Wat doen wij voor u?

112Schade verhaalt autoschade voor u op de tegenpartij.

Stap 1

Verzamel alle gegevens van de tegenpartij

Bij een aanrijding is het belangrijk dat u alle gegevens van de tegenpartij noteert. Noteer ook gegevens van getuigen, maak foto’s en vul zowel de voor- als achterzijde van het Europees schadeformulier zo volledig mogelijk in. Bekijk hier waar u op moet letten bij het invullen van een schadeformulier.

Stap 2

Beoordeling schuldvraag

Wanneer wij alle documenten van u hebben ontvangen, beoordelen we of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Alle extra informatie, zoals een getuigenverklaring of een politierapport, kan hierbij helpen.

Wanneer wij geen kans zien tot het verhalen van de schade op een aansprakelijke derde, weigeren we de opdracht en lichten we de reden hiervan toe. 112schade.nl is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren.

Voor een goede beoordeling is het belangrijk dat u ons een duidelijk leesbaar schadeformulier geeft.

Achten wij verhaal mogelijk, dan nemen wij de schade verder in behandeling.

Controleren gegevens tegenpartij

Aan de hand van de gegevens op het schadeformulier controleren wij, daar waar mogelijk, de gegevens van de tegenpartij bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit doen we aan de hand van het kenteken. Daarmee kunnen we de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij achterhalen.

Als niet direct duidelijk is wie de verzekeraar is, bijvoorbeeld als het kenteken niet goed leesbaar is of als u bent aangereden door een buitenlandse partij, kan het langer duren voordat wij de juiste tegenpartij hebben achterhaald.

Stap 3

Schadebedrag beoordelen

Indien de geschatte schade meer dan € 500,00 bedraagt, schakelen wij voor u een onafhankelijke expert in om uw schade te beoordelen. Is de geschatte schade onder de € 500,00? Dan hebben we van u een pro forma nota (offerte van de schadehersteller) of een reparatienota nodig.

Bij letsel schakelen wij een letselschadespecialist in

Als er sprake is van letsel bij de inzittenden en/of de bestuurder, dan schakelen wij direct een letselschadespecialist in. Ook deze letselschadespecialist is volledig onafhankelijk en beoordeelt wat voor u de financiële gevolgen zijn. Deze schade nemen we mee in de schadeclaim.

Stap 4

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Wij stellen namens u de tegenpartij aansprakelijk voor de door u geleden schade. De verzekeraar van de tegenpartij zal aan de hand van het schadeformulier beoordelen of zij ook van mening is dat haar verzekerde aansprakelijk is.

Hierbij heeft zij van haar verzekerde ook een schadeformulier nodig. Het beoordelen en navraag doen bij de eigen verzekerde duurt gemiddeld 2 tot 4 weken.

Gedurende het proces zullen wij meerdere malen met de tegenpartij contact hebben per brief, e-mail of telefoon. Tevens bewaken wij de snelheid van handelen van de tegenpartij.

Correspondentie met getuigen

Mochten er getuige(n) aanwezig zijn geweest bij het ongeval, dan verzorgen wij de correspondentie met deze getuige(n).

Stap 5

Tegenpartij erkent aansprakelijkheid, of niet

Na de beoordeling van de schuldvraag zal de verzekeraar van de tegenpartij aangeven wie in haar ogen schuld heeft aan de aanrijding. Hier zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

 • De tegenpartij is volledig aansprakelijk, de gehele schade wordt betaald door de verzekeraar van de tegenpartij.
 • De aansprakelijkheid van de tegenpartij wordt (nog) niet bewezen geacht. Dit kan in de volgende situaties het geval zijn:
  ○ het schadeformulier is niet door beide partijen ondertekend
  ○ de tegenpartij heeft zelf nog geen schadeformulier toegestuurd
  ○ de tegenpartij heeft een andere lezing
  ○ er zijn geen getuigen
 • Er is gedeelde aansprakelijkheid, beide partijen delen de schade.
 • U bent zelf aansprakelijk.

Wij beoordelen uiteraard een eventuele afwijzing van de aansprakelijkheid en gaan waar nodig en mogelijk in verweer.

Stap 6

Het schadebedrag wordt uitgekeerd

Indien de tegenpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval, zal men tot het betalen van uw schade overgaan.

Hoe lang duurt het om een schade te verhalen?

Het gehele proces neemt gemiddeld 6 tot 8 weken in beslag. Is er een schuldvraagdiscussie of wil de verzekerde van de tegenpartij niet meewerken, wat helaas vaak voorkomt, dan kan dit het proces behoorlijk vertragen.

Schade in het buitenland of met een buitenlandse partij

Heeft u een schade in het buitenland of met een buitenlandse partij? Dan neemt het gehele proces gemiddeld 3 tot 9 maanden in beslag. Dit komt doordat verzekeraars buiten Nederland minder snel werken en er extra tijd in de eventuele vertaling van documenten gaat zitten.