Bedrijfsschade voor taxi’s

De bedrijfsschade die de taxiondernemer lijdt, is net als de voertuigschade te claimen op de aansprakelijke partij. In de Overeenkomst Bedrijfsschade Taxi’s heeft het Verbond van Verzekeraars namens zijn leden aan afspraak gemaakt met het Koninklijk Nederlands Vervoer – Taxi over deze te claimen kosten. De gemaakte afspraak zorgt voor een gemakkelijke en eenduidige berekening van de te claimen kosten. 112schade claimt deze kosten standaard mee.

De bedrijfsschade wordt berekend aan de hand van componenten stilstandduur en het gemiddeld oprijbedrag. Voor het oprijbedrag verzoeken wij cliënt om een oprijverklaring waarin de accountant bevestigd wat het gemiddeld oprijbedrag van cliënt is. Let op: Er kan pas aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van de bedrijfsschade indien de schade aan het voertuig minimaal €780,- exclusief BTW bedraagt.

Formule bedrijfsschade voor taxi’s:

Bedrijfsschade = 55% X gemiddeld oprijbedrag X stilstandduur

Siltstandduur:   Het aantal dagen, verlopen tussen het tijdstip waarop een taxi, welke als gevolg van een ongeval is beschadigd, tot herstel van deze schade buiten gebruik moet worden gesteld, en het tijdstip waarop de taxi redelijkerwijze kan zijn hersteld en – voor zoveel nodig – van overheidswege weer tot gebruik als taxi kan zijn toegelaten.

Oprijbedrag:      gemiddeld opgereden bedrag per dag van het jaar voorafgaand aan de schadedatum, exclusief BTW.

Voorbeeld bedrijfschade:

Cliënt heeft een aanrijding met diens taxi op donderdag 3 mei 2018. Op diezelfde dag wordt nog expertise geregeld. Deze kan op zijn vroegst op vrijdag 4 mei plaatsvinden.

Het herstel van de schade kan aanvangen na expertise op maandag 7 mei en duurt conform het expertiserapport 3 werkdagen.

Het oprijbedrag bedraag € 205,- excl. BTW

Conform de Overeenkomst Bedrijfsschade Taxi’s heeft cliënt recht op € 676,50 bedrijfsschade uitgaande van 6 stilstanddagen. (vrijdag t/m woensdag)

(55% X €205,-) X 6 = € 676,50

Taxi verhaalservice

De taxi verhaalservice van 112schade kan taxichauffeurs en taxi bedrijven helpen bij het verhalen van de bedrijfsschade. Ook de voertuig-en letselschade kunnen wij verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.