Letselschadevergoeding leidt tot verhoging eigen bijdrage AWBZ

15/02/2013

LetselschadevergoedingEen letselschadevergoeding leidt tot verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Deze schadevergoedingen worden per 1 januari 2013 jongstleden beschouwd als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Dit heeft negatieve inkomensgevolgen voor slachtoffers. De Letselschade Raad vindt dit onacceptabel en stelt dat deze bijtelling de schadeafhandeling kan bemoeilijken.

Aantasting van rechtszekerheid

Met deze ontwikkeling moeten slachtoffers de schadevergoeding gebruiken om de verhoogde bijdrage AWBZ te bekostigen. Tot op heden werd er geen rekening gehouden met deze vermogensinkomensbijtelling. “Een aantasting van de rechtszekerheid”, aldus de Letselschade Raad. “Een letselschadevergoeding wordt vastgesteld op iemands beperkingen die veroorzaakt zijn door een ongeval en wat de effecten hiervan zijn op wat het slachtoffer nog kan verdienen na het ongeval. Het heeft dus betrekking op hoeverre het slachtoffer zelfredzaam is en hoe zijn of haar toekomstperspectief eruit ziet.”

Eigen bijdrage AWBZ

Per 1 januari 2013 moeten slachtoffers hun schadevergoeding gebruiken om de verhoogde eigen bijdrage te betalen. Hierdoor gaat de vergoeding van de werkelijk geleden schade gedeeltelijk verloren. Bovendien heeft het negatieve financiële gevolgen voor het slachtoffer. Wanneer mensen bij een ongeval zwaar gehandicapt raken, vormt de schadevergoeding een goede buffer. Door deze verandering komt de schadevergoeding in gevaar, wat de Letselschade Raad onacceptabel vindt.

Stijging van claims

Doordat de bijtelling wordt meegenomen in de berekening van de schadevergoeding, zal de hoogte van de claims stijgen. Dit zal de behandeling van letselschade bemoeilijken. De Letselschade Raad voorspelt dat belangenbehartigers voortaan een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst willen opnemen. Hierdoor kunnen slachtoffers de verzekeringsmaatschappij aanspreken wanneer hun financiële situatie verslechtert bij toekomstige beleidswijzigingen. Dit zal bij verzekeringsmaatschappijen tot onzekerheid leiden, wat slachtoffers zal belemmeren bij de verwerking van het ongeval.

AWBZ

Wanneer men door ziekte of een handicap afhankelijk wordt van langdurige zorg treedt automatisch een verzekering in werking: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Men betaalt hiervoor altijd een eigen bijdrage, zodat er thuis gebruik kan worden gemaakt van verpleging en zorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en geïnd.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief