Hoe werkt het?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij verhalen uw schade zonder dat wij bij u hiervoor kosten in rekening brengen. Zo kunt u rustig van de schrik bekomen en hoeft u zich over de juridische afwikkeling van uw schade geen zorgen te maken. Bij het verhalen van de schade doorlopen wij de volgende stappen.

1

Verzamel alle gegevens van de tegenpartij

Meld uw schade online. Nadat de schade is ingevoerd krijgt u binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging met daarbij een schadenummer en gegevens voor uw online portal om de voortgang van de schade te volgen.

2

Beoordeling schuldvraag

Het schadeformulier kan u direct bij de schademelding uploaden of later toesturen.  U kunt op het e-mail bericht een reply sturen met het schadeformulier of het schadeformulier per post of fax naar ons versturen.

3

Schadebedrag beoordelen

Wanneer wij het volledig ingevuld schadeformulier hebben ontvangen, bekijken onze schadebehandelaars of er mogelijkheden zijn om de schade te verhalen op een tegenpartij. Wanneer wij mogelijkheden zien gaan wij de verhaalsactie starten. Zien wij geen mogelijkheden dan lichten wij dit toe. Deze beoordeling doen wij binnen 2 werkdagen.

4

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Wanneer er verhaalsmogelijkheden gaan wij voor u de verhaalsactie starten. Zo nodig wordt de schade eerst begroot door een schade expert. In dat geval zal de expert contact met u opnemen om een afspraak met u in te plannen. De expert zal uw voertuig bekijken en zo bepalen hoe groot de schade is. U kan , nadat de schade is begroot, het voertuig laten maken.

5

Tegenpartij erkent aansprakelijkheid (of niet)

Nadat wij het schaderapport hebben ontvangen gaan wij de tegenpartij aansprakelijk stellen met als uiteindelijk doel om de door u geleden schade te verhalen. Indien de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst voeren wij zo nodig en waar mogelijk verweer. Tijdens dit proces heeft u de mogelijkheid om het schadedossier online in te zien. Wanneer de schade is verhaald wordt het schadebedrag aan u overgemaakt.

6

Schadebedrag wordt vergoed door de tegenpartij

Wanneer de tegenpartij tot schadevergoeding overgaat zorgen wij ervoor dat u de schadepenningen zo snel mogelijk krijgt overgemaakt.