Whiplash na een ongeval, en nu?

22/07/2021

Stel: je rijdt op de snelweg en voor je ontstaat een file. Je remt en staat stil. Echter de automobilist achter je staat niet op tijd stil en rijdt met een flinke vaart achterop jouw voertuig. Hierdoor heb je niet alleen schade aan het voertuig, maar ervaar je ook lichamelijke klachten die verdacht veel lijken op een whiplash. Hoe nu verder?

Wat is een whiplash?

Een whiplash wordt veroorzaakt door een verrekking van de nekspier. Het hoofd wordt in veel gevallen namelijk met kracht naar achteren en vervolgens weer naar voren geslingerd. Een whiplash is moeilijk vast te stellen. Het is bijvoorbeeld niet te zien op röntgenfoto’s. Er is namelijk op het eerste gezicht niks beschadigd, niks gebroken. Toch ervaart u nekklachten, hoofdpijn, concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid. Deze klachten kunnen snel wegtrekken, maar kunnen ook langdurig of zelfs levenslang aanhouden. Omdat het medisch objectief vaststellen van een whiplash lastig is, wordt de diagnose vooral gesteld op basis van de toedracht van het ongeval en de klachten die men daarna ervaart.

Wat moet u doen na het krijgen van deze klachten?

Als u dergelijke klachten ervaart naar aanleiding van een verkeersongeval, dan is het raadzaam om dit direct bij uw huisarts te melden. Een goede documentatie van klachten na het ongeval zorgt er namelijk voor dat aangetoond kan worden dat u regelmatig met dezelfde klachten contact opgenomen heeft met een medische deskundige. Blijft u last houden? Neem dan ook contact op met andere zorgprofessionals, al dan niet op doorverwijzing van uw huisarts. Denk aan een fysiotherapeut, manueel therapeut of andere specialist die u kan helpen de klachten te doen verminderen of weg te nemen.

Hoe worden deze klachten beoordeeld in het verdere proces?

Het is belangrijk dat u bij ernstige klachten regelmatig aan de bel trekt. Het is namelijk aan u om aan te tonen dat de door u aangegeven klachten en bijbehorende beperkingen ook daadwerkelijk van het ongeval afkomstig zijn. Wanneer u na twee weken de eerste melding pas doet bij de huisarts en daarna maanden door blijft lopen zonder in te grijpen of een medische deskundige raad te plegen, dan kunnen hier vraagtekens bij gezet worden in de verdere behandeling van uw letselschadezaak.

Er moet beoordeeld worden dat uw klachten en beperkingen logischerwijze van het ongeval afkomstig zijn en dat er geen andere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Er moet sprake zijn van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten. Om dit aan te tonen wordt uw medische informatie verzameld. Zodoende probeert uw letselschadebehandelaar of behandelaar aan de kant van de aansprakelijke tegenpartij een goed beeld te krijgen van uw klachten, beperkingen en het bijbehorende behandeltraject. Uw medische voorgeschiedenis kan hiervoor ook van belang zijn. Als er onduidelijkheden zijn, dan kan een medische expert uitkomst bieden. Een onafhankelijke arts zal onderzoeken verrichten waarbij de ontstane vragen over uw klachten beantwoord kunnen worden.

Er wordt vaak ook niet alleen gekeken naar de medisch beschikbare informatie, maar ook naar de feitelijke situatie. Wat deed u voor het ongeval? Wat kunt u na het ongeval niet meer? Welke hobby’s beoefende u, welke sport, met welke huishoudelijke taken hield u zich bezig? Was u voor het ongeval gezond en klachtenvrij?

Schadevergoeding

Blijkt uit de beschikbare gegevens dat u inderdaad klachten heeft opgelopen naar aanleiding van het ongeval? Dan staat hier een schadevergoeding tegenover. Hierbij valt te denken aan een vergoeding van de medische kosten die u heeft moeten maken, kosten voor huishoudelijke hulp die u in heeft moeten schakelen, het vergoeden van uw abonnement bij de sportvereniging en een stuk smartengeld. Dit is een vergoeding voor de al geleden en eventueel nog te lijden levensvreugde.

Een dergelijk traject kan echter maanden of zelfs jaren duren. Duidelijk moet namelijk zijn of de klachten over (kunnen) gaan of langdurig van aard zijn. Laat u bijstaan door een letselschadespecialist om een voor u zo goed mogelijke schadevergoeding te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld bij Compensa Letselschade.