Partnerprogramma

112Schade ondersteunt het intermediair met complete verkeersrechtshulp

Door de ontwikkelingen in de markt, waaronder de komst van WA-Direct, komt 112Schade met een vernieuwd Partnerprogramma voor het intermediair.

Vanuit de verzekeraar wordt er steeds meer rechtstreeks contact gezocht met de klant om meer grip te krijgen op het aantal schadeclaims en de hoogte daarvan. Het WA-Direct is daar ook een voorbeeld van, waarbij de verzekeraar een directe afhandeling nastreeft en daarbij spreekt over klantbelang voorop. Of de praktijk dat zal uitwijzen, betwijfelen wij ten zeerste. De klant zal in slechts enkele gevallen (13%) door de eigen WA-verzekeraar geholpen kunnen worden. Daarnaast blijkt het merendeel niet te kiezen voor schadesturing of überhaupt reparatie van de voertuigschade. Er geldt dan ook geen reparatieplicht.

Grote kans dat uw klant niet geholpen kan worden door de verzekeraar. De klant zal dan wederom terugkomen bij zijn/haar tussenpersoon en om hulp vragen. Het intermediair vervult wat ons betreft dan nog steeds een hele belangrijke, maar ook moeilijke rol in de verzekeringsbranche. Die rol moet niet onderschat worden, denk onder andere aan de zorgplicht van de adviseur.

Met het nieuwe Partnerprogramma onderstrepen wij de rol van het intermediair met een complete en onafhankelijke service voor de klant op het gebied van verkeersrechtsbijstand waarbij bij 112Schade wel klantbelang voorop staat!

De mogelijkheden

Als intermediair heeft u de keuze om tegen een laag abonnementstarief (Goud) uw klanten een volledige en kostenneutrale verhaalservice te bieden. U kunt gebruik maken van ons White Label en vervolgens zo ‘uw’ verhaalservice in uw eigen service abonnement opnemen. U kunt er ook voor kiezen om zelf geen abonnementskosten te maken, maar wel uw klant op weg te helpen met de verhaalservice van 112Schade. In dat geval (Zilver) betaalt uw klant een kleine bijdrage in de opstartkosten van het dossier. Deze kosten zullen wij met de totale dossierkosten verhalen op de aansprakelijke partij.

Bent u nieuw en wilt u als intermediair een account, meldt u dan hier aan en kies direct het programma dat u wenst. 

 

Verkeersrechtshulpdekking

Wij zien nog steeds een enorme toegevoegde waarde in de rol die het Intermediair vervult tussen de verzekerde en de verzekeraar. 112Schade om die reden voor de Gouden intermediair het pakket uitgebreid tot een verkeersrechtshulpdekking. Hiermee onderstrepen wij samen met u uw rol als intermediair en krijgt uw klant de service die het verdient. Klantbelang écht voorop!

Dit betekent dat als wij er niet uitkomen met een tegenpartij, maar wij van mening zijn dat dit niet terecht is, wij nu ook de procedure voor uw cliënt gaan voeren. Zo duurt de behandeling niet onnodig langer, omdat een derde partij zich moet gaan verdiepen in een zaak die wij al goed kennen. Een ander groot voordeel voor uw cliënt is dat er niks voorgeschoten hoeft te worden van de (hoge) proceskosten en/of advocaatkosten.

Met de verkeersrechtshulpdekking bieden wij u die zekerheid dat uw cliënt altijd geholpen kan worden. Natuurlijk kan het raadzaam zijn om een uitgebreidere verkeersrechtsbijstand af te sluiten. We gaan niet op uw adviserende stoel zitten. Echter mocht uw klant, zijn vriend, zijn buurman of een toevallige voorbijganger nu net geen casco- of rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, u kunt hem dan toch helpen met onze verkeersrechtshulpdekking. Dan heeft u daarmee gelijk een verkoopmoment voor het alsnog afsluiten van een polis.

