Vragen over het Waarborgfonds

Overzicht van de veelgestelde vragen omtrent het Waarborgfonds. Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons via Chat, whatsapp of Messenger.

Heb ik bij het Waarborgfonds een eigen risico?

Dat hangt er van af. Voor materiële schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig geldt bij het waarborgfonds een eigen risico van € 250. Er geldt géén eigen risico bij:

• schade door een onverzekerd motorrijtuig;
• schade door een gestolen motorrijtuig;
• schade door een motorrijtuig van een gemoedsbezwaarde;
• letselschade

De wettelijke termijn waarbinnen u uw schade kunt indienen is 3 jaar, gerekend vanaf de schadedatum. Natuurlijk is het wel verstandig om een verzoek om schadevergoeding zo snel mogelijk in te dienen. Als de schade niet binnen de wettelijke termijn bij het waarborgfonds is ingediend dan is uw claim verjaard en kan niet meer door het waarborgfonds in behandeling worden genomen.

Wat is vandalismeschade en wordt dat door het Waarborgfonds vergoed?

Vandalismeschade is het met opzet vernielen of beschadigen van eigendommen van anderen. Voorbeelden van vandalismeschade zijn: bekrassen met een scherp voorwerp, lek steken van banden, aftrappen van een spiegel, het lopen over een auto. Eén van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een motorvoertuig. Daarom wordt schade door vandalisme helaas niet door het waarborgfonds vergoed. U kunt de schade als gevolg van vandalisme mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen

Kan ik alleen schade aan een motorvoertuig bij het waarborgfonds claimen?

Ook andere schade zoals bijvoorbeeld letselschade, schade aan een fiets, een huis of een tuin kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het is niet bepalend of een schade is ontstaan áán een motorvoertuig, maar juist of de schade is toegebracht dóór een ander motorvoertuig.

Mijn auto is gestolen. Kan ik het verlies bij het Waarborgfonds claimen?

Nee, alleen schade toegebracht dóór een gestolen motorvoertuig, wordt onder bepaalde voorwaarden door het Waarborgfonds vergoed. U kunt de schade aan uw eigen voertuig als gevolg van de diefstal mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen

Weten of u de schade kan claimen op het Waarborgfonds?