Wat is smartengeld?

Wanneer u bij een ongeval of aanrijding betrokken raakt, heeft u door toedoen van de tegenpartij schade. Dit kan materiële schade zijn, ofwel vermogensschade, zoals verlies van inkomsten, kosten in verband met huishoudelijke hulp of de reparatiekosten aan uw auto bij een aanrijding. Tegenover de  materiële schade staat de immateriële schade. Denk hierbij aan pijn, verdriet en depressiviteit. Beide soorten schade wilt u graag vergoed zien. De term smartengeld gebruiken we voor de vergoeding van immateriële schade.

In het kort is smartengeld een financiële vergoeding voor het leed, zoals emotionele en psychische schade, dat u is aangedaan na een ongeval of wat u nog staat te wachten na het ongeval. Dit laatste heet gederfde levensvreugde.

Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

Om de hoogte van de smartengeldvergoeding vast te kunnen stellen, zijn er een aantal factoren van belang. Het is namelijk vrij lastig om bijvoorbeeld psychische schade en emotioneel leed in geld uit te drukken.

Bij de bepaling van smartengeld spelen dan ook veel factoren een rol. Denk hierbij aan:

  • de leeftijd van het slachtoffer
  • de duur van de opname in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum
  • het aantal en de ingrijpendheid van de medische behandelingen
  • de duur van het genezingsproces
  • de blijvende invaliditeit en de beperkingen
  • de verminkingen en de littekens
  • de invloed op het werk (arbeidsongeschiktheid)
  • de invloed op hobby’s, sport en vrijetijdsbesteding

Elk jaar brengt de ANWB een Smartengeldgids uit. In deze gids leest u vele uitspraken van rechters waarbij inzicht wordt gegeven in de omvang van het letsel, het smartengeldbedrag dat is gevorderd en het bedrag dat de rechter uiteindelijk heeft toegewezen. Veel letselschade-experts en -advocaten maken gebruik van deze gids.

Zowel het vaststellen van de aansprakelijkheid als wel het inventariseren van de schadeposten en de omvang daarvan is specialistisch werk. 112schade.nl kan u daarbij met de juiste deskundige begeleiding goed van dienst zijn.

Shockschade: smartengeld voor derden

In de meeste gevallen heeft alleen het slachtoffer recht op smartengeld. Wanneer er sprake is van zogenaamde shockschade dan hebben ook nabestaanden en familieleden recht op smartengeld. Shockschade is een schrikschade (emotioneel of psychisch) die is opgelopen door het waarnemen van een afschuwelijk ongeval. Hierbij is er sprake van een posttraumatisch stress syndroom (PTSS). Familieleden of nabestaanden hebben dan recht op een schadevergoeding als er schade is opgelopen; bijvoorbeeld inkomensschade wanneer men een tijd niet in staat is om te werken.

Overlijdt iemand ten gevolge van een zwaar ongeval, dan hebben de nabestaanden geen recht op smartengeld.

Smartengeld claimen op de tegenpartij

112schade.nl kan u helpen bij het claimen van smartengeld. Hierbij moet uw letselschadezaak wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ten eerste moet er een aansprakelijke tegenpartij zijn waarop de schade verhaald kan worden. Daarnaast dient u bewijs te hebben dat deze partij ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Verder moet u bewijs kunnen overleggen dat uw schade het gevolg is van het ongeval en de tegenpartij moet financieel verhaal kunnen bieden. Als laatste dient er sprake te zijn van een medische eindsituatie.

Voldoet uw zaak aan bovenstaande eisen, dan kan 112schade.nl u vakkundig en professioneel helpen met de verhaalsactie op de dader.

112schade.nl helpt u

112schade.nl kan de opgelopen schade voor u verhalen. Wij staan u graag bij, geven u advies en claimen uw schade bij de aansprakelijke partij. De werkzaamheden die 112schade.nl moet verrichten worden dan niet door u, maar door de tegenpartij betaald. Daarnaast werken wij niet op basis van no cure, no pay. U ontvangt te allen tijde de volledige verhaalde schade.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief