Letselschadevergoeding mag niet meetellen voor AWBZ

letselschadevergoedingSinds 1 januari wordt een letselschadevergoeding aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Letselschade Raad vindt dit onacceptabel. Personen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval of een medische fout hebben geen schuld aan hun letsel. Slachtoffers hebben hier niet om gevraagd, het overkomt ze. Volgens de wet hebben zij recht op een schadevergoeding. (meer…)

Lees meer

Sneller herstel slachtoffer door gesprek met dader

Herstel van schade door slachtoffer-dadergesprekkenDoor het houden van slachtoffer-dadergesprekken herstellen het slachtoffer steeds sneller van de schade aangericht door de dader. Zowel slachtoffers als daders zijn zeer tevreden over deze zogeheten Mediation of bemiddeling, vanwege de actieve rol van het slachtoffer en de genoegdoening die het oplevert.

(meer…)

Lees meer

Forse stijging autoschade door winterweer

autoschade door winterweer IJsselstein, 19 februari 2013

Door het winterweer van de afgelopen periode is het aantal gevallen van autoschade fors gestegen. Op drukke winterdagen zijn er tot 500 meer extra auto’s bij schadeherstelbedrijven terecht gekomen. Zelfs op relatief warme en rustige winterdagen lag dit aantal op 400. Voornaamste oorzaak van de ontstane schade was het slippen op gladde wegen door sneeuw of ijzel. De gevallen van autoschade op de winterdagen leverden de herstelbedrijven een extra omzet op van gemiddeld € 800.000,-.

(meer…)

Lees meer

Letselschadevergoeding leidt tot verhoging eigen bijdrage AWBZ

LetselschadevergoedingEen letselschadevergoeding leidt tot verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Deze schadevergoedingen worden per 1 januari 2013 jongstleden beschouwd als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Dit heeft negatieve inkomensgevolgen voor slachtoffers. De Letselschade Raad vindt dit onacceptabel en stelt dat deze bijtelling de schadeafhandeling kan bemoeilijken.

(meer…)

Lees meer

Ongevallen in het verkeer kost 12,5 miljard per jaar

Ongevallen in het verkeer13 februari 2013

Ongevallen in het verkeer kost Nederland 12,5 miljard per jaar. Wanneer er een verkeersdode valt, worden de kosten op 2,6 miljoen euro geschat. De kosten voor een ernstig gewonde wordt geschat op 281.000 euro. De totale kostenpost van 12.5 miljard per jaar is 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

(meer…)

Lees meer

Vaker autoschade in winter | 112schade.nl geeft tips

Autoschade komt in de winter vaker voor. Dit wordt vooral veroorzaakt door slippen. Uit onderzoek blijkt dat veel autorijders niet weten wat ze moeten doen als de auto grip op het wegdek verliest. 11% remt af, terwijl dit juist het tegenovergestelde effect heeft. (meer…)

Lees meer

Afhandelen letselschade duurt te lang

Afhandelen van letselschade duurt te lang. Behandelaars kiezen vaak te weinig voor een snelle en nuttige oplossing aan de hand van een risico-analyse.  Verzekeraars handelen binnen twee jaar bijna 92% van alle verkeersletselzaken af. Dit is iets meer dan de 90% uit de nulmeting in 2010. Dit concludeert bureau Eiffel, dat onderzocht heeft of verzekeraars de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) toepassen.
(meer…)

Lees meer