Europees Schadeformulier blijft bestaan!

12/11/2013
schade app

De Telegraaf kopt vandaag vrij stellig dat het vijftig jaar oude Europese schadeformulier  aan de kant wordt geschoven en dat verkeersslachtoffers de ongelukken in het verkeer vanaf volgend jaar digitaal moeten gaan melden. Gelukkig ligt de werkelijkheid genuanceerder en is het geen kwestie van moeten, maar wordt het digitaal schademelden met name opnieuw onder de aandacht gebracht om daarmee op termijn de verkeersveiligheid te kunnen vergroten.

Verbond van Verzekeraars

Bij navraag door 112schade.nl geeft Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars aan, dat de Telegraaf te stellig is. Het Verbond streeft weliswaar naar een 100% digitale schademelding op termijn, maar het Europees Schadeformulier blijft daarnaast gewoon bestaan.

Voordelen digitaal schade melden

Het grote voordeel van het digitaal schade melden met de speciaal daarvoor ontwikkelde schade app. is, dat de registratie van ongevallen op die manier beter geregeld kan worden. Op dit moment registreert de politie namelijk alleen ongelukken met ernstig letsel en/of overlijden. Met de nieuwe schade app. kan nagenoeg elke aanrijding worden geregistreerd en kan er ook beter in beeld worden gebracht waar de gevaarlijke wegen en wegsituaties zich bevinden, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Eveneens kan met de schade app. een schade eenvoudiger en sneller worden gemeld en kan de schade in het algemeen sneller worden afgewikkeld omdat de gegevens de verzekeraar sneller bereiken.

Mobiel schade melden

Om schade mobiel te kunnen melden is er minimaal 1 smartphone noodzakelijk en 1 mobiele telefoon. De plaats van het ongeval wordt dan bepaald via GPS en de verzekeringsgegevens worden na het invoeren van de kentekens automatisch opgehaald via de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

De betrokkenen worden met de app. door de diverse schadevragen geleid en er kunnen ook foto’s worden toegevoegd. Middels het bevestigen van een SMS geven de betrokkenen uiteindelijk hun akkoord voor de ingevoerde gegevens. Omdat de melding vervolgens direct naar de verzekeraar gaat, zou het schadeproces in theorie vlotter moeten kunnen verlopen.

Via de pagina https://www.schade-app.nl/ kan de schade app. worden gedownload en kan er meer informatie worden ingewonnen over de gratis schade app.

Problemen mobiel schade melden

Hebben beide partijen geen smartphone of is deze leeg of defect dan ontstaat er direct een probleem en kan de schade op dat moment niet digitaal worden gemeld. Dit is ook het geval indien een betrokkene wel een smartphone heeft maar de andere betrokkene geen mobiele telefoon.
Gebleken is dat slechts een kleine 30% van de 65 plussers een smartphone heeft. 70% heeft dus geen smartphone, terwijl de helft van deze bevolkingsgroep wel een auto heeft.
Eveneens zal  het digitaal melden van een schade voor de ouderen die niet met de computer, de mobiele telefoon en de smartphone zijn opgegroeid lastiger zal zijn, zodat men eerder de voorkeur zal geven aan de bekende papieren versie.

Het standpunt van de verzekeraar

Ook bij verzekeraars werd door 112schade informatie opgevraagd. Aangegeven
werd, dat via de schade app. die al ruim 2 jaar in gebruik is, nog niet veel schademeldingen binnenkomen. In veel gevallen wil de verzekeraar behalve de digitale schademelding toch ook nog het ondertekende papieren schadeformulier ontvangen, vanwege de handtekeningen die daarop zijn geplaatst. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de verzekeraars hier in de toekomst mee zullen gaan omgaan. Men ziet wel de voordelen van de digitale melding,  echter de handtekening wordt door de verzekeraars nog steeds als een zeer belangrijk item gezien in de (snelheid van de) schade afwikkeling omdat de handtekening  rechtsgeldig is. De verzekeraars zijn van mening dat er in de schade app. dan ook nog een rechtsgeldige vorm van ondertekening zou moeten komen.

Wat vinden ouderen organisaties

De ouderenorganisaties waarmee contact is gelegd onderstrepen dat vooruitgang goed is, maar dat er altijd een papieren alternatief moet blijven bestaan voor de ouderen die niet mee willen of kunnen gaan met de veranderingen. Dit geldt niet alleen voor verzekeringszaken, maar ook voor bancaire en belastingzaken. Ouderen maar ook mensen in het algemeen moeten niet belemmerd worden in dergelijke diensten.

Conclusie

De schade app. biedt een aantal voordelen maar zeker ook nadelen en zal dan ook nog enige doorontwikkeling behoeven. Gelukkig blijft het bekende papieren Europese schadeformulier voorlopig nog zeker bestaan.

112schade.nl

112schade.nl is een dienstverlener, die geheel kosteloos en op een professionele wijze de verhaalsactie van een niet gedekte, maar wel verhaalbare schade in behandeling neemt.
Dit realiseert 112schade.nl samen met verschillende partners, ieder gespecialiseerd in het eigen vakgebied. Zo heeft 112schade.nl specialisten op het gebied van materiële schade en letselschade. Meer informatie op www.112schade.nl.

Bekijk de video van de Schade app

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief