Wat kost de dienstverlening van 112Schade?

Onze dienstverlening is niet kosteloos, maar hoeft u geen geld te kosten

Naast het aanleggen van een dossier in ons systeem, kost ook het opvragen van verzekeringsgegevens van de tegenpartij en het opvragen van een proces verbaal geld. Daarnaast zijn natuurlijk de medewerkers van 112Schade bezig om het dossier compleet te krijgen, wordt de aansprakelijkheid beoordeeld, de tegenpartij aansprakelijk gesteld en indien nodig wordt er namens u ook discussie gevoerd.

Voor onze werkzaamheden brengen wij dan ook bij u als opdrachtgever redelijke kosten in rekening. De kosten voor het verhalen van de schade zijn echter door ons te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit betekent dat de werkzaamheden van 112Schade door de wederpartij betaald moeten worden en onze hulp u uiteindelijk niets hoeft te kosten.

Alvorens wij aan de slag kunnen, vragen wij u als opdrachtgever om een opdrachtmachtiging voor onze dienstverlening te tekenen. Daarmee kunnen wij de kosten die wij maken gelijk met uw schade op de tegenpartij verhalen.

Voor sommige schadekwesties vragen wij u bij de start van het dossier om een voorschot in de te maken dossierkosten. U meldt de schade nog altijd kosteloos via de website aan en u hoort het bij de start van het dossier als er een voorschot betaald moet worden. Onze kosten houden natuurlijk niet op bij het starten van het dossier. De volgende behandelkosten worden wel in rekening gebracht, maar hoeft u als cliënt niet op voorhand te betalen.

De dossieropstartkosten zullen wij samen met de (voertuig)schade en onze verdere behandelkosten claimen op de tegenpartij. Als de schade wordt verhaald, worden doorgaans ook de behandelkosten verhaald. De eventueel betaalde dossieropstartkosten worden dan ook aan u vergoed. Mochten wij de dossieropstartkosten en onze verdere behandelkosten niet verhalen op de tegenpartij, dan betalen wij de dossieropstartkosten niet aan u terug. Onze verdere behandelkosten nemen wij dan voor onze rekening.

Hieronder volgt een kostenoverzicht, afhankelijk van het soort schade dat verhaald moet worden.

Tussenpersoon 

Heeft u uw verzekeringen via een tussenpersoon afgesloten? Dan adviseren wij u de schade aan te melden bij uw tussenpersoon. Deze kan de schade voor u bij ons aanmelden en u meer vertellen over de eventuele kosten.

Voor de klanten van tussenpersonen die Gouden partner zijn van 112Schade geldt dat ook de dossieropstartkosten door ons zullen worden voorgeschoten. Wij gaan direct voor u aan de slag.

Dossieropstartkosten

Alleen materiële schade € 25,-

Verkeersschade

Heeft u een schade opgelopen in het verkeer en heeft u alleen materiële schade opgelopen, alleen schade aan uw voertuig, dan kunnen wij u van a tot z helpen uw schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar.

Na een eerste beoordeling zullen wij u aangeven of uw claim kans van slagen heeft.

Wenst u dat wij doorgaan? Dan verzoeken wij u dossieropstartkosten te betalen van € 25,- De overige behandelkosten zullen wij voorschieten.

Indien u naast voertuigschade ook letselschade heeft opgelopen, zullen wij dat gelijktijdig voor u in behandeling nemen en worden er geen dossieropstartkosten in rekening gebracht. (dit geldt voor schade in NL)

Second Opinion € 50,-

112Schade expertisedesk

Heeft u een verkeersschade proberen te claimen op uw eigen verzekering en is uw claim naar uw mening onterecht afgewezen? Dit kan bijvoorbeeld gaan om een claim op uw casco-verzekering, een beroep op uw rechtsbijstandverzekering of een claim via WA-Direct.

Wij beoordelen uw schade opnieuw. Indien er verhaalsmogelijkheden voor u zijn, zullen wij u daar verder in bijstaan. Wij vragen u op dat moment om een vergoeding van de dossieropstartkosten van € 50,-. De overige behandelkosten zullen wij voorschieten.

Indien het ons lukt uw schade te verhalen, zullen wij eveneens onze kosten waaronder de dossieropstartkosten verhalen.

Schade in het Buitenland (EU) € 50,-

Verkeersschade in het buitenland (EU)

Heeft u een verkeersschade opgelopen in het buitenland? Is deze schade wellicht te verhalen op een WAM-verzekeraar?

In dat geval kunnen wij u bijstaan in het verhalen van uw materiële schade. Na een eerste beoordeling zullen wij u aangeven of uw claim kans van slagen heeft.

Wenst u dat wij doorgaan? Dan verzoeken wij u dossieropstartkosten te betalen van € 50,- De overige behandelkosten zullen wij voorschieten.

Het is niet in alle landen mogelijk om onze behandelkosten te verhalen. Uw eigen aandeel in de behandelkosten voor het verhalen van uw schade zijn dan € 50,-.

(Het gaat hier alleen verkeersschade opgelopen in landen in de EU, de zogeheten groene-kaart-landen)

Procedure bij de Kantonrechter € 450,-

Hulp bij kantonprocedure in NL

Indien het niet lukt om uw schade buiten rechte te verhalen op de tegenpartij bieden wij vanuit 112Schade u de mogelijkheid om de schadekwestie aan de kantonrechter in Nederland voor te leggen.

