WA-Direct – Klantbelang nu echt voorop?

30/10/2020

Het is de bedoeling dat in Q3 2021 gestart wordt met WA Direct. Heeft verzekerde slechts een WA-dekking en een ongeval buiten zijn/haar schuld om? Dan kan deze schade onder de noemer WA-Direct gemeld worden bij de eigen verzekeraar. Verzekeraars hoeven verzekerden dan niet meer een ‘nee’ te verkopen of uit te leggen dat ze verzekerde niet kunnen helpen, omdat er geen allriskdekking is.

Wat een goed initiatief zul je denken. Ook al ben je alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, lijd je schade door toedoen van een ander, dan word je alsnog geholpen. Je hoeft niet zelf te zoeken waar de tegenpartij verzekerd is, niet zelf een aansprakelijkstelling op te stellen en niet zelf een discussie aan te gaan. Wat fijn om aan de hand te worden meegenomen in een situatie die je, gelukkig, niet dagelijks meemaakt.

Het is alleen niet nieuw, sterker nog de roep om schuldloze niet-verzekerden te helpen is heel erg herkenbaar. Alleen nu komt het geluid vanuit de verzekeraar die tot voor kort het probleem voor diens WA-verzekerden niet (h)erkende en de klant met de handen in het haar liet zitten. 112Schade biedt deze service echter al 7 jaar aan deze groep (niet)verzekerden. Vanaf januari 2013 zijn er bij 112Schade al ruim 67.000 schades gemeld.

De aankomende pilot, opgezet door het Verbond van Verzekeraars, ziet vooralsnog alleen maar op schade die ontstaan is tussen twee particuliere auto’s met beiden een Nederlands kenteken. Er moet alleen sprake zijn van materiële schade, letselschade is uitgesloten van de pilot. Ook moet er een door beide partijen ondertekend schadeformulier liggen. Kortom: het moet gaan om een simpele kwestie waarbij er alleen materiële schade is.


Wij vroegen ons af hoe vaak dit nu voor komt. Hoeveel schades die wij bij 112Schade binnen krijgen voldoen aan deze criteria? 

Wij hebben onze cijfers over 2020 tot nu toe erbij gepakt. Hieruit blijkt dat nog geen 13% van alle aangemelde schades aan deze criteria voldoet. Dit heeft onder meer te maken met het type voertuig, maar ook met het soort aanrijding (kettingbotsingen worden bijvoorbeeld uitgesloten, omdat daar meer dan twee partijen bij betrokken zijn) en daarnaast het feit dat lang niet alle schadeformulieren door beide partijen ondertekend zijn. Het principe van één loket, waar het Verbond op doelt, is dan ook bij lange na nog niet haalbaar met de insteek van deze pilot. Het overgrote deel van de WA-verzekerden, volgens onze cijfers 87%, zal niet onder de noemer WA-Direct worden geholpen. Wordt er dan alsnog een ‘nee’ verkocht en mag verzekerde het dan alsnog zelf uitzoeken?

Daarnaast hebben wij het gevoel dat verzekeraars alsnog te weinig naar de omstandigheden van het geval zullen kijken. De WA-behandelaar dient eerst de bevindingen omtrent aansprakelijkheid te delen met haar verzekerde, dit staat immers in de pilot, maar gebeurt dat ook? En als een verzekerde het niet eens is met de conclusie, hoe pakt de verzekeraar dit dan op? Wat als er toch discussie ontstaat over de toedracht gedurende de behandeling of er nieuw bewijs boven tafel komt? Richt men zich alleen op de voertuigschade of worden ook andere schadecomponenten meegenomen zoals huur/reiskosten, andere beschadigde zaken, etc. Hoe ver zal de verzekeraar dan gaan om ervoor te zorgen dat diens eigen cliënt de schade verhaald krijgt? Wij houden de ontwikkelingen en met name de ervaringen rond de pilot WA-Direct dan ook nauwlettend in de gaten.

Er zijn nog genoeg vraagtekens te plaatsen bij alleen de pilot en de inhoud daarvan. En dan hebben wij het nog niet eens over de verwachte premiestijging, de keuze in rechtsbijstand, het kiezen van de schadehersteller, (geen) reparatieplicht en de nu al flinke werkachterstanden bij sommige maatschappijen. Maar goed het is niet voor niets een pilot kun je denken. Wij staan er dan ook voor open om met de verzekeraars mee te denken.

Bij 112Schade vinden wij het in ieder geval belangrijk dat iedereen goed geholpen wordt, lees onafhankelijk, en de keuze blijft houden om zelf te kiezen welke partij gaat helpen bij het verhalen van alle schade. Klantbelang voorop!

Kiest verzekerde er in eerste instantie voor om het via WA-Direct op te lossen, maar pakt dit toch niet naar wens uit? Dan zien wij de melding graag tegemoet! Bij 112Schade is er al wel één loket voor alle verkeerschades, 100%.