Auto in de brand gestoken – Keert de verzekeraar uit bij een autobrand?

27/08/2018
auto in brand

Het gebeurt nog wel eens dat auto’s op een parkeerplaats in de brand worden gestoken. Bent u verzekerd tegen een autobrand? Maakt het ook nog een verschil of de brand opzettelijk is veroorzaakt?

Geregeld worden geparkeerde auto’s in de brand gestoken. Daarnaast kan een autobrand ook ontstaan vanuit de auto zelf. In dat geval moet u zo snel mogelijk de auto aan de kant van de weg zetten en uzelf in veiligheid brengen. Wanneer vergoedt de verzekeraar de schade door een autobrand?

Welke autoverzekering biedt dekking tegen een autobrand?

Er zijn drie verzekeringsvormen waar u tussen kunt kiezen bij het afsluiten van een autoverzekering. Van deze drie biedt alleen de WA autoverzekering geen dekking tegen een autobrand. De WA + beperkt casco en de WA + volledig casco betalen de schade aan de auto uit na een autobrand. Voor de vergoeding maakt het geen verschil of de brand onder de motorkap ontstaat of door bijvoorbeeld brandstichting.

Aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer?

Bij schade aan uw auto door een onbekende dader, kunt u aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is ingesteld om te voorkomen dat benadeelden van schade door motorrijtuigen de schade niet vergoed krijgen als de schade veroorzaakt is door bijvoorbeeld een onbekende dader. Helaas kunt u de schade door een autobrand niet bij het fonds neerleggen. De schade moet namelijk veroorzaakt zijn door een motorrijtuig.

Schade door brand gaat niet ten laste van de schadevrije jaren

Een claim op de autoverzekering kost u vaak schadevrije jaren, maar niet bij schade door brand. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij stormschade, diefstal en aanrijding met loslopende dieren. Bijvoorbeeld schade door een aanrijding kost u vijf schadevrije jaren. Bij een claim op de polis stijgt hierdoor de premie voor de autoverzekering in het volgende verzekeringsjaar en de daarop volgende jaren.

Moet u zelf de dader aansprakelijk stellen?

Nee, de verzekeraar betaalt aan u uit. De verzekeraar kan de uitgekeerde schade eventueel weer verhalen op de dader, maar daar heeft u als verzekerde geen last van. Met uitsluitend een WA autoverzekering keert uw eigen verzekeraar niet uit, dus zullen zij ook niet de schade verhalen op de dader van de autobrand. In dat geval moet u het dus zelf doen. U kunt het verhalen van de schade ook uit handen geven aan 112schade.nl. Wij stellen de dader aansprakelijk en brengen ook de kosten voor het verhalen van de schade bij de dader in rekening.

De dader achterhalen is een lastige opgave, dus bij een brand mag u hopen dat uw auto verzekerd is tegen brand.