Duidelijkheid verkrijgen omtrent letselschade met een Delta v onderzoek

05/08/2021

Eerder gaven wij al aan dat vrouwen meer kans hebben op ernstig letsel bij een verkeersongeval. Ook hebben wij meer verteld over een whiplash naar aanleiding van een verkeersongeval. Om duidelijkheid te krijgen over de botsingsimpact kan een Delta v onderzoek gedaan worden. Dit is een natuurkundig onderzoek, waarbij de snelheidsverandering van het betrokken voertuig berekend wordt. Dit kan ook meer duidelijkheid bieden in letselschadezaken.

Sterker nog: dit onderzoek wordt vooral gebruikt wanneer er sprake is van whiplash klachten en dan met name wanneer er sprake is geweest van een lage snelheid of weinig schade. Hoewel een dergelijk onderzoek iets kan zeggen over de verhouding tussen de aanrijding en de klachten, zijn er andere facturen die een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan eerdere nekklachten. Het is dan ook geen doorslaggevend bewijs. Dit blijkt ook uit een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Wanneer er met snelheden onder de 10 kilometer per uur gereden werd, kon er geen whiplash ontstaan. Dit heeft het hof echter van tafel geveegd. Vaak is echter wel aanvullend onderzoek nodig om causaal verband aan te tonen.