Schade verhalen op het waarborgfonds

Bij een schade waarbij de dader onbekend is, is er in sommige gevallen de mogelijkheid om de schade van uw cliënt te verhalen op het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds zal niet alle schade vergoeden maar er zijn veel mogelijkheden tot schadeverhaal. 112schade.nl kan uw cliënt ook in deze schade bijstaan.

Welke schade kan worden verhaald op het Waarborgfonds?

Alleen die schades kunnen worden geclaimd op het Waarborgfonds wanneer de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Een motorvoertuig kan ook een gekoppelde aanhanger zijn. Daarnaast komt eveneens voor vergoeding in aanmerking de schade die is veroorzaakt door een (afgevallen) onderdeel van een motorvoertuig.

Welke schade kan niet worden verhaald op het Waarborgfonds?

Schade veroorzaakt door een fiets of door vandalisme ((bekrassen, banden leksteken, aftrappen van een spiegel) is niet gedekt. Daarnaast komt tevens schade door brandstichting of vuurwerk, storm en natuurgeweld en schade veroorzaakt door diefstal en of inbraak van/aan het eigen voertuig niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden

Voor een vergoeding moet aan één van de volgende 5 basisvoorwaarden zijn voldaan:

  • De dader is doorgereden en cliënt kan zijn identiteit niet achterhalen.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was wel verzekerd maar de verzekeraar is failliet.
  • De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft én rechtstreeks is het niet gelukt om de schade met hem regelen.

Welke schade dekt het Waarborgfonds?

Alle materiële schade aan de fiets, auto, tuinhek of woninggevel, maar ook letselschade is te verhalen op het Waarborgfonds, mits de schade aantoonbaar is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds hanteert een eigen risico van € 250,00 per schadegeval indien die schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig.

Als u als intermediair bij 112schade in ons Partner Programma het pakket Goud of Diamant heeft afgesloten, kunnen wij uw klant ook bijstaan in het verhalen van een schade op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Heeft u opmerkingen of andere wensen? Neem gerust contact met ons op. Onze accountmanager staat u graag telefonisch te woord of hij komt bij gelegenheid bij u langs op kantoor.