Wij kunnen voor u de dagvaarding opstellen en u bijstaan bij een mogelijke zitting bij de rechtbank. Onze tijd in de procedure zullen wij u daarbij op voorhand niet in rekening brengen. Onze kosten schieten wij voor en trachten wij dan eveneens in de procedure bij de tegenpartij claimen. Zo blijft uw belang ook ons belang.

Echter op voorhand verzoeken wij u wel om een voorschot in de te maken deurwaarders- en griffiekosten en de tijd voor het opstellen van de dagvaarding alvorens wij met de zaak verder gaan. Deze kosten kunnen wij niet voor u voorfinancieren en bedragen € 450,-.

Uiteraard zullen wij u eerst toelichten of er een kans van slagen aanwezig is.

 

Verkeersschade

Heeft u een schade opgelopen in het verkeer en heeft u alleen materiële schade opgelopen, alleen schade aan uw voertuig, dan kunnen wij u van a tot z helpen uw schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar.

Na een eerste beoordeling zullen wij u aangeven of uw claim kans van slagen heeft.

Wenst u dat wij doorgaan? Dan verzoeken wij u dossieropstartkosten te betalen van € 25,- De overige behandelkosten zullen wij voorschieten.

Indien u naast voertuigschade ook letselschade heeft opgelopen, zullen wij dat gelijktijdig voor u in behandeling nemen en worden er geen dossieropstartkosten in rekening gebracht. (dit geldt voor schade in NL)

112Schade expertisedesk

Heeft u een verkeersschade proberen te claimen op uw eigen verzekering en is uw claim naar uw mening onterecht afgewezen? Dit kan bijvoorbeeld gaan om een claim op uw casco-verzekering, een beroep op uw rechtsbijstandverzekering of een claim via WA-Direct.

Wij beoordelen uw schade opnieuw. Indien er verhaalsmogelijkheden voor u zijn, zullen wij u daar verder in bijstaan. Wij vragen u op dat moment om een vergoeding van de dossieropstartkosten van € 50,-. De overige behandelkosten zullen wij voorschieten.

Indien het ons lukt uw schade te verhalen, zullen wij eveneens onze kosten waaronder de dossieropstartkosten verhalen.

Verkeersschade in het buitenland (EU)

Heeft u een verkeersschade opgelopen in het buitenland? Is deze schade wellicht te verhalen op een WAM-verzekeraar?

In dat geval kunnen wij u bijstaan in het verhalen van uw materiële schade. Na een eerste beoordeling zullen wij u aangeven of uw claim kans van slagen heeft.

Wenst u dat wij doorgaan? Dan verzoeken wij u dossieropstartkosten te betalen van € 50,- De overige behandelkosten zullen wij voorschieten.

Het is niet in alle landen mogelijk om onze behandelkosten te verhalen. Uw eigen aandeel in de behandelkosten voor het verhalen van uw schade zijn dan € 50,-.

(Het gaat hier alleen verkeersschade opgelopen in landen in de EU, de zogeheten groene-kaart-landen)

Hulp bij kantonprocedure in NL

Indien het niet lukt om uw schade buiten rechte te verhalen op de tegenpartij bieden wij vanuit 112Schade u de mogelijkheid om de schadekwestie aan de kantonrechter in Nederland voor te leggen.

Wij kunnen voor u de dagvaarding opstellen en u bijstaan bij een mogelijke zitting bij de rechtbank. Onze tijd in de procedure zullen wij u daarbij op voorhand niet in rekening brengen. Onze kosten schieten wij voor en trachten wij dan eveneens in de procedure bij de tegenpartij claimen. Zo blijft uw belang ook ons belang.

Echter op voorhand verzoeken wij u wel om een voorschot in de te maken deurwaarders- en griffiekosten en de tijd voor het opstellen van de dagvaarding alvorens wij met de zaak verder gaan. Deze kosten kunnen wij niet voor u voorfinancieren en bedragen € 450,-.

Uiteraard zullen wij u eerst toelichten of er een kans van slagen aanwezig is.

 

Dossieropstartkosten: Dit betreft een voorschot in de te maken dossier- en behandelkosten, alvorens wij de verhaalsactie verder opstarten. De overige dossierkosten schieten wij zelf voor. 

Deze (buitengerechtelijke) kosten claimen wij gelijk met de schade op de tegenpartij. Wordt de schade verhaald, dan worden onze dossierkosten doorgaans ook verhaald. 

Indien er sprake is van de combinatie letselschade en voertuigschade of gevolgschade worden er geen dossieropstartkosten in rekening gebracht.  (in NL)

Vanuit 112Schade bieden wij u de mogelijkheid om de schadekwestie aan de kantonrechter in Nederland voor te leggen. Voordat 112Schade een procesdossier start, verzoeken wij u daarom eerst het voorschot te voldoen. Bij winst worden doorgaans ook de proceskosten betaald door de tegenpartij. Bij verlies blijven deze kosten voor uw rekening en komen daar dan ook nog de proceskosten van de tegenpartij bij. Uiteraard wordt met u eerst de kans van slagen (kosten/baten) besproken, alvorens verdere kosten gemaakt worden.