is en dit ook duidelijk blijkt uit het door beide partijen ondertekende schadeformulier. Er mag daarnaast ook geen sprake zijn van letsel.

Houd er wel rekening mee dat de verzekeraar geen premie mag vragen en een dergelijke schademelding dan ook kosteloos op moet pakken. Omdat het voor u kosteloos is en de verzekeraar zijn kosten niet kan verhalen, is de verwachting dat de verzekeraar ook niet tot het uiterste kan gaan om uw schade te verhalen.

Het is mogelijk dat er een discussie ontstaat met de tegenpartij? Bedenk dan of het verstandig is dat uw verzekeraar dit oppakt. Heeft zij uw schade na 2 pogingen nog niet kunnen verhalen? Dan stopt zij de verhaalsactie en kunt u alsnog op zoek naar een belangenbehartiger die weer van voor af aan moet beginnen.

Daarnaast dient u, indien u hier voor kiest, ook mee te moeten gaan met de regels voor herstel en total loss. De verzekeraar zal u bij schade sturen naar een aangesloten hersteller. Dit kent voor de verzekeraar namelijk een aantal voordelen. De hersteller kan de reparatienota direct bij de verzekeraar neerleggen, zodat u daar niks mee hoeft te doen. De hersteller en verzekeraar zijn overeen gekomen dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast kunt u door te kiezen voor een aangesloten hersteller ‘gratis’  gebruik maken van vervangend vervoer. Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller? Dan betaalt u vaak een (hoger) eigen risico.

Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde van uw voertuig, dan is uw voertuig economisch total loss. Als uw voertuig jonger dan 10 jaar is, moet u afstand doen van het voertuig. U heeft dan niet de keuze om het voertuig te behouden en op andere wijze of deels te laten repareren.

Uw verzekeraar dient u over deze manier van schadeafwikkeling vooraf duidelijk te informeren en moet u daarbij de keuze geven. Daarnaast zal zij ook de schadetoedracht met u moeten doorspreken en het met u eens moeten zijn over de aansprakelijkheid, alvorens zij de zaak verder oppakt en u actie kan ondernemen voor het vaststellen of repareren van uw schade.

112Schade

Twijfelt u of de schade aan uw voertuig te verhalen is op een andere partij? Of wilt u geen afstand doen van uw voertuig of deze niet (volledig) herstellen? Dan kunt u de schade aanmelden bij 112Schade. Zij zal de aansprakelijkheid beoordelen en indien zij kan helpen, dan wordt de schade in behandeling genomen en wordt de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk gesteld. Keert de tegenpartij uw schade (deels) uit? Dan bent u vrij om dit bedrag naar eigen wens te besteden.

Heeft ook daarnaast letsel opgelopen door het ongeval? Dan zal 112Schade dit aanmelden bij Compensa. Deze twee partijen werken nauw samen, wat de afwikkeling van zowel uw materiële schade als letselschade ten goede komt.

Schade aanmelden bij uw eigen verzekeraar of bij 112Schade? 

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om uw schade bij uw eigen verzekeraar aan te melden, ook als u geen cascodekking heeft. Er is echter een aantal punten waar u rekening mee moet houden. Uw eigen verzekeraar neemt immers niet alle schades in behandeling.

Hieronder volgt een overzicht van hetgeen uw verzekeraar oppakt en wat 112Schade voor u kan betekenen.

Welke type aanrijdingen wordt in behandeling genomen?

Cliënt Tegenpartij Directe Schadeafhandeling (DSA) 112Schade
Personenauto

(particulier verzekerd)

 1 personenauto met NL kenteken
Personenauto

(particulier verzekerd)

1 personenauto met buitenlands kenteken
Personenauto

(zakelijk verzekerd)

1 personenauto

met NL kenteken

Personenauto Aanrijding met meerdere motorrijtuigen
Scooter Ieder ander motorijtuig
Motor Ieder ander motorijtuig
Bestelauto Ieder ander motorijtuig
Overig motorijtuig Ieder ander motorijtuig
Ieder motorrijtuig Geen motorrijtuig, bijv. fiets
Ieder motorrijtuig Tegenpartij onbekend of onverzekerd


Welke verschillen zijn er indien beide partijen de schade kunnen behandelen?

Behandelwijze Directe Schadeafhandeling (DSA) 112Schade
Onderzoeken aansprakelijkheid
Geen schadeformulier of niet door beide partijen ondertekend
Direct inschakelen expert bij grote schade

Pas na akkoord aansprakelijkheid

Claim op Waarborgfonds
Uitgebreide discussie voeren met tegenpartij
Procedure bij kantonrechter
Voorschieten Schadevergoeding
Auto total loss > keuze om auto te behouden

(jonger dan 10 jaar)

Auto reparabel, maar reparatie niet verplicht
Mogelijk verhaalspercentage van de schade bij deel eigen schuld Standaard

0% – 50% – 100%

Maatwerk per casus

Alles van 0% naar 100%

weg