Machtiging voor inzage in het dossier indien rechtsbijstandverzekering

Indien de schademelding van cliënt wordt gedaan uit hoofde van een rechtsbijstandverzekering mogen wij u als intermediair alleen dossierinhoudelijk informeren als cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ARAG Verkeer en Letsel polissen.

Zodra de schademelding bij ons is geregistreerd, zal cliënt van ons per mail een toelichting ontvangen omtrent het verlenen van een machtiging tot inzage in het dossier. Cliënt krijgt dan direct de mogelijkheid om digitaal zijn machtiging te geven. Vanaf dat moment zult u inhoudelijk vanuit het betreffende dossier geïnformeerd kunnen worden.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app