Vraag & antwoord

Heb je een vraag? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons via Chat, whatsapp of Messenger.

Verhalen jullie ook schade met een buitenlandse partij?

Wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden in het buitenland of met een buitenlands voertuig hebben wij ook mogelijkheden op de schade te verhalen echter gezien de communicatie met een buitenlandse partij duurt het allemaal wel langer.

U dient er rekening mee te houden dat het verhalen van een schade gemiddeld 3 tot 9 maanden kan duren en soms nog wel langer.

Deze dienstverlening is voor u kosteloos indien er geen sprake is van letselschade. Is er sprake van letselschade dan beoordeelt de letselschadespecialist of en wat de mogelijkheden zijn.

Hoe kunnen jullie deze service kosteloos aanbieden?

Voor onze werkzaamheden brengen wij de opdrachtgever redelijke kosten in rekening. Deze kosten voor het verhalen van de schade zijn door ons voor de opdrachtgever te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit betekent dat de werkzaamheden van 112schade.nl door de wederpartij betaald moeten worden.

Mocht de aansprakelijke wederpartij, vaak een verzekeraar, deze kosten niet redelijk achten en niet (volledig) willen betalen dan gaan wij namens de opdrachtgever een klacht indienen bij het Kifid. Indien het Kifid van mening is dat de verzekeraar gelijk heeft en onze kosten niet of gedeeltelijk hoeven te vergoeden, leggen wij ons bij de uitspraak van het Kifid neer.

Hoe snel krijg ik mijn geld?

Bij het verhalen van een schade zijn wij van veel factoren afhankelijk:

  • Hoe snel levert de tegenpartij zijn schadeformulier in?
  • Hoe snel verwerkt zijn tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij de schademelding?
  • Moeten er getuige(n) gehoord worden?
  • Is er een politierapport nodig?

Bovenstaande zaken kunnen het proces met enkele weken of maanden vertragen. Gemiddeld verhalen wij binnen 55 dagen een schade. Bij een schade met een buitenlandse partij kan dit oplopen tot gemiddeld 3 maanden.

Kan een bedrijf ook van deze dienst gebruik maken?

Ja, dat kan. Iedereen die geen dekking heeft op zijn verzekering kan bij ons een schade insturen. Particulieren en bedrijven.

Krijg ik alsnog een factuur wanneer de schade niet te verhalen is

Nee. Indien het ons niet lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij of het waarborgfonds krijgt u geen factuur. Dit risico is volledig voor ons.

Wat is het verschil tussen de verhaalservice van 112schade.nl en een rechtsbijstandverzekering?

Verhaalservice:

De verhaalservice van 112schade.nl is een kosteloze dienst voor iedereen en op elk moment. Wanneer u onverhoopt schade lijdt, kunt u deze schade ter beoordeling en verhaal aanmelden via de website. Hiervoor betaalt u geen premie en ook worden er geen kosten bij u in rekening gebracht. 112schade.nl gaat vervolgens met de met haar samenwerkende vakspecialisten uw onverzekerde maar wel verhaalbare materiële- of letselschade trachten te verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker van de schade.
U heeft 24/7 inzage in het schadedossier, zodat u de voortgang van de verhaalsactie kunt volgen. Tijdens de reparatie wordt kosteloos vervangend vervoer ter beschikking gesteld.

Rechtsbijstandverzekering:

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u vooraf afsluit en waarvoor premie dient te worden betaald. Op het moment dat u schade lijdt, dan kunt u deze via ons aanmelden bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Deze gaat vervolgens uw materiële- of letselschade trachten te verhalen op de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker. De rechtsbijstandverzekering verleent naast de verhaalbijstand bijvoorbeeld ook nog bijstand in verhaalzaken in het buitenland, contractuele geschillen en gerechtelijke procedures. Tevens kunt u er modulair aanvullende bijstand bij afsluiten zoals bij consumenten- of arbeidskwesties.

Wat gebeurt er met de ingevulde gegevens

Voor deze vraag verwijzen wij u naar ons privacy protocol.

Hoe kom ik aan een pro forma nota?

Een pro forma nota is een begroting van de schade aan uw voertuig opgesteld door een schadehersteller. Indien de verwachte schade minder dan € 500,00 bedraagt, kunt u volstaan met een pro forma nota. Is de schade hoger dan € 500,00 dan zal er een expert bij moeten komen. Wij schakelen voor u de expert in.

Voor de pro forma nota en expertise werken wij samen met Schade Service Nederland. Dit is een landelijk netwerk van garage bedrijven waarbij u een pro forma nota kan laten opstellen of waar de expertise kan plaatsvinden.

Werkwijze

Bij het indienen van een melding zoeken wij het dichtstbijzijnde bedrijf voor u op en geven u de adresgegevens door. In geval van dat er een expert bij moet komen ( bij een geschat schadebedrag van boven de € 500,=) zal het expertisebureau Experned met u de locatie inplannen.

Belangrijk: Voor een snelle en efficiënte werking is het van belang dat u niet eerst zelf naar een andere schadehersteller gaat. Het zoeken van een schadehersteller en het opmaken van een schadebegroting nemen wij voor u allemaal uit handen.

Bekijk je dossier via onze app

Volg je schadeclaim 24/7 via onze portal of via onze app op je  smartphone.

Download de 112schade app in de appstore   

Moet ik de auto laten taxeren?

Dat hoeft u niet zelf te doen. Wij schakelen voor u een schade-expert in. Wij hebben echter wel een schatting van de schade nodig. Het is dus wel van belang dat onze schade-expert de schade aan uw voertuig kan begroten.

