Vraag & antwoord

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Deze vindt u hieronder. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons via Chat, WhatsApp of Messenger.

Verhalen jullie ook schade met een buitenlandse partij?

Wanneer een aanrijding heeft plaatsgevonden in Nederland met een buitenlands voertuig, hebben wij ook mogelijkheden om de schade te verhalen. Aangezien er sprake is van communicatie met een buitenlandse partij, zal het proces wel langer duren.

U dient er rekening mee te houden dat het verhalen van een schade gemiddeld 3 tot 9 maanden kan duren en soms nog langer.

Het verhalen van schades opgelopen in het buitenland kunnen wij niet behandelen in onze standaard dienstverlening. Uitgezonderd daarin zijn de schademeldingen die via voor onze samenwerkende partners in behandeling hebben.

Hoe kunnen jullie deze service aanbieden?

Voor onze werkzaamheden brengen wij bij de opdrachtgever redelijke kosten in rekening. De kosten voor het verhalen van de schade zijn door ons te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit betekent dat de werkzaamheden van 112schade.nl door de wederpartij betaald moeten worden.

Mocht de aansprakelijke wederpartij – vaak een verzekeraar – deze kosten niet redelijk achten en niet (volledig) willen betalen, dan dienen wij namens de opdrachtgever een klacht in bij het Kifid of een rechtbank. Indien het Kifid of een rechtbank van mening is dat de verzekeraar gelijk heeft en onze kosten niet of gedeeltelijk hoeft te vergoeden, leggen wij ons bij deze uitspraak neer.

Hoe snel krijg ik mijn geld?

Hoe snel het verhalen van de schade gaat, is van veel factoren afhankelijk:

  • Hoe snel levert de tegenpartij zijn schadeformulier in?
  • Hoe snel verwerkt zijn tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij de schademelding?
  • Moeten er getuige(n) gehoord worden?
  • Is er een politierapport nodig?

Bovenstaande zaken kunnen het proces met enkele weken of maanden vertragen. Gemiddeld verhalen wij binnen 55 dagen een schade. Bij een schade met een buitenlandse partij kan dit oplopen tot gemiddeld 3 maanden.

Kan een bedrijf ook van deze dienst gebruik maken?

Ja, dat kan. Iedereen die geen dekking heeft op zijn verzekering kan bij ons een schade insturen. Particulieren en bedrijven.

Wat is het verschil tussen de verhaalservice van 112schade.nl en een rechtsbijstandverzekering?

Verhaalservice

De verhaalservice van 112schade.nl is een dienst voor iedereen en op elk moment. Wanneer u onverhoopt schade lijdt, kunt u deze schade ter beoordeling en verhaal aanmelden via de website. Hiervoor betaalt u geen premie. 112schade.nl gaat vervolgens met vakspecialisten uw onverzekerde, maar wel verhaalbare, materiële- of letselschade trachten te verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker van de schade.
U heeft 24/7 inzage in het schadedossier, zodat u de voortgang van de verhaalsactie kunt volgen.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u vooraf afsluit en waarvoor premie dient te worden betaald. Op het moment dat u schade lijdt, kunt u deze via ons aanmelden bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Deze gaat vervolgens uw materiële- of letselschade trachten te verhalen op de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker. De rechtsbijstandverzekering verleent naast de verhaalbijstand bijvoorbeeld ook bijstand in verhaalzaken in het buitenland, contractuele geschillen en gerechtelijke procedures. Tevens kunt u er modulair aanvullende bijstand bij afsluiten, bijvoorbeeld voor consumenten- of arbeidskwesties.

Wat gebeurt er met de ingevulde gegevens?

Voor deze vraag verwijzen wij u naar ons privacy protocol.

Hoe kom ik aan een pro forma nota?

Een pro forma nota is een begroting van de schade aan uw voertuig opgesteld door een schadehersteller. Indien de verwachte schade minder dan € 500,00 bedraagt, kunt u volstaan met een pro forma nota. Is de schade hoger dan € 500,00? Dan zal er een expert bij moeten komen. Wij schakelen voor u de expert in.