De voordelen voor u:

  • Verkeersrechtshulp voor al uw cliënten, dus niet voertuiggebonden
  • Ook verkeersschade buiten Nederlands grondgebied, maar binnen de EU, worden in behandeling genomen. ( de zogeheten groene-kaart-landen)
  • Van A tot Z, dus inclusief een procedure bij de Kantonrechter
  • Geen schadesturing, klant is vrij in het besteden van de schadevergoeding
  • Buitengerechtelijke kosten worden volledig voorgefinancierd door 112Schade

Het Partnerprogramma in het kort

Onderdelen Partnerprogramma

Zilver

Goud
1 Verhalen van voertuigschade op een WAM verzekeraar € 25,00* € 0,00*
2 Verhalen van letselschade**
3 Verhalen van gevolgschade** € 25,00** € 0,00**
4 Verhalen op een AVP/AVB verzekeraar € 25,00* € 0,00*
5 Koppeling Aplaza met 112Schade (DIAS ,UNIT4 en ANVA)
6 Dossierinzage. Via de Portal inzage in het schadedossier
7 Telefonisch inhoudelijk contact 
8 Correspondentie: Ontvangen van copy-correspondentie cliënt
9 112Schade expertisedesk: Second Opinion bijvoorbeeld inzake WA-Direct of afgewezen cascoclaim. € 50,00* € 0,00*
10 Hulp bij kantonprocedure in NL*** € 450,00**** € 0,00***
11 Schade in het buitenland: Verhalen van verkeersschade in de EU (groene-kaart-landen) op een WAM-verzekeraar. € 50,00* € 0,00*
12 White Label: Onze dienstverlening onder uw naam
13 Kennis/databank Toegang tot jurisprudentie, tips&tricks etc.
14 112Academy: Workshop verkeersrecht op maat
15 Korting SDW Advocaten:

*Dossieropstartkosten: indien gekozen is voor pakket Zilver of cliënt heeft geen tussenpersoon, dan vragen wij cliënt om een voorschot in de te maken dossier- en behandelkosten, alvorens wij de verhaalsactie verder opstarten. De overige dossierkosten zullen wij dan zelf voorschieten.

Indien gekozen is voor pakket Goud zullen wij de gehele buitengerechtelijke kosten voorschieten en claimen op de tegenpartij. Cliënt betaalt dan geen voorschot.

Deze (buitengerechtelijke) kosten claimen wij gelijk met de schade van uw cliënt op de tegenpartij. Wordt de schade van uw cliënt verhaald, dan worden de dossierkosten doorgaans ook verhaald.

** Indien er sprake is van de combinatie letselschade en voertuigschade of gevolgschade zullen er geen dossieropstartkosten in rekening worden gebracht. 

*** Vanuit 112Schade bieden wij cliënt de mogelijkheid om de schadekwestie aan de kantonrechter in Nederland voor te leggen. Voordat 112Schade een procesdossier start, verzoeken wij cliënt daarom eerst het voorschot te voldoen. Bij winst worden doorgaans ook de proceskosten betaald door de tegenpartij. Bij verlies blijven deze kosten voor rekening van cliënt en komen daar dan ook nog de proceskosten van de tegenpartij bij. 

In geval van pakketkeuze Goud betaalt cliënt geen proceskosten ook niet indien een zaak wordt verloren.

Heeft u vragen over onze dienstverlening, over de kosten of wenst u de algemene voorwaarden te ontvangen, neem dan contact op met onze collega’s van afdeling sales. Zodra u inlogt als intermediair zijn de prijzen en de algemene voorwaarden voor u als intermediair inzichtelijk.

Vragen over het Partnerprogramma

Welke keuzes zijn er?

Als intermediair heeft u 2 keuzen. Er zijn 2 pakketten ontwikkeld, te weten Zilver en Goud. Standaard krijgt u de beschikking over pakket Zilver. Dat kost u als intermediair niets. In plaats daarvan brengen wij rechtstreeks bij uw cliënt dossieropstartkosten in rekening. De kosten maken onderdeel uit van onze totale dossierkosten welke worden meegenomen in de verhaalsactie op de tegenpartij.

