Voor samenwerkende partijen verzorgt 112schade.nl workshops op het gebied van schadeafwikkeling. Wij bieden drie workshops aan:

Basisworkshop schadeafhandeling automotive

De basisworkshop geeft inzicht in het belang van de duidelijke eerste reactie, instructie en vervolghandelingen op de melding van de schade. De basisworkshop is bedoeld voor medewerkers die (nog) geen motorrijtuigenschadebehandelaar zijn, maar die wel een (eerste) melding van de schade van een klant in ontvangst nemen. Klik hier voor meer informatie.

Vervolgworkshop schadeafhandeling automotive

De vervolgworkshop geeft een algemene verdieping op de basiskennis om schademeldingen van motorrijtuigen goed aan te kunnen nemen, te behandelen en af te wikkelen. De vervolgworkshop is bedoeld voor de beginnende motorrijtuigschadebehandelaar en/of medewerkers die regelmatig motorrijtuigschades behandelen, maar voor wie het (nog) géén hoofdtaak is. Klik hier voor meer informatie.

Verdiepingsworkshop schadeafhandeling automotive

In de verdiepingsworkshop wordt dieper ingegaan op de behandeling en de afwikkeling van motorrijtuigenschades in de praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de toepassing van de wettelijke bepalingen en de jurisprudentie (o.a. WAM, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, bewijsrecht, vorderingsrecht), de uitleg van de bepalingen in de diverse polisvoorwaarden en de gedragscodes en bedrijfsregelingen. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van schadebehandeling bij motorrijtuigen. De verdiepingscursus is bedoeld voor ervaren schadebehandelaars die zich dagelijks bezighouden met motorrijtuigenschades, van de (eerste) melding tot de afwikkeling van de schade. Klik hier voor meer informatie.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname, waarmee zij kunnen aantonen dat zij permanent vakbekwaam zijn.

Kosten workshop

De kosten zijn afhankelijk van uw keuze in ons Partner Programma. U kunt deze opvragen bij de accountmanager.

Incompany

Wij hebben ook mogelijkheden om de workshop incompany te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.