Meekijken in de Portal

Het is voor u als Gouden of Diamanten intermediair mogelijk om de voortgang van onze verhaalsactie voor uw cliënten 24 uur per dag 7 dagen per week te volgen via onze portal.

 

Allereerst dient er te worden ingelogd op de site.
Voor gebruikersnaam gebruikt u het ontvangen accountnummer of het opgegeven mailadres.

Indien het wachtwoord niet meer bekend is, kan via de link “wachtwoord vergeten” een wachtwoord reset worden aangevraagd. Er volgt dan een nieuw wachtwoord met instructies in de mail.

 

 

 

 

 

 

 

Na inloggen komt u op het startscherm. Hier kunt u uw eigen gegevens wijzigen, een nieuwe schade melden voor uw cliënt of zoeken naar bestaande schademeldingen op basis van kenteken, schadenummer of achternaam cliënt.

 

Verder ziet u alle dossiers van uw cliënt worden getoond. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in Actieve dossiers en Inactieve ofwel gesloten dossiers.

Na het zoeken van het dossier kunt u deze openen door op de link te klikken “Bekijk dossier”.

Het dossier is vervolgens onderverdeeld in de volgende rubrieken:

De contactgegevens van cliënt

Hierin staan de NAW-gegevens van cliënt. Het is mogelijk om de klantgegevens te wijzigen. Ook kan in deze rubriek het Iban-nummer van cliënt worden doorgegeven.

De schadegegevens

Specifiek gegevens omtrent het schadegeval zoals schadedatum, kenteken, schade toedracht, geschat schadebedrag etc.

Gegevens tegenpartij

Kenteken tegenpartij, merk/type van het voertuig en de verzekeringsmaatschappij

Activiteiten

Chronologische weergave van alle activiteiten die de medewerker van 112schade in het dossier heeft uitgevoerd een beeld te geven van de huidige status

Hierin staan de NAW-gegevens van cliënt. Het is mogelijk om de klantgegevens te wijzigen. Ook kan in deze rubriek het Iban-nummer van cliënt worden doorgegeven.

Specifiek gegevens omtrent het schadegeval zoals schadedatum, kenteken, schade toedracht, geschat schadebedrag etc.

Kenteken tegenpartij, merk/type van het voertuig en de verzekeringsmaatschappij

Chronologische weergave van alle activiteiten die de medewerker van 112schade in het dossier heeft uitgevoerd een beeld te geven van de huidige status

Ook de berichten aan cliënt en de dossierstukken zijn in te zien:

Verstuurde emails

De emails die aan cliënt zijn gestuurd zijn hier ook terug te lezen

Ontvangen documenten

Betreft alle documenten die cliënt zelf heeft gestuurd of geüpload. Ook wordt op deze plaats het expertiserapport inzichtelijk gemaakt.

De emails die aan cliënt zijn gestuurd zijn hier ook terug te lezen

Betreft alle documenten die cliënt zelf heeft gestuurd of geüpload. Ook wordt op deze plaats het expertiserapport inzichtelijk gemaakt.

Om zelf de werking van de portal te ervaren, is het mogelijk om een demo-account aan te vragen. Klik hier om de inloggegevens van een demo-omgeving aan te vragen.

Heeft u vragen over onze dienstverlening neem dan contact op met onze accountmanager.