 

Bekijk uw dossier via onze app

Volg uw schadeclaim 24/7 via onze portal of via onze app op uw smartphone.

Download de 112schade app in de appstore   

app-phone
Moet ik de auto laten taxeren?

Dat hoeft u niet zelf te doen. Wij schakelen voor u een schade-expert in. We hebben echter wel een schatting van de schade nodig. Het is dus wel van belang dat onze schade-expert de schade aan uw voertuig kan begroten.

Een expertise ter vaststelling van de schade wordt wenselijk geacht wanneer de reparatiekosten van de schade worden geschat op meer dan € 500,00 (incl. btw).

Hoe lang duurt het tot het expertiserapport is opgesteld?

Nadat de expert het voertuig heeft bekeken, duurt het gemiddeld 7 werkdagen voordat het expertiserapport door ons is ontvangen. Op dat moment sturen wij het expertiserapport door naar de maatschappij en is het rapport voor u inzichtelijk in de portal.

Het voertuig is total loss. Wat gaat er met mijn voertuig gebeuren?

Wanneer het voertuig total loss is verklaard, kunt u bepalen of u het voertuig wenst te behouden of wil verkopen. De expert zal biedingen voor uw voertuig opvragen en desgewenst zal het voertuig aan de hoogste bieder worden verkocht.

Mijn garage of reparateur heeft al een begroting opgesteld. Is dit voldoende?

Indien de schade onder de € 500,00 is begroot, is dit voldoende en kunt u volstaan met het insturen van de schadebegroting. Komt de schadebegroting boven de € 500,00? Dan dienen wij alsnog een expert in te schakelen.

De garage vraagt een vergoeding voor de schatting van de schade aan mijn auto. Moet ik die betalen?

Vaak brengt een reparateur taxatiekosten c.q. schattingskosten in rekening. Deze kosten worden regelmatig verward met de expertisekosten. De taxatiekosten brengt een reparateur (en niet een expert) in rekening, omdat hij een schatting van de schade heeft gemaakt en/of het voertuig tijdelijk bij zijn bedrijf heeft laten stallen in verband met expertise. Verder voert de reparateur het overleg met de expert, wat tijd kost die hij in rekening brengt. Een expert is onafhankelijk en zal op objectieve wijze de schade aan het voertuig vaststellen. Hij maakt hiervan rapport op. In het expertiserapport zitten de kosten van de reparateur in het totale schadebedrag.

De schadehersteller verzoekt u wel vaak vast zijn deel te betalen. Laat u het voertuig uiteindelijk bij deze schadehersteller repareren hoeft u alleen het verschil tussen het totale schadebedrag en de reeds betaalde taxatiekosten bij te betalen.

Laat u het voertuig niet maken en wij kunnen de schade verhalen dan krijgt u vanuit de tegenpartij het totale schadebedrag waarin de reeds betaalde taxatiekosten van de schadehersteller in was opgenomen.

De garage of het bergingsbedrijf vraagt geld voor de stalling. Moet ik die betalen?

De kosten voor het stallen van uw voertuig zijn door ons te verhalen op de tegenpartij. U dient ze vaak wel eerst zelf voor te schieten.

Mag ik mijn auto overal laten repareren?

Nadat de expert het voertuig heeft gezien, mag u het voertuig laten maken. Er is dan echter nog geen garantie dat wij de schade kunnen verhalen.

Wanneer mag ik mijn auto laten repareren?

Dit is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag.

Schadebedrag lager dan € 500,00

Is het schadebedrag lager dan € 500,00? Dan hoeft er geen schade-expert bij de auto te komen. In dat geval hebben wij een (pro-forma) reparatienota nodig. Op basis van deze nota kunnen wij de schadeclaim bij de tegenpartij indienen.

