Bedrijfsschade voor taxi’s claimen in 2021

22/01/2021

De coronacrisis hakt er bij veel bedrijfstakken in. Een groep waar je niet zo veel van hoort, zijn de taxibedrijven. Ook daar is in het afgelopen jaar een omzetdaling te zien. Om die groep bij schade tegemoet te komen, is er tijdelijk een nieuwe regel in het leven geroepen, zo meldt Adfiz.

Normaal gesproken krijg je als taxibedrijf een bedrijfsschadevergoeding van 55% van het gemiddelde opgereden bedrag. Hierbij wordt gekeken naar wat de omzet (exclusief btw en fooi) was van het jaar voorafgaande aan het ongeval. Als je in 2021 schade aan je taxi hebt, en er dus gekeken wordt naar de cijfers van 2020, dan kun je er bekaaid vanaf komen. Daarom is besloten om bij schade in 2021 niet te kijken naar de cijfers een jaar voorafgaand aan het ongeval, maar naar de cijfers van de twee jaar daarvoor. Er wordt dus gekeken naar 2019 en 2020.

Deze regeling geldt in ieder geval voor dit jaar. Aan het einde van het jaar wordt bekeken of deze regeling ook voor 2022 geldt.