Zilver
Wij verhalen de schade op de tegenpartij
Verhalen van voertuigschade op WAM-verzekeraar
Verhalen van letselschade
Verhalen van niet gedekte zorgkosten
Verhalen van loonkosten
Bestel hier
Goud
Meest gekozen
Wij verhalen de schade op de tegenpartij plus vele extra's
Alles van Zilver
Verhalen van voertuigschade op een AVP of AVB verzekeraar
Verhalen op WAM-verzekeraar bij schade in het buitenland(EU)
Schade verhalen op het Waarborgfonds
Telefonisch dossierinhoudelijk contact
Whitelabel mogelijk
Inzage status dossier via onze portal voor u en uw klanten
Kennis/databank
Maandelijkse nieuwsbrief
112Academy: Mogelijkheid tot bijwonen van onze workshop met 20% korting
Koppeling met Aplaza voor snel schade melden
112Schade expertisedesk voor second opinion
Bestel hier
Diamant
Wij verhalen de schade op de tegenpartij plus vele extra's
Alles van Goud
112Academy: Mogelijkheid tot het kosteloos bijwonen van onze workshop voor 2 personen
Korting SDW Advocaten bij een gerechtelijke procedure
Bestel hier

 

Deze aanmelding voor het partnerprogramma is bedoeld voor het intermediair dat reeds een account heeft bij 112Schade. Bent u nieuw en wilt u als intermediair een account, meldt u dan hier aan en kies direct het programma dat u wenst.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of over de kosten neem dan contact op met onze accountmanager. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Veelgestelde vragen bij het 112Schade Partnerprogramma

Waarom heeft 112Schade het Partnerprogramma?

Teneinde de samenwerking met het intermediair de komende jaren op een professionele wijze te kunnen continueren  heeft 112Schade een partner programma ontwikkeld met de keuze uit 3 pakketten waarvan 2 betaalde varianten.

Welke pakketkeuzes zijn er?

Er zijn 3 pakketten ontwikkeld, te weten Zilver, Goud en Diamant. Het pakket Zilver kost niets en is om die reden dan ook het minst uitgebreid. Goud is het meest gekozen pakket en omvat de meeste onderdelen die ons vanuit het Intermediair worden gevraagd. Het pakket Diamant is het meest uitgebreid en om die reden hoort daar dan ook een hoger abonneetarief bij.

Wanneer gaat het 112Schade Partnerprogramma in?

112Schade start met het programma op 1 september 2018. Nadat u een abonnement heeft afgesloten en de bevestiging daarvan heeft ontvangen, gaat de eerste looptijd in van 1 jaar.

Wat gebeurt er als ik voor 1 september geen keuze heb gemaakt?

Indien er geen keuze wordt gemaakt, komt u als intermediair standaard in pakket Zilver. Voor pakket Zilver worden geen kosten in rekening gebracht. De schademeldingen die u aanlevert worden in behandeling genomen. 112Schade zal contact daarvoor opnemen en onderhouden met cliënt. In pakket Zilver wordt u als Intermediair niet op de hoogte gehouden en heeft u geen inzage in de Portal.

Ik heb een schademelding op het product ARAG Verkeer & Letsel. Worden deze schades nog in behandeling genomen?

Bij het product ARAG Verkeer & Letsel ligt een polis ten grondslag. Het 112Schade Partnerprogramma heeft daar geen invloed op. De behandeling van de schademeldingen op het product ARAG Verleer & Letsel zullen te allen tijde in behandeling worden genomen, welke keuze u ook heeft gemaakt.

Ik heb gekozen voor het pakket Zilver en ik heb een schademelding op het product ARAG Verkeer & Letsel? Word ik op de hoogte gehouden van de schadebehandeling?

Het product ARAG Verkeer & Letsel staat buiten het 112Schade Partnerprogramma. Indien u een machtiging overlegd van cliënt, zult u op de hoogte worden gehouden van de schadebehandeling.

Hoe moet ik het abonneetarief betalen?

De kosten voor het abonnement (Goud en Diamant) zullen per automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. De kosten worden jaarlijks in één keer geïncasseerd.

Ik wil mijn abonnement stopzetten, hoe doe ik dat?

Het abonnement is na het verstrijken van de minimale looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, op te zeggen. Opzegging kan plaatsvinden door 112schade.nl en door u als abonnee, beide zonder opgaaf van reden. Opzeggen kan per mail op sales@112schade.nl.

Ik wil van pakket wisselen, kan dat?

Indien u in plaats van Zilver naar pakket Goud of Diamant wenst te gaan dan is dat mogelijk.

Voor een upgrade verzoeken wij u uw nieuwe keuze aan te geven door het gewenste pakket (Goud/Diamant) te bestellen via onze website. Op deze wijze kunt u gelijk uw Ibannummer doorgeven voor de incasso van de abonnementsgelden.

Indien u een pakket lager wenst, dus van Diamant/Goud naar Zilver kunt u dat aangeven bij de accountmanager of per mail op sales@112schade.nl. Daarbij wordt rekening gehouden met een opzeg/verwerkingstermijn van één maand.