Afhandelen letselschade duurt te lang

14/01/2013

Afhandelen van letselschade duurt te lang. Behandelaars kiezen vaak te weinig voor een snelle en nuttige oplossing aan de hand van een risico-analyse.  Verzekeraars handelen binnen twee jaar bijna 92% van alle verkeersletselzaken af. Dit is iets meer dan de 90% uit de nulmeting in 2010. Dit concludeert bureau Eiffel, dat onderzocht heeft of verzekeraars de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) toepassen.

Letelschadebehandelaars

Hoewel verzekeringsmaatschappijen hebben vastgesteld dat 22% van het afhandelen van letselschade voortijdig geregeld had kunnen worden (waarvan 14% in de schadevaststellingfase), komen auditors (controleurs) tot een andere conclusie. Zij stellen dat bijna het dubbele aantal voortijdig geregeld kon worden. Dit aantal zou gehaald kunnen zijn als de letselschadebehandelaars meer initiatief hadden getoond. Verder werd duidelijk dat er te weinig gekozen werd voor een pragmatische insteek/oplossing aan de hand van een risico-analyse.

Oplossing snelheid afhandelen letselschade

Volgens bureau Eiffel, dat het onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en het Personenautoschade Instituur Verzekeraars (PIV) heeft uitgevoerd, ligt de sleutel voor succes van het afhandelen van letselschade bij de interne organisatie:

  • Sturing op prestaties en termijnen in GBL kan voor verandering in houding en handelswijze bij behandelaars zorgen. Door deze verandering kan maatwerk aan het slachtoffer geboden worden.
  • Door pro-actief te handelen kan vertraging in de schadebehandeling worden voorkomen.
  • Verzekeringsmaatschappijen doen er ook verstandig aan om het initiatief tot eindregeling niet alleen bij de belangenbehartiger te laten.
  • Optimalisering van het medisch traject is nodig, evenals het rechtstreeks contact met het slachtoffer als een reactie van de belangenbehartiger uitblijft.
  • Beperking van en sturing op een maximaal aantal dossiers per behandelaar is noodzakelijk.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Het behandelen van letselschade is vaak erg ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag. Deze afwikkeling gebeurt in een periode waarin het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking.  Wanneer overleg met de verzekeraar vastloopt, kan de nasleep voor het slachtoffer erg vervelend zijn. Daarom is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. De GBL heeft spelregels vastgesteld op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. Deze zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. Deze code is voor verzekeraars het uitgangspunt bij het afhandelen van letselschade.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief