Passagiers

De keuze voor gebruikmaking van welk taxibedrijf wordt naast de prijsstelling door een klant bepaald aan de hand van details. Veiligheid van de klanten/passagiers en aandacht voor de klanten/passagiers zijn belangrijke elementen die bij een degelijke keuze een rol spelen. Zeker wanneer het taxibedrijf meedingt bij een zogeheten aanbesteding/tender.  Met name aandacht voor de klanten/passagiers is een voornaam punt in een tijd waar aandacht een schaars goed is.

Juridische bijstand voor de klanten c.q. passagiers van het taxibedrijf is een combinatie van deze elementen en sluit prima aan bij het gedachtegoed om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO).  Deze dienstverlening ziet toe op juridische bijstand voor de klanten/passagiers die tijdens het vervoer letselschade hebben opgelopen als gevolg van;

  • Een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk te houden is.
  • Een ongeval waarvoor (de chauffeur van) het taxibedrijf aansprakelijk te houden is.

Door de klanten/passagiers in alle gevallen deze juridische hulpverlening te bieden geeft het taxibedrijf niet alleen blijk van aandacht te hebben voor de klant/passagier, maar toont men tevens aan niet weg te lopen voor haar verantwoordelijkheid. Een mooie en vooral opvallende vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De taxi verhaalservice van 112schade kan uw klanten hierbij van dienst zijn.

Taxi verhaalservice

De taxi verhaalservice van 112schade kan taxichauffeurs en taxi bedrijven helpen bij het verhalen van de bedrijfsschade. Ook de voertuig-en letselschade kunnen wij verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.