Goud is het betalend pakket waarbij het grootste verschil is dat u uw klant een verhaalservice kunt bieden die uw klant op voorhand niets kost. Alle dossierkosten die door 112Schade worden gemaakt, worden op de aansprakelijke tegenpartij verhaald. Daarnaast kunt u als Gouden partner 112Schade profiteren van vele extra’s als opleiding en kennisdeling op het gebied van verkeersrecht.

Wat kost het Partnerprogramma?

De kosten van het Partnerprogramma en de daarbij horende algemene voorwaarden kunt u alleen zien als u als intermediair inlogt.

Wat zijn Dossieropstartkosten?

Al bij de start van een dossier worden door ons kosten gemaakt voor onder andere het aanleggen van een digitaal dossier met inlogmogelijkheid voor uw cliënt, het opvragen van verzekeringsgegevens bij de RDW, het opvragen van het politierapport en uiteraard de behandeltijd van de schadebehandelaar.

Waarom worden Dossieropstartkosten in rekening gebracht?

Onze dienstverlening is niet kosteloos. Voor onze werkzaamheden brengen wij bij cliënt redelijke kosten in rekening gebaseerd op een uurtarief van € 80,- excl. BTW.

Al bij het aanleggen van het schadedossier worden door ons de eerste kosten gemaakt voor onder andere het aanleggen van een digitaal dossier met inlogmogelijkheid voor uw cliënt, het opvragen van verzekeringsgegevens bij de RDW, het opvragen van het politierapport en uiteraard de behandeltijd van de schadebehandelaar.

Indien gekozen is voor een Zilver pakket of cliënt heeft geen tussenpersoon, dan vragen wij cliënt om een voorschot in de te maken dossier- en behandelkosten, alvorens wij de verhaalsactie verder opstarten. De overige dossierkosten zullen wij dan zelf voorschieten.

Indien gekozen is voor pakket Goud zullen wij de gehele buitengerechtelijke kosten voorschieten en claimen op de tegenpartij. Cliënt betaalt dan geen voorschot. Als Gouden partner heeft u dat afgekocht voor uw cliënt en financieren wij zelf de buiten gerechtelijke kosten voor.

Deze (buitengerechtelijke) kosten claimen wij gelijk met de schade van uw cliënt op de tegenpartij. Wordt de schade van uw cliënt verhaald, dan worden onze dossierkosten doorgaans ook verhaald.

Wanneer worden Dossieropstartkosten in rekening gebracht?

Dit is vooral het geval als wij de schademelding ontvangen rechtstreeks van een cliënt of via een Zilveren tussenpersoon. De Gouden tussenpersoon heeft een betaald abonnement afgesloten waardoor de dossieropstartkosten, evenals de verdere buiten gerechtelijke kosten, in beginsel door 112Schade worden voorgefinancierd en direct in de verhaalsactie op de tegenpartij worden meegenomen.

Om het proces zo eerlijk mogelijk te houden, belasten wij de dossierkosten pas door zodra wij de schade aangemeld hebben gekregen en een schadebehandelaar de aansprakelijkheid beoordeeld heeft. De cliënt krijgt dan een bericht van ons met de reële verhaalskansen daarin. Besluit cliënt door te gaan met het verhalen van de schade via ons? Pas dan dient er betaald te worden. Advies en intake zijn en blijven bij 112Schade dan ook vooraf volledig kosteloos.

Waarom worden er geen Dossieropstartkosten in rekening gebracht indien er sprake is van letselschade?

Het komt nogal eens voor dat indien cliënt al door een ander letselschadebureau wordt bijgestaan die belangenbehartiger zich dan alleen richt op de letselschade. De voertuigschade van cliënt wordt dan niet voor hem/haar verhaald. Uiteraard kan cliënt dan nog wel terecht bij 112Schade voor alleen de voertuigschade, maar cliënt geniet dan niet van de voordelen van het behandelen van alle schade in één huis.

