Hoe verhaal ik een vandalismeschade?

U parkeert uw auto en bij terugkomst is uw auto beschadigd door vandalisme of door een onbekende dader. Wat nu? Als u WA casco verzekerd bent baalt u natuurlijk van de schade, maar krijgt u deze wel vergoed. Bij een beperktere verzekering zal de verzekeraar de schade vaak niet vergoeden. Gelukkig zijn er ook dan mogelijkheden.

Bij vandalisme is de kans klein dat uzelf de dader achterhaalt. U kunt in de buurt rondvragen, maar de kans van slagen is erg beperkt. 112schade kan u voor deze schade niet bijstaan. Wij kunnen u echter wel op weg helpen. Wat kunt u het beste doen in dit soort gevallen?

Doe eerst aangifte van vandalisme

Na het ontdekken van de schade aan uw auto moet u gelijk aangifte doen. Mogelijk maakt uw auto onderdeel uit van een reeks vernielingen. Dit verhoogt de pakkans van de daders. De schade door vandalisme verhalen op de veroorzakers, kost u namelijk geen geld. Verhalen op een eventuele autoverzekering wel. Bij sommige verzekeraars is het doen van een aangifte ook een vereiste voor een schadeclaim.

Claimen op de autoverzekering

Is uw auto WA verzekerd? Dan kunt u niets claimen op de verzekering bij vandalisme. Bij een WA beperkt casco is dit beperkt mogelijk. Het moet hierbij gaan om ruitbreuk of diefstal of een poging daartoe. Ook bij joyriding en brandschade kunt u succesvol een claim indienen op de WA beperkt casco autoverzekering. Het lekprikken van banden en het bekrassen van de auto is bijvoorbeeld wel verzekerd als de auto WA casco (allrisk) verzekerd is. Claimen op de WA casco heeft als nadeel dat het ten laste gaat van de schadevrije jaren. Hierdoor kan de premie in het volgende verzekeringsjaar stijgen.

Bij een geringe schade door vandalisme is het vaak niet zinvol om de schade te claimen op de WA casco verzekering. Door de terugval in schadevrije jaren gaat de premie namelijk sterk stijgen. Hierdoor moet u in sommige gevallen een aantal jaren een hogere premie betalen. Overleg dit met de verzekeraar voordat u de schade indient.

Dader onbekend / Schade verhalen op het Waarborgfonds

Bij autoschade door een onbekende dader, kunt u een claim neerleggen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Een voorwaarde is wel dat de schade veroorzaakt is door een ander motorrijtuig. Bij vandalisme biedt dit dus geen uitkomst. Helaas kunt u uw schade niet verhalen.

Dader bekend

Indien u de dader achterhaalt, kunt u bij hem een claim neerleggen. Dan is het helaas ook nog de vraag of de dader financieel in staat is om de schade te compenseren. Als de dader onder de 14 jaar is, wordt het verhalen eenvoudiger. De schade kan dan geclaimd worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Opzettelijke schade veroorzaakt door kinderen is namelijk verzekerd. Een voorbeeldbrief van een aansprakelijkstelling kunnen wij u verstrekken.

Dader bekend bij politie, voegen in strafproces

Indien de politie de dader heeft opgespoord en aangehouden wordt het strafdossier inclusief uw aangifte aangeboden aan de officier van justitie om de strafvervolging van de dader te beoordelen. Als de officier van justitie besluit om de verdachte te vervolgen komt er een strafzaak. Indien u aangifte heeft gedaan zult u daarover worden geïnformeerd.  U krijgt dan de mogelijkheid om uw schade te kunnen vorderen in het strafproces. Officieel voegt u zich dan in het strafproces.  Om uw schade te aan te geven, wordt u verzocht om het formulier in te vullen ‘Verzoek tot schadevergoeding’. U kunt zowel uw materiële schade als letselschade opgeven.

De volgende stap is dan het strafproces, u hoeft daar niet fysiek bij aanwezig te zijn. De rechter kan tijdens een strafproces de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Legt de rechter een schadevergoedingsmaatregel op? Dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het bedrag voor u bij de dader. Heeft u na 8 maanden nog niet het hele bedrag ontvangen, dan krijgt u daarvoor een voorschot op de schadevergoeding. Dit geldt ook als de officier van justitie over de straf beslist en een schadevergoedingsmaatregel oplegt.

Dader bekend, OM (Openbaar Ministerie) gaat niet over tot vervolging

Indien het OM niet over gaat tot vervolging van de verdachte zult u daarover schriftelijk worden bericht. Indien u het niet eens bent met dat besluit kunt u daarover in bezwaar. U kunt dan een zogeheten artikel 12Sv-procedure starten. Hoe dat exact in zijn werk gaat en wat u dan dient te doen heeft Slachtoffer Hulp Nederland beschreven op diens website. Voor meer informatie kunt u de volgende webpagina raadplegen: https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/aangifte-tot-straf/officier-van-justitie-beslist-over-de-zaak/klacht-niet-vervolging-artikel-12-procedure/

Dader bekend, gegevens dader opvragen uit strafdossier

U kunt daarnaast ook het OM verzoeken om gegevens uit het strafdossier om zelf de dader (civiel) aansprakelijk te stellen voor uw schade. Slachtofferhulp Nederland kan u hierover meer vertellen en nader op weghelpen. Om de noodzakelijke informatie uit het strafdossier te kunnen opvragen kunt u de voorbeeldbrief van Slachtoffer Hulp Nederland gebruiken.