Aanrijding in het buitenland

Wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden in het buitenland of met een buitenlands voertuig hebben wij ook mogelijkheden op de schade te verhalen echter gezien de communicatie met een buitenlandse partij duurt het allemaal wel langer.

U dient er rekening mee te houden dat het verhalen van een schade gemiddeld 3 tot 9 maanden kan duren en soms nog wel langer.

Het verhalen van schades opgelopen in het buitenland kunnen wij niet behandelen in onze standaard dienstverlening. Uitgezonderd daarin zijn de schademeldingen die via voor onze samenwerkende partners in behandeling hebben.

Werkzaamheden bij verhalen schade

1e beoordeling

112schade.nl beoordeelt of de opdracht in behandeling wordt genomen. Als de opdracht wordt geweigerd, dan wordt de reden van afwijzing kort weergegeven. 112schade.nl is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien 112schade.nl geen kans tot verhaal van de schade op een aansprakelijke derde aanwezig acht.

Verhaaltraject starten

Indien de opdracht wordt geaccepteerd, dan houdt de te verlenen service in: het (buitengerechtelijk) verhalen van een door de klant geleden schade op een wettelijk aansprakelijke derde indien voor zover deze schade is ontstaan als gevolg van een verkeersongeval of een andere onverwachte aanraking met een zich buiten het motorrijtuig bevindend voorwerp. Deze service omvat de volgende handelingen:

  1. Wij controleren de gegevens en bevestigen de opdracht. Wij vragen de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar op. Als wij een discussie over de schuldvraag verwachten, wordt de bewijspositie kort weergegeven.
  2. Wij stellen de (vertegenwoordiger van) verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk.
  3. Wij regelen expertise, indien noodzakelijk.
  4. Wij sturen de vordering naar de vertegenwoordiger of verzekeraar van tegenpartij; dit wordt aan de klant bevestigd.
  5. Wij sturen maximaal 3 rappel brieven, wij houden de klant hiervan op de hoogte.
  6. Bij een (gedeeltelijke) afwijzing van aansprakelijkheid door de verzekeraar zenden wij maximaal 7 ‘discussiebrieven’ binnen een tijdsbestek van 6 maanden.

Als na 6 maanden na het aanvaarden van de opdracht geen redelijke kans (meer) is om de schade geheel of gedeeltelijk te verhalen, wordt de service gestaakt. Indien wij, ondanks de afwijzing van tegenpartij, mogelijkheden aanwezig achten om de schade geheel of gedeeltelijk te verhalen, dan treden wij in overleg met u over de verdere mogelijkheden.