Door alle schade van cliënt in één huis te laten behandelen, zowel de voertuig- als letselschade, is voor cliënt voordeliger. In de letselschade zal een jurist van moederbedrijf Compensa Letselschade cliënt bijstaan. De behandeling van de alle schade in één huis komt de kwaliteit en afwikkeling van de schade van cliënt ten goede door het onderlinge overleg en het samenwerken van de schadebehandelaar en de letseljurist Zo kan er worden bespaard op het opvragen van gegevens bij het RDW, het opvragen van het politierapport en het benaderen van getuigen. Dergelijke voordelen zijn er helaas niet indien de letselschade door een derde wordt behandeld.

Wat wordt er onder 'Hulp bij Kantonprocedure' verstaan?

De dienstverlening van 112Schade is erop gericht om het verhaal van de schade van cliënt zoveel mogelijk buiten rechte te regelen, waarbij wij onze dossierkosten wel in rekening brengen bij de cliënt , echter middels de opdrachtmachtiging of akte van cessie met de cliënt rechtstreeks verhalen op de tegenpartij.

 Vanuit 112Schade willen wij echter de cliënt wel de mogelijkheid geven om, als het nodig is, de schadekwestie aan de rechter voor te leggen. Wij kunnen uw cliënt in het voeren van een procedure bij de Kantonrechter geheel bijstaan.

 Voor het aanbrengen van de schade bij de rechtbank stelt 112Schade, in overleg met uw cliënt, een dagvaarding op. Vervolgens worden er ook extra externe kosten gemaakt. U moet dan denken aan het inschakelen van een deurwaarder om de dagvaarding officieel aan de tegenpartij te overhandigen en griffiekosten bij de rechtbank alvorens men de zaak beoordeelt.

 De te maken proceskosten zullen wij niet voor w cliënt voorfinancieren. Voordat 112Schade een procesdossier start, verzoeken wij cliënt daarom eerst het voorschot te voldoen.

 Indien de cliënt de procedure wint, worden doorgaans ook de proceskosten betaald door de tegenpartij. Bij verlies blijven deze kosten voor rekening van cliënt en komen daar dan ook nog de proceskosten van de tegenpartij bij.

 Uiteraard wordt met uw cliënt eerst de kans van slagen (kosten/baten) besproken, alvorens verdere kosten gemaakt worden.

Ik heb een schademelding op het product ARAG Verkeer & Letsel. Worden deze schades nog in behandeling genomen?

Vanaf 1 januari 2021 past biedt ARAG het product Verkeer & Letsel niet meer aan. De lopende polissen kunnen worden omgezet. Vanuit ARAG zult u daar bericht van ontvangen. Ongeacht of er een rechtsbijstandproduct is afgesloten kunt u de schade bij 112Schade melden en zullen wij uw cliënt op onze wijze juridische hulp bieden.

Ik heb gekozen voor het pakket Zilver en ik heb een schademelding op het product ARAG Verkeer & Letsel? Word ik op de hoogte gehouden van de schadebehandeling?

Het product ARAG Verkeer & Letsel wordt vanaf 1 januari 2021 niet meer gevoerd door ARAG. Ongeacht of en zo ja welk verzekeringsproduct cliënt heeft afgesloten voor zijn schade. Indien de behandeling van de schade aan 112Schade wordt toevertrouwd heeft u als intermediair ten alle tijden inzage in het dossier en wordt u desgewenst op de hoogte gehouden.

Hoe moet ik het abonneetarief betalen?

De kosten voor het abonnement Goud worden middels een jaarnota in rekening gebracht. U kunt de nota vervolgens zelf per bank voldoen.

Ik wil mijn abonnement stopzetten, hoe doe ik dat?

Het abonnement is na het verstrijken van de minimale looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, op te zeggen. Opzegging kan plaatsvinden door 112Schade en door u als abonnee, beide zonder opgaaf van reden. Opzeggen kan per e-mail op sales@112schade.nl.

Ik wil van pakket wisselen, kan dat?

Wijziging van pakket kunnen per e-mail worden aangegeven op sales@112schade.nl. Daarbij wordt rekening gehouden met een opzeg/verwerkingstermijn van één maand.

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Heeft u opmerkingen of andere wensen? Neem gerust contact op met de accountmanager. Hij staat u graag telefonisch te woord of hij komt bij gelegenheid bij u langs op kantoor.

meerdere schades claimen