Vragen over het Waarborgfonds

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het Waarborgfonds. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via chat, WhatsApp of Messenger. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Heb ik bij het Waarborgfonds een eigen risico?

Dat hangt ervan af. Voor materiële schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig, geldt bij het Waarborgfonds een eigen risico van € 250. Er geldt géén eigen risico bij:

• schade door een onverzekerd motorrijtuig;
• schade door een gestolen motorrijtuig;
• schade door een motorrijtuig van een gemoedsbezwaarde;
• letselschade

De wettelijke termijn waarbinnen u uw schade kunt indienen is 3 jaar, gerekend vanaf de schadedatum. Natuurlijk is het wel verstandig om een verzoek om schadevergoeding zo snel mogelijk in te dienen. Als de schade niet binnen de wettelijke termijn bij het Waarborgfonds is ingediend, dan is uw claim verjaard en kan deze niet meer in behandeling worden genomen.

Wat is vandalismeschade en wordt dat door het Waarborgfonds vergoed?

Vandalismeschade is het met opzet vernielen of beschadigen van eigendommen van anderen. Voorbeelden van vandalismeschade zijn: bekrassen met een scherp voorwerp, lek steken van banden, aftrappen van een spiegel en het lopen over een auto. Eén van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen, is dat de schade moet zijn toegebracht door een motorvoertuig. Daarom wordt schade door vandalisme helaas niet door het Waarborgfonds vergoed. U kunt de schade als gevolg van vandalisme mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen.

Kan ik alleen schade aan een motorvoertuig claimen bij het Waarborgfonds?

Ook andere schade zoals letselschade, schade aan een fiets, een huis of een tuin kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het is niet bepalend of een schade is ontstaan áán een motorvoertuig, maar juist of de schade is toegebracht dóór een ander motorvoertuig.

Mijn auto is gestolen. Kan ik het verlies bij het Waarborgfonds claimen?

Nee, alleen schade toegebracht dóór een gestolen motorvoertuig, wordt onder bepaalde voorwaarden door het Waarborgfonds vergoed. U kunt de schade aan uw eigen voertuig als gevolg van de diefstal mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen.

Weten of u de schade kunt claimen bij het Waarborgfonds?