Letselschadevergoeding mag niet meetellen voor AWBZ

14/03/2013
letselschadevergoedingSinds 1 januari wordt een letselschadevergoeding aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Letselschade Raad vindt dit onacceptabel. Personen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval of een medische fout hebben geen schuld aan hun letsel. Slachtoffers hebben hier niet om gevraagd, het overkomt ze. Volgens de wet hebben zij recht op een schadevergoeding.

Tot op heden is er geen rekening gehouden met een vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van een letselschadevergoeding. De rechtszekerheid wordt nu aangetast als slachtoffers hun letselschadevergoeding in moeten zetten voor de verhoogde eigen bijdrage AWBZ.

Berekening letselschadevergoeding

Schadevergoedingen worden gebaseerd op verschillende punten: de mate waarin iemand wordt beperkt door een ongeval, de effecten daarvan op de verdiencapaciteit, de mate van zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. In veel gevallen keert de aansprakelijkheidsverzekeraar de schadevergoeding in één keer uit. Desalniettemin is dit bedrag bestemd voor de totale periode waarin iemand minder kan verdienen, geen of minder pensioen kan opbouwen en meer hulp en zorg nodig heeft. Het is mogelijk dat deze periode de rest van iemands leven beslaat.

Slachtoffers zijn nu verplicht om de schadevergoeding aan te spreken om de verhoogde eigen bijdrage te betalen. Er is nu dus geen sprake meer van een vergoeding van de werkelijk geleden schade. Volgens de Letselschade Raad vormt de schadevergoeding voor mensen die zwaar gehandicapt zijn geraakt bij een ongeval de buffer tussen leven op, of zelfs onder het sociaal minimum. De aantasting van deze zekerheid is onacceptabel, aldus de Letselschade Raad.

Worden de gevolgen van de bijtelling wel meegenomen bij de berekening van de schadevergoeding, dan nog heeft de beleidswijziging ongewenste gevolgen. De behandeling van letselschade zal worden bemoeilijkt door de stijging van de claimbedragen.

Schade verhalen

Bent u slachtoffer van een aanrijding of verkeersongeval en/of ondervindt u problemen met het verhalen van de schade op de dader? 112schade.nl neemt graag geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact