Geparkeerd staande auto is “zwakke verkeersdeelnemer”

Een aanrijding tussen een auto en een voetganger, een fietser komt in botsing met een scooter, een tram botst op een bestelauto, een kind op een hoverboard rijdt tegen een geparkeerd staande auto aan; Wat hebben deze ongevallen gemeen? In alle gevallen is er sprake van een “sterke” en “zwakke” verkeersdeelnemer.

Pardon?, zul je misschien denken. Je hebt gelijk, de benaming “sterke” en “zwakke” verkeersdeelnemer is eigenlijk niet correct, maar hoe zit het dan? (meer…)

Lees meer

Wintertijd zorgt voor meer aanrijdingen

In de nacht van 27 op 28 oktober gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat de klok een uur teruggaat. Gelukkig gebeurt dat altijd in het weekend. Voor veel mensen geldt dan dat er zondags een uurtje langer uitgeslapen kan worden. Maar het tijdsverschil heeft meer invloed dan wordt gedacht. (meer…)

Lees meer

Carpoolplaats IJsselstein nu legaal bereikbaar!

Voor de zomer hebben wij in een artikel gewijd aan de meerbaans rotonde en de verkeersregels die daarop van toepassing zijn. De praktijk leert ons namelijk dat het de weggebruiker soms duizelt vanwege de verschillende soorten rotondes. Daarnaast blijkt dat niet iedere rotonde op een juiste wijze is ingericht. Het Nelson Mandelaplein in IJsselstein was daar een voorbeeld van. Was…, want inmiddels heeft de Provincie Utrecht de verkeerstekens voorafgaand aan de rotonde aangepast.

(meer…)

Lees meer

Wout Wolven van JW Verzekeringen bv

112schade.nl is ontstaan om het intermediair te ontzorgen door de cliënt te helpen bij de verhaalsactie van een niet gedekte schade. Al 1700 assurantie- en advieskantoren hebben in 112schade.nl een verlengstuk van de eigen service gevonden. Hoogste tijd voor een voorstelronde.

Het spits wordt afgebeten door Wout Wolven van JW Verzekeringen BV.

(meer…)

Lees meer

Ooggetuige, klapgetuige, oorgetuige, partijgetuige of stille getuige

Handgeschreven of getypt en ondertekend

Schade verhalen buiten rechte is niet meer dan het beoordelen van de aansprakelijkheid op basis van de geldende wettelijke regels en jurisprudentie zoals de rechter het ook zou doen. Alleen in de praktijk is soms duidelijk merkbaar wie op de stoel van de rechter gaat zitten. Immers beide belangenbehartigers steunen (uiteraard?) de eigen cliënt of verzekerde.

Er is niets mis met het verdedigen van het standpunt van de eigen cliënt of verzekerde. Echter in de praktijk komen tenenkrommende reacties voorbij waarbij men de feiten die op tafel liggen uit het oog verliest en puur uit eigen gevoel of waarheidsvinding de zaak beredeneert. (meer…)

Lees meer

Mag je stilstaan op de vluchtstrook bij een hoosbui?

Kijkend naar buiten lijkt de recente hete zomer alweer heel lang geleden. Vorige maand was er in delen van Nederland een watertekort en smeekten we nog om een beetje neerslag. Nu valt er op één dag zoveel regen als normaliter in de hele maand zou vallen.

In een ogenblik staat de hele straat blank, lopen tunnels vol met water en is de snelweg verandert in een rivier. Wat kan en mag je doen met noodweer als dit? Mag je in je auto onder een viaduct of op de snelweg de bui verder afwachten en schuilen. Rijd je toch door de tunnel ook al staat deze zichtbaar onder water? Je krijgt vervolgens schade aan je auto door het hoge water of door aquaplaning. Wie gaat die schade betalen? (meer…)

Lees meer