Letselschade verhalen op de tegenpartij

Wanneer u of uw familieleden door toedoen van een ander letselschade hebben opgelopen dan kan 112Schade de letselschade verhalen op de tegenpartij.

Voorwaarden is dat er een tegenpartij moet zijn, deze moet aansprakelijk zijn en het ongeval moet op Nederlands grondgebied hebben plaatsgevonden.

No Cure No Pay?

Er zijn partijen die op basis van no cure no pay werken. Dit betekent dat de gemaakte kosten op het te ontvangen schadebedrag in mindering worden gebracht. 112Schade werkt niet met een no cure no pay-regeling; de gedupeerde ontvangt bij ons de volledig verhaalde schade doordat wij onze kosten volledig in rekening kunnen brengen bij de tegenpartij. Hierdoor kunnen wij de letselschade verhalen op de tegenpartij.

Welke letselschade kunnen wij verhalen op de tegenpartij?

Bij letselschade denkt men vaak aan de zichtbare letselschade zoals een gebroken arm. Er is ook zogenaamde materiële schade die onder de letselschade valt:

Onder materiële letselschade wordt o.a. verstaan:

  • kledingschade
  • reiskosten
  • ziektekosten (kosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de eigen ziektekostenverzekeraar)
  • verlies zelfwerkzaamheid (de arbeid in en rondom de eigen woning)
  • kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
  • annuleringskosten (voor het noodgedwongen beëindigen van bijvoorbeeld een vakantie)
  • verlies verdienvermogen (de inkomensschade)
  • pensioenschade
  • studievertraging

Daarnaast heeft het slachtoffer recht op vergoeding van de immateriële letselschade (naar aanleiding van pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde): het smartengeld.
De hoogte van het smartengeld is sterk afhankelijk van de aard van het letsel, de beperkingen die hieruit voortvloeien, de leeftijd van het slachtoffer en andere relevante omstandigheden. Bij blijvend letsel ten gevolge van de schade zal tevens de daardoor ontstane economische kwetsbaarheid in de schaderegeling worden meegenomen.

Wat doen wij voor u bij het verhalen van de letselschade?

Het proces van letselschade verhalen is complex en kan langdurig zijn. Het is namelijk niet altijd direct bekend wat voor u blijvende letselschade is. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt wat er allemaal komt kijken bij het verhalen van een letselschade.