Ongevallen in het verkeer kost 12,5 miljard per jaar

13/02/2013

Ongevallen in het verkeer13 februari 2013

Ongevallen in het verkeer kost Nederland 12,5 miljard per jaar. Wanneer er een verkeersdode valt, worden de kosten op 2,6 miljoen euro geschat. De kosten voor een ernstig gewonde wordt geschat op 281.000 euro. De totale kostenpost van 12.5 miljard per jaar is 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

Kosten per slachtoffer

Deze cijfers zijn gepubliceerd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Er is door de stichting een kosten-batenanalyse opgesteld om maatregelen van verkeersveiligheidseffecten in geld uit te drukken. De kosten per slachtoffer worden hier onder andere voor gebruikt. Er wordt, naast medische kosten van verzorging in een ziekenhuis of verpleeghuis, ook het productieverlies meegenomen. Daarmee wordt de bijdrage in geld bedoeld die een persoon had kunnen leveren als er geen ongeval had plaatsgevonden waardoor hij of zij niet gewond was geraakt of was overleden. De meest belangrijke factor die is meegewogen zijn de immateriële kosten. Dit zijn kosten door het verlies aan kwaliteit van leven voor slachtoffers en hun naasten. Denk hierbij aan prijs, leed, verdriet en verlies aan levensvreugde.

Ongevallen in het verkeer kost 12,5 miljard per jaar

Het SWOV berekent de totale kosten door ongevallen in verkeer op 12,5 miljard. Dit is 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Ernstige verkeersongevallen zijn goed voor 5,2 miljard euro in Nederland. Verkeersdoden kosten jaarlijks 1,9 miljard euro. De immateriële kosten zijn goed voor 5,8 miljard en de materiële schade wordt geschat 3,9 miljard euro. Denk hierbij aan schade aan de auto, beschadigde kleding, het eigen risico van de ziektekosten- of zorgverzekering, de eigen bijdrage voor fysiotherapie of de vervoerskosten van en naar het ziekenhuis. De kosten per slachtoffer zijn voor een verkeersdode het hoogst: 2,6 miljoen euro. Dit komt omdat de immateriële kosten hierin het zwaarst meewegen.

112schade helpt u met verhalen van schade

Heeft u door toedoen van een ander materiële schade of letselschade geleden en u heeft uw auto alleen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) zonder rechtsbijstandverzekering, dan zult u zelf actie moeten ondernemen om uw schade verhaald te krijgen. Met de diensten van 112schade.nl kunt u echter geheel kosteloos de schade laten verhalen op de tegenpartij, ongeacht bij welke verzekeraar of via welke tussenpersoon u verzekerd bent.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief