Mag je als werknemer een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering van de werkgever?

21/05/2021

Bij het Kifid kwam een klacht over de dekking van een rechtsbijstandverzekering binnen. De consument heeft tijdens het besturen van de vrachtwagen van zijn (voormalige) werkgever een verkeersongeval gekregen.

Voor het verhalen van zijn letselschade heeft hij, als medeverzekerde, een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering voor bedrijfsmotorrijtuigen die zijn (voormalige) werkgever bij de verzekeraar heeft afgesloten. Hiervoor heeft hij geen toestemming van zijn (voormalige) werkgever, althans daarvan is niet gebleken. Daarnaast heeft de consument na het ongeval niets meer van zijn (voormalige) werkgever vernomen en heeft zijn (voormalige) werkgever ook niet meer gereageerd op de brieven van zijn advocaat. De commissie oordeelt dat de verzekeraar het verzoek van de consument mocht afwijzen omdat in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat een medeverzekerde bij onderlinge geschillen alleen met toestemming van de verzekeringnemer, in deze situatie zijn (voormalige) werkgever, een beroep op de rechtsbijstandverzekering kan doen.

Wat verder nog ter tafel kwam

Uitgangspunt bij de beoordeling is wat de verzekeringnemer en de verzekeraar zijn overeengekomen, oftewel dat wat de verzekeringsvoorwaarden over een situatie als deze bepalen. Van belang daarbij is dat het de verzekeraar in beginsel vrij staat de grenzen te bepalen waarbinnen hij dekking wil verlenen.

De uitleg van een bepaling in dergelijke voorwaarden is met name afhankelijk van objectieve factoren, zoals de bewoordingen waarin de bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel. Deze maatstaf is van toepassing in de onderhavige zaak, nu uit de stukken niet blijkt dat partijen hebben onderhandeld over de verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn.

Daarbij geldt dat bij een consumentenverzekeringsovereenkomst, zoals de onderhavige verzekering, de bedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding de voor de consumentverzekeringnemer meest gunstige uitleg voor gaat. Dit is de zogenoemde ‘contra proferentem-regel’ van artikel 6:238 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW).

112Schade helpt!

Is u zoiets overkomen? Dan kunt u uw (letsel)schade aanmelden bij 112Schade. Wij helpen u in dergelijke gevallen wel. Of u nu verzekerd bent of niet, wij helpen u graag bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke tegenpartij.