Letselschade

Na een kop-staartbotsing is er grote kans op (licht)letselschade
Letsel opgelopen na een aanrijding? 112Schade verhaalt uw schade!

Wanneer u door toedoen van een ander geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, is er sprake van letselschade. Letselschade kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een gebrekkig product of een hondenbeet.

Letselschade kan grote gevolgen hebben voor u, uw werk en uw gezinsleven. Uw promotiekansen kunnen afnemen of zelfs helemaal verdwijnen, misschien kunt u tijdelijk of nooit meer werken. Als zelfstandig ondernemer kan er sprake zijn van omzetverlies. U kunt niet meer sporten of uw hobby’s uitoefenen of niet meer voor uw eigen huishouden zorgen. Allemaal mogelijke gevolgen van letselschade.

112Schade kan u helpen bij het verhalen van uw letselschade op de tegenpartij.

Welke schade kunnen wij voor u verhalen?

Alle schade die buiten uw schuld is veroorzaakt door derden, als gevolg van een ongeval, dient door de verzekeraar van de wederpartij vergoed te worden. U dient onderscheid te maken tussen materiële en immateriële schade.

Onder materiële schade wordt onder andere verstaan:

  • kledingschade
  • voertuigschade
  • medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar)
  • reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts en/of medisch specialist)
  • pensioenschade
  • verlies verdienvermogen (inkomensschade)
  • verlies zelfwerkzaamheid (zoals klussen in en om uw woning)
  • kosten voor (extra) huishoudelijke hulp

U heeft recht op een vergoeding van immateriële schade – ook wel smartengeld genoemd – voor pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van het soort letsel, de beperkingen die eruit voortvloeien, uw beroep, uw leeftijd en andere omstandigheden.

Door WIA-regels meer inkomensschade

De nieuwe WIA-regels zorgen voor een enorm inkomensverlies bij nieuwe arbeidsongeschikten. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan is er een grote kans dat u in de toekomst geen WIA-uitkering meer zult ontvangen. Door de vernieuwde regels wordt het veel moeilijker om zo’n uitkering te ontvangen. Deze strengere richtlijnen zijn in 2004 van kracht gegaan. Wanneer u op het moment van de WIA-keuring bijvoorbeeld binnen twee jaar weer (gedeeltelijk) kunt werken – ongeacht of dit hetzelfde werk is als wat u voorheen deed – dan krijgt u geen WIA-uitkering meer. Dat betekent een enorm verlies aan inkomsten. Indien u zelf geen schuld heeft aan het ongeval, kan deze schade op de tegenpartij verhaald worden.

Trauma- en herstelbegeleiding

Een specifiek letselschade element willen wij extra belichten. Het komt regelmatig voor dat betrokkenen bij een ernstig ongeval niet alleen lichamelijke klachten ervaren, maar ook moeite hebben met de psychische verwerking van het ongeval. Een ongeval is namelijk een impactvolle gebeurtenis, zeker als de aanleiding of gevolgen heftig zijn.
Eenieder gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. De kans is aanwezig dat er een verkeersangst of juist vermijdingsgedrag ontstaat na het ongeval.
U bent wellicht het vertrouwen kwijt en zonder deskundige hulp duurt het vaak lang om deze angsten te overwinnen en weer vertrouwen te krijgen in uzelf en controle over uw voertuig.

112Schade werkt op dit gebied al langere tijd samen met RaNed trauma- en herstelbegeleiding. RaNed beschikt over een landelijk werkend team van zeer ervaren verkeersgedragstherapeuten.
Door middel van praktische en pragmatische begeleidingstrajecten begeleiden zij cliënten bij het overwinnen van verkeersangsten en het terugkrijgen van het zelfvertrouwen.
De succesfactor is hoog en leidt vaak tot nieuwe verkeers- of voertuiginzichten. Mede daardoor wordt een bijdrage geleverd aan een veiliger verkeersgedrag dan voorheen.
Indien er sprake is van een aansprakelijke partij dan vallen de kosten eveneens onder de verhaalsmogelijkheden.