U mag het voertuig dan direct laten maken. Let op! Dit zegt niets over of het ons lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij. U loopt te allen tijde het risico dat u de schade al heeft laten repareren maar dat de tegenpartij, om welke reden dan ook, de schade niet wil vergoeden. Repareren voordat de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend is derhalve altijd op eigen risico.

Schadebedrag hoger dan € 500,00

Is het schadebedrag hoger dan € 500,00? Dan dient er eerst een schade-expert bij de auto te komen om de schade te begroten.

U mag het voertuig laten maken nadat de schade-expert is geweest en het rapport heeft opgesteld. Let op! Dit zegt niets over of het ons lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij. U loopt te allen tijde het risico dat u de schade al heeft laten repareren maar dat de tegenpartij, om welke reden dan ook, de schade niet wil vergoeden. Repareren voordat de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend is derhalve altijd op eigen risico.

Welke schade kan ik claimen?

U kunt bijvoorbeeld schade aan uw voertuig of kleding claimen. Is er iemand gewond geraakt? Dan kunnen wij voor u ook de volgende zaken verhalen: inkomensverlies, smartengeld, kosten van huishoudelijke hulp en nog veel meer. Klik hier voor meer informatie over letselschade.

Kan ik kledingschade of schade aan goederen claimen?

Als deze schade het gevolg is van het ongeval, kunt u deze claimen. U moet dan nog wel beschikken over bijvoorbeeld de aankoopbon of een bankafschrift waaruit blijkt wanneer u de kleding of goederen heeft gekocht.

Zijn de kosten van een huurauto verhaalbaar?

De kosten van een huurauto kunnen wij voor u verhalen. Hierbij gelden wel een aantal beperkingen. Bij reparatie van uw voertuig kunnen wij de huurkosten verhalen voor de dag dat de schadetaxatie plaatsvindt en voor het aantal dagen dat de reparatie duurt.

Bij total loss kunnen wij de huurkosten van maximaal veertien dagen verhalen. Bij erkenning van aansprakelijkheid komt uiteindelijk 75% van de huur, exclusief brandstofkosten, voor vergoeding in aanmerking. Dit omdat men ervan uitgaat dat u, doordat u niet met uw eigen voertuig kunt rijden, een besparing heeft van onder andere afschrijving en onderhoud.

Heb ik recht op een leenauto?

Bij schadeherstel kun je tijdelijk niet over je auto beschikken. Heb je recht op een leenauto, en hoe zit het eigenlijk bij een zware schade? Krijg je van de verzekeraar een leenauto?

Bij een ongeval krijg je hulp als je niet meer met de auto kunt rijden. Bij diefstal heb je recht op vervangend vervoer voor een bepaalde periode. Ook voor de periode dat de auto bij de schadehersteller staat kun je recht hebben op een leenauto.

Lees meer >>

Wanneer kan ik de BTW verrekenen?

BTW staat voor belasting toegevoegde waarde (BTW). Het is een omzetbelasting. Iedereen die iets koopt, betaalt een prijs waarin de BTW is inbegrepen. Het bedrag dat u betaalt bevat dus omzetbelasting. De verkoper of dienstverlener draagt deze BTW later weer af aan de belastingdienst. Lees verder>>

Hoe verhaal ik een vandalismeschade?

U parkeert uw auto en bij terugkomst is uw auto beschadigd door vandalisme of door een onbekende dader. Wat nu? Als u WA casco verzekerd bent baalt u natuurlijk van de schade, maar krijgt u deze wel vergoed. Bij een beperktere verzekering zal de verzekeraar de schade vaak niet vergoeden. Gelukkig zijn er ook dan mogelijkheden.

Bij vandalisme is de kans klein dat uzelf de dader achterhaalt. U kunt in de buurt rondvragen, maar de kans van slagen is erg beperkt. 112schade kan u voor deze schade niet bijstaan. Wij kunnen u echter wel op weg helpen. Wat kunt u het beste doen in dit soort gevallen? Lees verder >>

Bekijk onze video en leer meer over onze dienstverlening.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons via Chat, Whatsapp of Messenger.