Help, hoe hard mag ik hier rijden?

29/03/2021

De kans is groot dat u ze ook wel eens voor zich hebt rijden: weggebruikers die niet weten hoe hard ze nou mogen rijden op een weg. Vaak gaan ze er dan tussenin hangen en rijden ze bijvoorbeeld 70 km/h op een weg waar je 80 mag. Heel vervelend, zeker als u weet dat je harder mag.

Borden

Hoe hard je ergens mag rijden kun je over het algemeen aan de bebording zien. Rijd je voorbij een bord met daarop een plaatsnaam? Dan rijd je binnen de bebouwde kom en mag je 50 km/h. Verlaat je een plaats? Dan mag je in principe 80 km/h. Op snelwegen is dit tussen 6.00 en 19.00 100km/h en daarbuiten 130 km/h. Is dit anders? Dan wordt dit aangegeven door middel van een (digitaal) snelheidsbord of bijvoorbeeld het bord dat aangeeft dat je op een woonerf rijdt. De borden vind je doorgaans bij elke kruising in de rijrichting waarvoor dit geldt of elke oprit van een (snel)weg indien de snelheid afwijkt van de norm.

Wegindeling

Ook aan de wegindeling (met uitzondering van de snelweg) kun je vaak zien hoe hard je mag rijden. Het kan echter zo zijn dat je, ondanks alle uiterlijke schijn toch harder mag of zachter moet rijden. Dit wordt dan aangegeven door middel van (digitale) borden.

30 km/h kun je over het algemeen herkennen aan het feit dat er geen aparte voorziening is voor fietsers en soms zelfs niet voor voetgangers. Deze zone bevind zich alleen maar binnen de bebouwde kom. Drempels, wegversmallingen en zigzagverleggingen zorgen ervoor dat je de snelheid er wel uit moet halen. Rijd je een 30km zone in? Dan merk je dit vaak aan een zogenaamde poortconstructie: een inritconstructie.  Je moet onder meer over een drempel heen.  Binnen deze zone heeft rechts in principe voorrang. Rijdt je uit deze zone en dus over een uitritconstructie heen? Dan moet je al het overige verkeer voor laten gaan.

 

50 km/h is de standaard binnen de bebouwde kom. Zoals aangegeven merk je dat aan het plaatsnaambord dat je voorbij rijdt. De rijbaan wordt vaak aangegeven door middel van een onderbroken of doorgetrokken streep tussen jou en de tegenligger. Binnen deze zone kunnen verschillende verkeersregels gelden. Let dus goed op de bebording en tekens op de weg!

 

 

 

 

 

 

60 km/h kent geen middenstreep. Aan de zijkanten zit een onderbroken zijlijn, al dan niet met een rode fietsstrook.  Dit zorgt ervoor dat de weg wat smaller lijkt en je je snelheid daar op aan gaat passen. Veelvoorkomende schades op deze wegen zijn dan ook spiegelschades, omdat één of beide partijen onvoldoende rechts rijdt.

Een dergelijke zone betreft vaak een verblijfsgebied buiten de bebouwde kom. Vaak zijn deze wegen langs dijken of water te vinden of op plekken waar veel landbouw is. De kruisingen in een dergelijk gebied zijn in principe gelijkwaardig.

 

 

80 km/h mag je vaak op zogenaamde provinciale wegen of N-wegen. Ze vallen op door de middenstreep, welke al dan niet onderbroken is. Aan weerskanten zie je een onderbroken zijlijn. Twijfel je? Dan is de snelheid vaak ook aangegeven op de hectometerpaaltjes naast de weg.

Op deze weg hoef je geen fietsers te verwachten, het fietspad ligt afgescheiden van de rijbaan. Wel kun je landbouwvoertuigen en brommobielen tegenkomen.

 

 

 

100 km/h herkent u door een groene streep in het midden van de weg (mits het niet om een snelweg gaat). Ook hier hoef je geen fietsers op de rijbaan te verwachten. Daarnaast zie je ook geen landbouwvoertuigen en brommobielen op deze weg.