Tips voor het invullen van het schadeformulier

10/12/2018
Vacature administratief medewerker

Schade met een voertuig meld je met het Europees schadeformulier of de schade app. Dit klinkt eenvoudig, maar het kan nog best lastig zijn. Het is namelijk een lange lijst met vragen plus ook nog veel vragen op de achterkant van het formulier.

Het Europees schadeformulier kun je onderverdelen in drie verticale blokken. De linker- en de rechterkolom worden ingevuld door de beide betrokkenen bij het ongeval. In het midden wordt gevraagd om vinkjes te zetten om aan te geven wat de toedracht van de schade was. Waar moet je op letten bij het invullen van het schadeformulier? Hier volgen enkele tips die van pas zullen komen.

Tip #1 – Begin met het invullen van de vragen bovenaan het formulier

Begin bij nummer 1 (schadedatum) en stop bij nummer 15 (handtekening). Begin niet direct met de eigen naw-gegevens, dat komt pas bij nummer 6. Aan de bovenkant van het schadeformulier zie je eerst een horizontale balk met belangrijke vragen over de schade. Het gaat bijvoorbeeld om de datum en het tijdstip van het ongeval, maar ook de locatie waar de schade ontstaan is en of er getuigen zijn. Deze vragen kunnen bij een latere discussie over wie aansprakelijk is van groot belang zijn. Zijn er getuigen van het ongeval? Vraag de namen en de telefoonnummers en schrijf deze op het schadeformulier.

Tip #2 – Vergeet de toedracht van de schade niet

In het midden van het Europees schadeformulier zit deze vraag (12) verstopt. Door het plaatsen van een vinkje kun je aangeven wat op jou en jouw motorrijtuig van toepassing was op het moment van het ongeval. Je geeft hier bijvoorbeeld aan dat je auto geparkeerd stond en de tegenpartij geeft aan dat hij of zij wegreed van een parkeerplaats. Kruis aan welke omschrijving van de toedracht het beste van toepassing is. Door het op de juiste manier invullen van deze vraag, zal er later vaak geen onduidelijkheid zijn over wie aansprakelijk is voor de schade.

Tip #3 – Maak een duidelijke situatieschets

Onderaan het schadeformulier is er de ruimte om de situatie toe te lichten met een schets. Een 3D-tekening op schaal is niet nodig. Zorg er wel voor dat iemand die er niet bij is geweest aan de situatieschets kan aflezen hoe de schade ontstaan is. Maak je gebruik van de Schade App dan is er geen situatieschets meer, maar is er de mogelijkheid om foto’s van de situatie toe te voegen.

Tip #4 – Punt 14 Mijn opmerkingen

Dit zorgt in de praktijk nog al eens voor discussie. Indien één van de partijen ergens niet mee eens is, wordt dat heel vaak in dit veld genoteerd. Maar de grote vraag dan is of de andere partij daar dan zijn/haar handtekening voor zet. Nee is het antwoord. Er wordt niet getekend voor de opmerkingen die de andere partij maakt.

Tip #5 – Handtekening

Waar teken je dan wel voor? De handtekening zet je ter bevestiging van de juistheid van de gegevens in de eigen kolom en de gegevens in de gemeenschappelijke kolom waaronder nummer 12 Toedracht en 13 Situatieschets. De handtekening zet je niet voor hetgeen de andere partij in zijn eigen kolom schrijft.

Na invullen en ondertekenen van het schadeformulier wordt het schadeformulier beschouwd als een onderhandse akte zoals genoemd in artikel 157 Rv, dit levert dwingend bewijs op. Indien er sprake zou zijn van het onder dwang invullen en tekenen van het schadeformulier of op andere wijze frauderen met het formulier, dan is dat aan de partij die dat stelt om te bewijzen. Alleen het roepen is niet voldoende. Er is immers getekend voor de juistheid van de gegevens.

Met deze tips wordt het wat eenvoudiger, maar simpel is het invullen van het Europees schadeformulier nog steeds niet. Dat komt natuurlijk dat het gelukkig voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid is. Een goed en eenvoudig alternatief is de schade app. Je hoeft met de app niet zelf te bepalen wat je in moet vullen. De app is ingericht op het op de juiste manier invullen. De app is veel eenvoudiger dan het schriftelijke schadeformulier. Kijk daarvoor op www.schade-app.nl

Lees ook:

De schade-app in plaats van het Europees schadeformulier

Schadeformulier verplicht invullen bij een schade?

Is een schadeformulier bindend?

Schadeformulier verplicht invullen bij een schade?

Schadeformulier sturen? Moet dat echt?