Is een schadeformulier bindend?

10/12/2017
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Na een aanrijding vult u samen met de tegenpartij een schadeformulier in. Na ondertekening kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden. Wat nu als er foutieve gegevens op staan? Kunt u deze nog aanpassen?

Het schadeformulier heeft een tweeledige functie. Het wordt gebruikt als aangifte van de schade met opgave van informatie over de situatie en de betrokkenen. Ten tweede dient het formulier ook nog als bewijs. Als beide partijen het formulier ondertekend hebben, is het schadeformulier onherroepelijk geworden.

Er zit een fout in het ingevulde schadeformulier! Hoe nu verder?

Er kan een foutje sluipen in het formulier. Dat kan best een probleem zijn, want u kunt alles wat ingevuld is niet zomaar aanpassen. Na ondertekening mag u het ingevulde namelijk niet meer aanpassen. In overleg met de andere partij zou het kunnen, maar eenzijdig mag u het niet aanpassen.

Na ondertekening is het bindend

Een schadeformulier bestaat uit twee vellen. Alles wat u op het voorste formulier invult, wordt doorgedrukt op het achterliggende schadeformulier. Na ondertekening door beide partijen houdt u een afschrift zelf en het achterliggende formulier geeft u aan de tegenpartij. Uiteraard kan het ook andersom. Wie welk formulier krijgt, maakt niets uit. De achterzijde van het formulier kunt u thuis op uw gemak verder invullen. Bij de afwikkeling van de schade gaan de verzekeraars uit van de gegevens op het schadeformulier. U kunt later niet verklaren dat de feiten toch anders liggen. U heeft er namelijk voor getekend.

In onderling overleg aanpassingen doorvoeren

Is het schadeformulier ook door de andere betrokkene ondertekend? In overleg met de tegenpartij kunt u in dat geval nog wijzigingen doorvoeren. Er mogen geen verschillen zitten tussen beide ondertekende schadeformulieren. Door kleine veranderingen kan de schuldvraag volledig anders uitvallen. Het maakt bijvoorbeeld een groot verschil of u stil stond of achteruit reed vlak vóór het ongeval. Hier aanpassingen in doorvoeren kan de schuldvraag volledig veranderen.

Kan het niet handiger?

Dat is een terechte vraag. Er staan namelijk nogal wat vragen op het formulier. Waarschijnlijk hoeft u niet alle vragen te beantwoorden, maar welke wel en welke niet is lastig in te schatten. Het kan eenvoudiger met de Schade-app. Deze app kunt u op uw telefoon zetten en gebruiken als vervanging van het schadeformulier. Het ondertekenen gaat in dat geval op een andere manier, namelijk door middel van codes die via sms verstuurd worden.

Onderteken alleen als u het volledig eens bent met hetgeen ingevuld is. Eventueel kunt u bij opmerkingen onderaan het formulier nog een toelichting geven.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app