Juridisch advies bij letselschade en materiële schade

Zowel materiële schade als letselschade kan flinke consequenties hebben. Naast de financiële consequenties van materiële schade, kan letselschade ook financiële gevolgen hebben. Maar daarnaast spelen verdriet, pijn en ongemak ook een rol. Vaak heeft u veel vragen wanneer u in een dergelijke situatie belandt. Daarom is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Letselschade

Letselschade kunt u overal oplopen. Of het nou komt door een aanrijding in het verkeer, een ongeval op uw werk, een beet door een dier of een gevaarlijke situatie waarbij u gewond geraakt bent. U kunt genoodzaakt zijn om hoogoplopende kosten te maken zoals geneeskundige kosten of kosten voor het inschakelen voor hulp. Ook uw inkomen kan op het spel komen doordat u arbeidsongeschikt wordt.

Al deze kosten, het dalen van uw inkomen, de vermindering van carrièremogelijkheden en het moeten inschakelen van hulp als gevolg van een ongeval heet letselschade.

Materiële schade

Onder materiële schade wordt schade verstaan dat direct in geld is uit te drukken. Denk hierbij aan schade aan uw eigendommen zoals auto, fiets en kleding. Ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis en kosten om een huishoudelijke hulp in te schakelen vallen onder materiële schade.

Hulp bij het verhalen van letselschade of materiële schade

In het geval u betrokken bent geraakt bij een ongeval of aanrijding waarbij de tegenpartij verantwoordelijk is, kunt u in veel gevallen worden geholpen door 112schade.nl bij het verhalen van uw schade. Het is namelijk zo dat de wet bepaalt dat de aansprakelijke partij de kosten van een deskundige, zoals 112schade.nl, moet vergoeden.

Juridisch advies inschakelen

Er komt nogal wat juridisch werk kijken bij het verhalen van schade. Heeft u als fietser of voetganger bijvoorbeeld een ongeval gehad met een motorvoertuig, dan valt dit onder artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet. Dit betekent dat u als ‘zwakke verkeersdeelnemer’ speciale bescherming geniet bij een aanrijding met een ‘sterke verkeersdeelnemer’. Hierbij geldt dat schuld of verwijtbaarheid niet hoeft te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding vast te stellen.

112schade.nl helpt u graag

Bij letselschade of materiële schade kunt u een boel van dit soort vragen hebben. Wellicht wilt u meer weten over bijvoorbeeld smartengeld of wilt u weten of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding? De medewerkers van 112schade.nl geven u graag juridisch advies. Wij werken samen met verschillende partners die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied. Zo hebben wij specialisten op het gebied van materiële schade en letselschade.

Naast de dienstverlening die wij u kunnen bieden, kunt u ook juridisch advies inwinnen bij een van de volgende instanties:

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket helpt u met het juiste antwoord bij juridische vragen. Zo kunt u hier onder andere terecht voor juridisch advies of  informatie over letselschade en materiële schade. Er zijn 30 vestigingen verspreid over heel Nederland.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Ook zijn ze er voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp van Slachtofferhulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp.

Raad voor Rechtsbijstand

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u slachtoffer bent van een ongeval. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing. Omdat rechtsbijstand moet voor iedereen beschikbaar moet zijn kunnen mensen die geen rechtsbijstandverzekering hebben en een advocaat niet kunnen betalen, toch hulp krijgen. De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten, de zogenaamde ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief