Lease Verhaalservice

112Schade.nl richt zich op lessor, lessee, bestuurder & passagier

 

Met de op de leasebranche gerichte dienstverlening biedt 112Schade.nl dè totaaloplossing voor alle partijen rond het door een (verkeers-)ongeval beschadigd leasevoertuig. Leasemaatschappij, klant, bestuurder & passagier kunnen persoonlijk en op maat worden bijgestaan en dat zonder extra kosten te maken of juist uit te sparen op een rechtsbijstandpolis. Dat maakt de Lease Verhaalservice compleet en onmisbaar voor ieder betrokken en servicegerichte leasemaatschappij/wagenparkbeheerder.

112schade.nl staat naast de particuliere cliënt ook de zakelijke cliënt bij waaronder gehele wagenparken in eigendom of in lease. Voor de zakelijke cliënt is er doorgaans meer dan alleen voertuigschade en wordt er door meerdere betrokkenen schade opgelopen als gevolg van hetzelfde ongeval. Niet alle betrokken partijen krijgen echter standaard de benodigde aandacht. Speciaal daarvoor heeft 112schade.nl de Lease Verhaalservice. Deze verhaalservice richt zich niet alleen op het leasevoertuig, maar in plaats daarvan worden alle partijen rond het ongeval bijgestaan. Onder leasevoertuig beschouwen wij de auto, bromfiets en fiets.

De Lease Verhaalservice  richt zich op de volgende partijen rond hetzelfde ongeval:

  • Leasemaatschappij/wagenpark met casco in eigen beheer
  • Lessee als werkgever
  • bedrijf met meerdere medewerkers
  • bedrijf met één werkzame persoon (ZZP’er)
  • Bestuurder/medewerker van het zakelijk geleasete voertuig of lessee als particulier
  • Passagier(s) in/op het voertuig
De leasemaatschappij of wagenpark met casco in eigen beheer

Regres van verhaalbare niet verzekerde cascoschades;

Het wagenpark van de leasemaatschappij is slechts verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Het zogeheten cascorisico heeft de leasemaatschappij in eigen beheer. Voor het regres van verhaalbare cascoschades kan de leasemaatschappij dan twee maatregelen hebben getroffen. Of men heeft personeel in dienst dat deze verhaalsacties uitvoert, of men heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Beide opties zijn duur en in feite niet nodig.  112Schade.nl beheerst deze discipline en kan het regres van niet verzekerde cascoschade kostenneutraal aanbieden. Daarbij zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de geleden bedrijfsschade door stilstand van het beschadigde leasevoertuig.

Voor lessee als werkgever

Loonregres voor het bedrijf met meerdere medewerkers;

 

Bij ziekte / arbeidsongeschiktheid van de werknemer rust op  de werkgever de wettelijke plicht om het salaris door te betalen gedurende een periode van maximaal twee jaar. Het eerste jaar meestal voor 100% en het tweede jaar voor 70%. Daarnaast maakt de werkgever kosten voor begeleiding en re-integratie van de zieke c.q. arbeidsongeschikte werknemer.

 

Stel: de werknemer is buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval waardoor hij (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt. De werkgever heeft het wettelijke recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn kosten voor de terugkeer van de werknemer naar zijn arbeidsplek verhaalbaar (bijvoorbeeld kosten voor de Arbodienst of kosten voor re-integratie). Het verhalen van deze schade is specialistisch werk.  Een efficiënte (letsel-) schaderegeling vereist dan ook een deskundig expert.  112Schade.nl heeft ook voor het bedrijf met meerdere werknemers in loondienst alle benodigde kennis en ervaring in huis om het doorbetaalde salaris en de eventuele arbo- en re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. In combinatie met de persoonlijke belangenbehartiging voor de werknemer is deze dienstverlening kostenneutraal.

 

Begeleiding voor de getraumatiseerde werknemers;

 

Werknemers/chauffeurs die door een traumatische ervaring (bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig verkeersongeval of een geweldsdelict) arbeidsongeschikt raken, vertonen een specifiek en soms langdurig ziektebeeld. Door een samenwerking met een daarin gespecialiseerde organisatie kan 112schade.nl waar nodig traumabegeleiding bieden. Deze dienstverlening leidt over het algemeen tot een versnelde terugkeer op de werkplek.

 

Bedrijf met één werkzame persoon, de ZZP’er;

 

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die voor een bedrijf met meerdere werknemers, echter zal in dit geval de dienstverlening gericht zijn op het behartigen van de persoonlijke belangen van de zelfstandig ondernemer, waarbij uiteraard naast de letselschade tevens aandacht wordt geschonken aan alle geleden en eventueel nog te lijden materiele schadefactoren, als ziektekosten, verlies aan verdienvermogen, pensioenschade etc.