Een expertise ter vaststelling van de schade wordt wenselijk geacht wanneer de reparatiekosten van de door het ongeval ontstane schade worden geschat op een bedrag hoger dan € 500,= (incl. BTW).

Hoe lang duurt het voordat het expertiserapport is opgesteld?

Nadat de expert het voertuig heeft bekeken duurt het gemiddeld 5 werkdagen voordat het expertiserapport door ons is ontvangen. Op dat moment sturen wij het expertiserapport door naar de maatschappij en is het rapport voor u inzichtelijk in de portal.

Het voertuig is total loss. Wat gaat er met mijn voertuig gebeuren?

Wanneer het voertuig total loss is verklaard kunt u bepalen of u het voertuig wenst te behouden of wil verkopen. De expert zal biedingen voor uw voertuig opvragen en desgewenst zal het voertuig aan de hoogste bieder worden verkocht.

Mijn garage of reparateur heeft al een begroting opgesteld. Is dit voldoende?

Indien de schade onder de € 500,00 is begroot is dit voldoende en kunt u volstaan met in het insturen van de schadebegroting. Is de schade begroting groter dan € 500,00 dienen wij alsnog een expert in te schakelen.

De garage vraagt een vergoeding voor de schatting van de schade aan mijn auto. Moet ik die betalen?

Vaak brengt een reparateur taxatiekosten c.q. schattingskosten in rekening. Deze kosten worden regelmatig verward met de expertisekosten. De taxatiekosten brengt een reparateur (en niet een expert) in rekening, omdat hij een schatting van de schade heeft gemaakt en/of het voertuig tijdelijk bij zijn bedrijf heeft laten stallen in verband met expertise. Verder voert de reparateur het overleg met de expert, hetgeen tijd kost die hij in rekening brengt. Een expert is onafhankelijk en zal op objectieve wijze de schade aan het voertuig vaststellen. Hij maakt hiervan rapport op.

Deze taxatiekosten van de garagist vervallen vaak wanneer u het voertuig ook daadwerkelijk bij de garage laat maken. Laat u het voertuig niet maken dan zijn deze kosten door ons te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij maar u dient ze vaak wel eerst zelf voor te schieten.

Maakt u gebruik van ons netwerk via Schade Service Nederland hoeft u deze kosten niet eerst zelf voor te schieten.

De garage of het bergingsbedrijf vraagt geld voor de stalling? Moet ik die betalen?

De kosten voor het stallen van uw voertuig zijn door ons verhalen op de tegenpartij maar u dient ze vaak wel eerst zelf voor te schieten.

Maakt u gebruik van ons netwerk via Schade Service Nederland hoeft u deze kosten niet eerst zelf voor te schieten.

Mag ik mijn auto overal laten repareren?

Nadat de expert het voertuig heeft gezien mag u het voertuig laten maken. Het is dan echter nog geen garantie dat wij de schade kunnen verhalen.

Wanneer mag ik mijn auto laten repareren?

Wanneer u de schade wil laten maken, is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag:

Schadebedrag lager dan € 500,00

Is het schadebedrag lager dan € 500,00 dan hoeft er geen schade-expert bij de auto te komen. In dat geval hebben wij een (pro-forma) reparatienota nodig. Op basis van deze nota kunnen wij de schadeclaim bij de tegenpartij indienen.

U mag dan het voertuig direct laten maken. Let op: Dit zegt niets over of het ons lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij. U loopt te allen tijde het risico dat u de schade al heeft laten repareren maar dat de tegenpartij, om welke reden dan ook, de schade niet wil vergoeden. Repareren voordat de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, is derhalve altijd op eigen risico.

Schadebedrag hoger dan € 500,00

Is het schadebedrag hoger dan € 500,00 dan dient er eerst een schade-expert bij de auto te komen om de schade te begroten.

U mag nadat de schade-expert is geweest en het rapport heeft opgesteld het voertuig laten maken. Let op: Dit zegt niets over of het ons lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij. U loopt te allen tijde het risico dat u de schade al heeft laten repareren maar dat de tegenpartij, om welke reden dan ook, de schade niet wil vergoeden. Repareren voordat de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend is derhalve altijd op eigen risico.

Welke schade kan ik claimen?

U kan bijvoorbeeld schade aan uw voertuig of kleding claimen. Is er iemand gewond geraakt dan kunnen wij voor u ook de volgende zaken verhalen: inkomensverlies, smartengeld en kosten van huishoudelijke hulp en nog veel meer. Klik hier voor meer informatie over letselschade.

Kan ik kledingschade of schade aan goederen claimen?

Als deze schade het gevolg is van het ongeval kunt u deze claimen. U moet dan nog wel beschikken over bijvoorbeeld de aankoopbon of bankafschrift waaruit blijkt wanneer u de kleding of goederen heeft gekocht.

Zijn de kosten van een huurauto verhaalbaar?

De kosten van een huurauto kunnen wij voor u verhalen. Hierbij gelden wel een aantal beperkingen. Bij reparatie van uw voertuig kunnen wij de huurkosten verhalen voor de dag dat de schadetaxatie plaatsvindt en voor het aantal dagen dat de reparatie duurt.

Bij total loss kunnen wij de huurkosten van maximaal veertien dagen verhalen. Bij erkenning van aansprakelijkheid komt uiteindelijk 75% van de huur, exclusief brandstofkosten, voor vergoeding in aanmerking. Dit omdat men ervan uitgaat dat u, doordat u niet met uw eigen voertuig kan rijden, hierdoor een besparing heeft van onder andere afschrijving en onderhoud.

Bekijk onze video en leer meer over onze dienstverlening.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons via Chat, whatsapp of Messenger.