Taxi Verhaalservice

Bent u als taxichauffeur betrokken bij een verkeersongeval? Heeft u voertuigschade? Heeft u of een van uw passagier(s) letselschade? Wij kunnen u helpen bij het verhalen van de voertuig-en letselschade op de aansprakelijke wederpartij. Ook uw bedrijfsschade nemen wij mee in onze verhaalsactie.

De toegevoegde waarde van onze dienstverlening(en) is voor de taxibranche als volgt te duiden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in;

taxi verhaalserviceBedrijfsschade voor taxi’s

De bedrijfsschade dit de taxiondernemer lijdt, is net als de voertuigschade te claimen op de aansprakelijke partij. In de Overeenkomst Bedrijfsschade Taxi’s heeft het Verbond van Verzekeraars namens zijn leden aan afspraak gemaakt met het Koninklijk Nederlands Vervoer – Taxi over deze te claimen kosten. De gemaakte afspraak zorgt voor een gemakkelijke en eenduidige berekening van de te claimen kosten. 112schade claimt deze bedrijfsschade voor taxi’s standaard mee.