Voor de bestuurder/medewerker/passagier

Persoonlijke belangenbehartiging voor de arbeidsongeschikte medewerker;

 

Hierbij gaat het om juridische bijstand voor de medewerker / chauffeur van het bedrijf die buiten zijn of haar schuld gewond c.q. arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een;

 

  • (Verkeers-)ongeval tijdens uitoefening van het werk
  • (Verkeers-)ongeval buiten werktijd

 

De dienstverlening is gericht op het verhalen van de door de medewerker / chauffeur geleden en eventueel nog te lijden materiele en immateriële schade op de aansprakelijke wederpartij.

Deze dienstverlening kan door het bedrijf aan haar medewerkers worden aangeboden als een employee benefit.

 

Juridische bijstand voor de particuliere lessee in geval van private lease;

 

Net als bij de werknemer/bestuurder van het zakelijk geleasete voertuig zal in dit geval de dienstverlening gericht zijn op het behartigen van de persoonlijke belangen van de private lease klant ofwel het verhaal van de geleden en eventueel nog te lijden materiele en immateriële schade op de aansprakelijke wederpartij

Regres van verhaalbare niet verzekerde cascoschades;

Het wagenpark van de leasemaatschappij is slechts verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Het zogeheten cascorisico heeft de leasemaatschappij in eigen beheer. Voor het regres van verhaalbare cascoschades kan de leasemaatschappij dan twee maatregelen hebben getroffen. Of men heeft personeel in dienst dat deze verhaalsacties uitvoert, of men heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Beide opties zijn duur en in feite niet nodig.  112Schade.nl beheerst deze discipline en kan het regres van niet verzekerde cascoschade kostenneutraal aanbieden. Daarbij zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de geleden bedrijfsschade door stilstand van het beschadigde leasevoertuig.

Loonregres voor het bedrijf met meerdere medewerkers;

 

Bij ziekte / arbeidsongeschiktheid van de werknemer rust op  de werkgever de wettelijke plicht om het salaris door te betalen gedurende een periode van maximaal twee jaar. Het eerste jaar meestal voor 100% en het tweede jaar voor 70%. Daarnaast maakt de werkgever kosten voor begeleiding en re-integratie van de zieke c.q. arbeidsongeschikte werknemer.

 

Stel: de werknemer is buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval waardoor hij (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt. De werkgever heeft het wettelijke recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn kosten voor de terugkeer van de werknemer naar zijn arbeidsplek verhaalbaar (bijvoorbeeld kosten voor de Arbodienst of kosten voor re-integratie). Het verhalen van deze schade is specialistisch werk.  Een efficiënte (letsel-) schaderegeling vereist dan ook een deskundig expert.  112Schade.nl heeft ook voor het bedrijf met meerdere werknemers in loondienst alle benodigde kennis en ervaring in huis om het doorbetaalde salaris en de eventuele arbo- en re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. In combinatie met de persoonlijke belangenbehartiging voor de werknemer is deze dienstverlening kostenneutraal.

 

Begeleiding voor de getraumatiseerde werknemers;

 

Werknemers/chauffeurs die door een traumatische ervaring (bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig verkeersongeval of een geweldsdelict) arbeidsongeschikt raken, vertonen een specifiek en soms langdurig ziektebeeld. Door een samenwerking met een daarin gespecialiseerde organisatie kan 112schade.nl waar nodig traumabegeleiding bieden. Deze dienstverlening leidt over het algemeen tot een versnelde terugkeer op de werkplek.

 

Bedrijf met één werkzame persoon, de ZZP’er;

 

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die voor een bedrijf met meerdere werknemers, echter zal in dit geval de dienstverlening gericht zijn op het behartigen van de persoonlijke belangen van de zelfstandig ondernemer, waarbij uiteraard naast de letselschade tevens aandacht wordt geschonken aan alle geleden en eventueel nog te lijden materiele schadefactoren, als ziektekosten, verlies aan verdienvermogen, pensioenschade etc.

Persoonlijke belangenbehartiging voor de arbeidsongeschikte medewerker;

 

Hierbij gaat het om juridische bijstand voor de medewerker / chauffeur van het bedrijf die buiten zijn of haar schuld gewond c.q. arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een;

 

  • (Verkeers-)ongeval tijdens uitoefening van het werk
  • (Verkeers-)ongeval buiten werktijd

 

De dienstverlening is gericht op het verhalen van de door de medewerker / chauffeur geleden en eventueel nog te lijden materiele en immateriële schade op de aansprakelijke wederpartij.

Deze dienstverlening kan door het bedrijf aan haar medewerkers worden aangeboden als een employee benefit.

 

Juridische bijstand voor de particuliere lessee in geval van private lease;

 

Net als bij de werknemer/bestuurder van het zakelijk geleasete voertuig zal in dit geval de dienstverlening gericht zijn op het behartigen van de persoonlijke belangen van de private lease klant ofwel het verhaal van de geleden en eventueel nog te lijden materiele en immateriële schade op de aansprakelijke wederpartij