Dossier Cascoverzekeraar

24/12/2020
meerdere schades claimen

Waar casco-verzekeraar stopt, gaat 112Schade verder

Vanuit een tussenpersoon ontvingen wij een schademelding waarbij de casco-verzekeraar het regres staakte en cliënt achterliet met een eigen risico van € 800,-, een aantasting van de schadevrije jaren en een deuk in het rechtvaardigheidsgevoel. 112Schade heeft alsnog 80% van de schade verhaald!

Industriestraat te Delft
Industriestraat te Delft, de locatie van de aanrijding.

Casus:

Situatieschets op het schadeformulier

Cliënt verliet met de auto het parkeerterrein en wilde linksaf slaan de Industriestraat op.

Tegenpartij reed met de scooter op de stoep, kwam vanuit het gezichtsveld van cliënt van links en was door bebouwing niet tijdig zichtbaar. Volgens cliënt zou de scooter daarbij een aanzienlijke snelheid hebben gehad. De scooter wilde het parkeerterrein oprijden. Er is een schadeformulier ingevuld en ondertekend door beide partijen.

Casco verzekerd

Cliënt is gelukkig casco verzekerd, dus deze schade werd door de tussenpersoon gemeld bij de verzekeraar. De schade van cliënt werd vastgesteld op bijna € 1200,-. De casco-uitkering bedroeg € 400,-. Er werd namelijk een eigen risico van € 800,- in mindering gebracht.

Toedracht op het schadeformulier

Regres door verzekeraar

De casco-verzekeraar stelde de verzekeraar van de scooter aansprakelijk in een poging de uitgekeerde casco-uitkering te verhalen. Daarbij claimde de casco-verzekeraar ook het eigen risico van cliënt mee.

Verzekeraar staakt de strijd

Het lukte de casco-verzekeraar niet om de schade verhaald te krijgen en het dossier werd gesloten. Wellicht vanwege een kosten/batenafweging, de schade van de verzekeraar was immers de cascovergoeding van € 400,-. De tussenpersoon van cliënt ontving de volgende reactie van de casco- verzekeraar:

Persoonlijke schade

Voor de persoonlijke schade van verzekerde zijn wij als maatschappij niet gerechtigd verhaal te plegen. Dat is de reden dat wij het dossier gesloten hebben.

Uw verhaalsactie

Indien u erin slaagt om het eigen risico van verzekerde volledig te verhalen, dan vernemen we dat graag van u. We zullen de schadevrije jaren van verzekerde dan terugbrengen naar de oude situatie.

Het verhalen van het eigen risico van de klant, lees: de persoonlijke schade, blijft kennelijk slechts bij een enkele poging. Cliënt blijft dus achter met een gevoel van onrecht, een eigen risico van € 800,- en een aantasting van de no-claim/schadevrije jaren

De tussenpersoon van cliënt kon zich hierin ook niet vinden en meldde de schade bij 112Schade. De schade werd beoordeeld en in behandeling genomen.

Aansprakelijkheid

Eerst de beoordeling van de aansprakelijkheid. Bij het verlaten van het parkeerterrein, verliet cliënt een uitrit. Het verlaten van een uitrit is een bijzondere manoeuvre (artikel 54 RVV) waarbij aan het overige verkeer voorrang verleend dient te worden.

Artikel 54

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Met overig verkeer worden alle verkeersdeelnemers bedoeld, dus ook eventuele voetgangers op het trottoir dat cliënt kruiste bij het verlaten van de uitrit. Cliënt verleende geen voorrang aan de scooter die op het trottoir reed. Cliënt is daarvoor aansprakelijk.

Echter, de scooterbestuurder was in dit geval ook niet schuldloos. Volgens de toedracht op het schadeformulier wilde de scooterbestuurder het parkeerterrein oprijden. Het oprijden van een inrit is ook een bijzondere manoeuvre. Daarmee zou de scooterbestuurder dus ook aansprakelijk zijn.

In de meeste gevallen wordt een dergelijke kwestie afgewikkeld op 50/50. Echter dat is in onze ogen niet terecht. Bij het van de weg een inrit oprijden, dient men het overige verkeer voor te laten gaan. In dat geval wordt onder overig verkeer bedoeld de verkeersdeelnemers op de hoofdweg en een eventueel fietspad en trottoir als onderdeel daarvan. Dus niet het verkeer dat zich voorbij de inrit, in casu op het parkeerterrein, bevindt. Was de automobilist, onze cliënt, in dit geval het overig verkeer aan wie de scooterbestuurder voorrang diende te verlenen?  Een discussie valt dus te voeren of de scooterbestuurder wel degelijk een bijzondere manoeuvre uitvoerde.

De scooterbestuurder had los daarvan wel degelijk schuld aan de aanrijding. Op een trottoir rijden met ook nog een stevige snelheid, daar kan geen rekening mee worden gehouden. Daarnaast was de scooterbestuurder niet zichtbaar voor het verkeer, in casu cliënt, dat wellicht het parkeerterrein wilde verlaten. De scooterbestuurder zorgde daarmee voor een gevaarlijke situatie.

Een duidelijke 100% verhaalschade is het niet, maar zeker de moeite waard om een deel van de schade van cliënt alsnog te verhalen.

Verhaal op de tegenpartij

Wij hebben na bovenstaande beoordeling de verzekeraar van de scooterbestuurder aansprakelijk gesteld. Bij de eerste reactie bood de verzekeraar van de tegenpartij 50% aan. Na het voeren van verweer met daarbij nogmaals verwijzend naar de gevaarlijke situatie die de scooterbestuurder veroorzaakte, lukt het om 80% van de schade van cliënt te verhalen.

Herstel schadevrije jaren

Het is geen 100% geworden, echter dat was op voorhand dan ook niet voorspeld. Met een vergoeding van 80% kan cliënt de casco-uitkering terugbetalen aan de eigen verzekeraar om de schadevrije jaren te laten herstellen. De eigen bijdrage in deze schade is voor cliënt nu een stuk lager. Daarnaast is niet alleen de schade, maar ook het rechtvaardigheidsgevoel van cliënt hersteld.

Inspanning van de verzekeraar

Wat kun je verwachten van de eigen verzekeraar? Indien er een cascopolis is en daarop wordt een uitkering gedaan, zal de verzekeraar het regres daarvan zeker beoordelen. Als er een mogelijkheid is om de ‘eigen’ schade-uitkering te verhalen, zal een verzekeraar dat zeker proberen. De persoonlijke schade zoals het eigen risico van een verzekerde kan in die verhaalsactie als een service worden meegenomen. Dat verschilt per verzekeraar. Verwacht echter geen ruime belangenbehartiging. Wordt het een discussie dan zal de verzekeraar daar niet veel meer energie in steken voor verzekerde. Daar biedt de cascopolis immers geen dekking voor.

Is er naast een eigen risico nog meer persoonlijke schade zoals inkomstenderving, extra reis- of huurkosten, dan zal de eigen verzekeraar dat niet standaard ‘meenemen’. Een verzekerde is dan op zichzelf aangewezen. Dat geldt ook zeker in geval van letselschade.

Het is dan dus raadzaam om zelf juridische hulp in te roepen. Bij 112Schade helpen wij een cliënt met een verkeersschade van a tot z. Inmiddels zijn er al ruim 67.000 schademeldingen verwerkt en wordt gemiddeld 92% van de behandelde schades verhaald.