Vraag & antwoord

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Deze vindt u hieronder. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via chat, WhatsApp of Messenger. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Hoe werkt het meekijken in de portal?

U heeft als intermediair de mogelijkheid om via een portal de stand van zaken te checken van de door u aangeleverde schadedossiers. Klik hier om te zien hoe het eruit ziet.

U kunt ook een demo-account aanvragen. Klik hier om de inloggegevens van een demo-omgeving aan te vragen.

Verhalen jullie ook schade met een buitenlandse partij?

Ook als een aanrijding in het buitenland of met een buitenlands voertuig heeft plaatsgevonden, hebben wij mogelijkheden op de schade te verhalen. Aangezien er sprake is van communicatie met een buitenlandse partij, zal het proces wel langer duren.

U dient er rekening mee te houden dat het verhalen van een schade gemiddeld 3 tot 9 maanden kan duren en soms nog wel langer.

Lees verder…

Hoe kunnen jullie deze service aanbieden?

Voor onze werkzaamheden brengen wij de opdrachtgever redelijke kosten in rekening. De kosten voor het verhalen van de schade zijn door ons te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit betekent dat de werkzaamheden van 112Schade door de wederpartij betaald moeten worden.

Mocht de aansprakelijke wederpartij – vaak een verzekeraar – deze kosten niet redelijk achten en niet (volledig) willen betalen, dan dienen wij namens de opdrachtgever een klacht in bij het Kifid of een rechtbank. Indien het Kifid of een rechtbank van mening is dat de verzekeraar gelijk heeft en onze kosten niet of gedeeltelijk hoeft te vergoeden, leggen wij ons bij de uitspraak neer.

Hoe snel krijgt uw cliënt zijn geld?

Hoe snel het verhalen van de schade gaat, is van veel factoren afhankelijk:

  • Hoe snel levert de tegenpartij zijn schadeformulier in?
  • Hoe snel verwerkt zijn tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij de schademelding?
  • Moeten er nog getuige(n) gehoord worden?
  • Is er een politierapport nodig?

Bovenstaande zaken kunnen het proces met enkele weken of maanden vertragen. Gemiddeld verhalen wij binnen 55 dagen een schade.

Wanneer u het voertuig laat herstellen via de door ons geselecteerde schadehersteller, hoeft uw cliënt de reparatiekosten niet voor te schieten. De schadehersteller geeft uw cliënt dan twee maanden uitstel van betaling.

Kan een bedrijf ook van deze dienst gebruik maken?

Ja, dat kan. Iedereen die geen dekking heeft op zijn verzekering kan bij ons een schade insturen. Particulieren en bedrijven.

Moet de cliënt zijn of haar voertuig laten taxeren?

Dat hoeft u niet zelf te doen. Wij schakelen voor uw cliënt een schade-expert in. Wij hebben echter wel een schadebegroting nodig. Het is dus wel van belang dat onze schade-expert de schade aan het voertuig kan begroten.

Mijn cliënt is niet via mijn kantoor verzekerd. Kan ik de zaak dan nog wel indienen?

Ja, dat kan. Het maakt niet uit of de verzekering via uw kantoor is afgesloten. Wanneer uw cliënt door toedoen van een derde een verkeersschade heeft opgelopen, dan kunnen wij die voor uw cliënt verhalen.

Machtiging voor inzage in het dossier

Indien de schademelding van cliënt wordt gedaan uit hoofde van een rechtsbijstandverzekering mogen wij u als intermediair alleen dossierinhoudelijk informeren als cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ARAG Verkeer en Letsel polissen. Lees verder>>

Doen jullie ook letselschade?

Ja, wij doen ook letselschade. Wanneer uw cliënt door toedoen van een ongeval of een derde letsel heeft opgelopen, kunnen wij de letselschade in behandeling nemen.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Klik op de button ‘login’ en vervolgens op ‘wachtwoord vergeten’. Vul het e-mailadres in dat gekoppeld is aan uw account. Klik daarna op ‘aanmaken nieuw wachtwoord’ en uw nieuwe wachtwoord wordt naar het geregistreerde e-mailadres verzonden.

Wanneer komt een expert op bezoek?

Een expert komt uw voertuig bekijken als het schadebedrag hoger is dan € 500,00. Onder de € 500,00 volstaat een reparatienota (pro forma nota).

Hoe snel komt een expert op bezoek?

De expert komt binnen 2 werkdagen op bezoek. Voor de expertise is het van belang dat het voertuig bij een schadehersteller staat.

Hoe communiceren jullie met mijn klant en hoe vaak?

Dit doen wij per e-mail, telefoon, SMS, WhatsApp of chat. Daarnaast heeft uw klant toegang tot zijn of haar eigen online portal waar de status van de schade te volgen is. Wij communiceren minstens één keer per 2 weken met uw klant.

Kan ik mij eigen schadenummer kwijt bij de melding?

Als Intermediair zijn de schademeldingen in uw administratie wellicht ook voorzien van een schadenummer / referentienummer. Uw eigen referentienummer kunt ook meegeven in de schademelding. Lees verder >>.

Op de hoogte blijven van de tussentijdse berichtgevingen

Bij aanvang en sluiten van de schademelding zult u als intermediair een bericht van ons ontvangen. De status van het dossier kunt u tussentijds volgen in de Portal.

Het is mogelijk om naast de statusweergave in de Portal ook kopieën te ontvangen van onze tussentijds berichtgevingen aan cliënt. Dit staat standaard niet zo ingeregeld. Lees verder>>

Waarom hebben jullie het e-mail adres van mijn cliënt nodig?

112Schade communiceert met uw cliënt het liefst per e-mail. Op die wijze kunnen wij onze schadebehandeling zo efficiënt mogelijk vormgeven. Cliënt ontvangt op het bekende mailadres de statusinformatie vanuit het digitale dossier. Naast de informatie per mail kan ook uw cliënt inloggen in de Portal om in het digitale dossier mee te kijken.

Geen e-mail adres

Indien uw cliënt niet beschikt over een e-mail adres zal de noodzakelijke schriftelijke bevestiging en statusinformatie per brief naar cliënt worden toegestuurd. U zult begrijpen dat dat niet onze voorkeur betreft. Communicatie per e-mail is vele malen sneller voor beide partijen.

Uw e-mail adres

Vermeld bij de schademelding niet uw eigen e-mailadres in plaats van het e-mail adres van cliënt. Ook indien cliënt geen e-mailadres heeft of indien u wenst dat de correspondentie met cliënt via u verloopt zorgt het invullen van uw eigen e-mail adres voor misvattingen en systeemproblemen.

Wilt u dat alle contact in een bepaald dossier of voor al uw cliënten voortaan via u verloopt? Geef dit dan aan via sales@112schade.nl. Wij zorgen er dan voor dat dit ingeregeld wordt.

U kunt als tussenpersoon via de berichtgeving in de portal op de hoogte blijven. Daarnaast kunt u op verzoek kopieën ontvangen van onze berichten aan cliënt. Neemt u daarvoor contact op met de accountmanager.

Verhalen jullie schade het Waarborgfonds?

Bij een schade waarbij de dader onbekend is, is er in sommige gevallen de mogelijkheid om de schade van uw cliënt te verhalen op het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds zal niet alle schade vergoeden maar er zijn veel mogelijkheden tot schadeverhaal. 112Schade kan uw cliënt ook in deze schade bijstaan. Lees verder >>

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief