Schade verhalen moeilijk door nalatigheid politie

07/03/2013

Schade verhalenSchade verhalen blijkt zeer moeilijk voor slachtoffers van verkeersongevallen als gevolg van gebrekkige registratie door de politie.

De politie is vaak ter plekke bij aanrijdingen en ongevallen, maar registreert daarvan nagenoeg geen gegevens in de computersystemen. Leasemaatschappijen, verzekeraars, advocaten en (letselschade)slachtoffers ondervinden problemen door deze beperkte registratie. Schade verhalen op de veroorzaker wordt hierdoor een zeer tijdrovende klus en is in sommige gevallen zelfs onmogelijk.

Snelle verbetering

Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en nog een aantal andere organisatie hebben een brandbrief geadresseerd aan minister Opstelten van veiligheid en justitie. Uit de brief blijkt dat de gebrekkige registratie en de verdere verwerking van de gegevens tot onvrede en onbegrip leidt bij slachtoffers en tot onnodig schrijnende situaties. Zij vragen om een snelle verbetering van de situatie.

Deze verbetering is ook in het belang van de politie, zo zeggen de briefschrijvers. Momenteel is de politie veel tijd kwijt met het verstrekken van informatie aan slachtoffers en belangenbehartigers. Hier zouden twintig politieagenten een dagtaak aan hebben volgens een berekening van de verontruste organisaties. Als de politie gegevens over verkeersongevallen op tijd doorgeeft aan de Stichting Processen Verbaal in Zoetermeer kunnen ze zich bezighouden met andere taken.

De Stichting Processen Verbaal verstrekt afschriften tegen betaling, maar kan noodgedwongen niet altijd leveren. Verandert de situatie niet, dan is het mogelijk dat de stichting in ernstige financiële problemen terecht komt en wellicht moet stoppen. Hiermee neemt de druk op de politie alleen maar toe.

Gerechtelijke procedures

Ook wordt er aangegeven door de briefschrijvers dat er namens slachtoffers noodgedwongen veel gerechtelijke procedures worden gevoerd. Bij weinig tot geen registratie moeten er getuigen worden gehoord die bij een ongeval betrokken waren. Het voeren van deze procedures leidt tot hoge kosten en het onnodig inzetten van de rechterlijke capaciteit.

Minister Opstelten heeft vooralsnog niet gereageerd op de brandbrief. De politie heeft aangegeven dat verbetering van de registratie van ongevallen moeilijk is vanwege gebrek aan capaciteit en ict-problemen.

Schade verhalen

Bent u slachtoffer van een aanrijding of verkeersongeval en/of ondervindt u problemen met het verhalen van de schade op de dader? 112schade.nl neemt graag geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief