De aanrijdingselecteur, onmisbaar bij de politie!

26/03/2021

De aanrijdingselecteur, heeft u er wel eens van gehoord? Wij niet in ieder geval. Toch is het een belangrijke functie binnen de politie. Maar wat is de taak van een aanrijdingselecteur eigenlijk?

Een aanrijdingselecteur beoordeelt, al dan niet in overleg met het OM, of een verkeersongeval proces-verbaal waardig is. Het is dus een belangrijke persoon bij verkeersongevallen en kan de doorslag geven in de bewijslast na een aanrijding.

Soorten documenten

Wellicht heeft u er al eens mee te maken gekregen of ervan gehoord, maar er zijn meerdere documenten die de politie op kan maken na een aanrijding. Allereerst is er een zogenaamde Kenmerkmelding-plus. Dit document omvat de basisgegevens van de aanrijding, bijvoorbeeld de aanrijdlocatie en gegevens van de betrokken partijen en voertuigen. Ook wordt de toedracht vaak kort omschreven.

Een volgende stap is het proces-verbaal (PV). Dit wordt vaak alleen nog bij grote ongevallen opgemaakt, vaak dus op aanwijzing van de aanrijdingselecteur. Een PV is een officieel verslag van de politie, vastgelegd op papier. Naast de standaard gegevens die ook in een Kenmerkmelding-plus staan, bevat het een uitgebreid verslag van de situatie ter plaatse en een verklaring van betrokken partijen en mogelijke getuigen.

Ook kan er een Verkeersongevallenanalyse (VOA) uitgevoerd en vastgelegd worden. Dit is bij ernstige verkeersongevallen, waarbij de politie een toedrachtsonderzoek uitvoert. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van situatiefoto’s, (snelheids)metingen en reconstructies.

Het opvragen van een Kenmerkmelding-plus, PV of VOA

Bent u betrokken geweest bij een aanrijding waarbij een dergelijk document opgemaakt is? Dan kunt u deze zelf opvragen bij Stichting Processen Verbaal. Indien een dergelijk document klaar is, levert de politie het aan bij deze stichting, waarna het opvraagbaar is voor een betrokken partij zoals uzelf, maar ook door uw verzekeraar of door ons, 112Schade. Het opvragen van een dergelijk document kost wel geld.

Komt de politie altijd na een aanrijding?

De politie komt lang niet altijd als er een ongeval plaats heeft gevonden. De politie komt onder meer ter plaatse als er letsel is ontstaan door de aanrijding, als de schade groot is of er is sprake van rijden onder invloed (of een vermoeden daarvan). Komt u er echt niet uit met de tegenpartij? Dan wil de politie vaak ook ter plaatse komen.

Bedenkt u zich alleen wel dat de politie niets heeft gezien van het ongeval zelf en daarom geen uitspraken kan doen over de aansprakelijkheid. Vul ook altijd zelf uw schadeformulier in en teken deze niet zonder het eerst goed doorgenomen te hebben. Helaas komen wij maar wat vaak tegen dat het schadeformulier ingevuld wordt door de politie, ondertekend wordt door beide partijen en dan toch niet helemaal blijkt te kloppen.