Aantal schades en het uitgekeerde schadebedrag is in 2020 licht gestegen

Het Waarborgfonds publiceerde onlangs cijfers waar uit blijkt dat het aantal schades en het uitgekeerde schadebedrag in 2020 licht zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt volledig door de groei van de wegmeubilairschade. De overige schadecategorieën zijn allemaal gedaald. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis die begin 2020 en later in dat jaar zorgde voor lege, dan wel zeer rustige wegen.

(meer…)

Lees meer

18% Minder wegongevallen door corona, stijging te zien tijdens versoepeling

Corona zorgt voor veel veranderingen, ook in het verkeer aldus Schade Magazine. In het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal ongevallen met ruim 12% ten opzichte van 2019. In hetzelfde kwartaal van 2021 is opnieuw een flinke daling van 18% zichtbaar ten opzichte van 2019. Tijdens de versoepelingen in de zomer van 2020 steeg het aantal wegongevallen juist weer. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise op basis van politiedata.

(meer…)

Lees meer

Joyriden, wat is er leuk aan?

Onlangs is een 12-jarige jongen betrapt op het joyriden. Terwijl zijn ouders vermoedelijk de EK wedstrijd zaten te kijken, zag de jongen zijn kans schoon en stapte in de auto, die niet veel later ondersteboven in de berm werd geparkeerd door hemzelf. Maar wat is joyriden precies en wie kun je aansprakelijk houden bij schade?

(meer…)

Lees meer

U bent het niet eens met de schadevaststelling, en nu?

Bij een grote en/of complexe schade wordt regelmatig een schade-expert ingeschakeld om de omvang en oorzaak van de schade vast te stellen. De kosten van deze schade-experts komen voor rekening van de verzekeraar. Maar wat als u het niet eens bent met de vaststelling door de schade-expert en er een contra-expert wordt ingeschakeld? Worden de kosten van die expert dan ook altijd door de verzekeraar vergoed? De Vereende geeft antwoord.

Feit of fabel: De kosten voor particulieren van een contra-expert worden niet altijd vergoed

(meer…)

Lees meer

Veilig de weg op

Wij bij 112Schade zijn zelf ook regelmatig op de weg te vinden en letten dan extra goed op het verkeer om ons heen (een tik als je eenmaal weet wat er allemaal fout kan gaan op de weg). Daarbij kwam één van ons de volgende auto tegen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas reageerde deze persoon niet op het contact dat gezocht werd en hopen wij desondanks dat de eindbestemming veilig is bereikt. Wel een mooie aanleiding voor ons om u meer te vertellen over het bezit van een voertuig en ervoor zorgen dat u veilig de weg op kunt.

(meer…)

Lees meer

Rotondes zijn de veiligste kruispunten

Daar waar wegen elkaar kruisen of splitsen van elkaar, komt men een kruispunt tegen. Dit kan gelijkwaardig of ongelijkwaardig zijn, maar één ding is zeker: kruispunten kunnen gevaarlijk zijn. Een derde van de verkeersdoden in Nederland valt op kruispunten, binnen de bebouwde kom is dit zelfs bijna de helft.

(meer…)

Lees meer

Verkeerscampagne maximumsnelheid van start

Vandaag gaat de jaarlijkse landelijke verkeerscampagne van start om automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid te laten houden, vooral binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen. Automobilisten houden zich hier slecht aan de snelheidslimieten. Veertig tot zestig procent van de automobilisten rijdt zelfs regelmatig te hard.

(meer…)

Lees meer

Hoe zit het met de voorrang van een rouwstoet

Een droevige gebeurtenis is afscheid moeten nemen van een overleden dierbare. Een hectische periode voor de betrokkenen, waarbij de uitvaart zelf een belangrijk moment is. De overledene wordt daarbij vaak per lijkwagen van de ene naar de andere plek overgebracht. Daarachter rijden vaak één of meerdere volgauto’s. Hoe zit dat met de voorrang van deze voertuigen?

(meer…)

Lees meer