Rechts inhalen toe(ge)staan

06/02/2023

Eén van de grootste ergernissen in het verkeer, tenminste zo wordt het ervaren, is het rechts inhalen, al dan niet uitgelokt door het onnodig links blijven rijden. Rechts inhalen wordt gelijkgesteld met asociaal, ongeduldig, hufterig verkeersgedrag, zeker als het gepaard gaat met een flink hogere snelheid. Er zijn echter situaties waarin rechts inhalen wel is toegestaan.

De regels

De regels omtrent het inhalen komen we tegen in het RVV, Hoofdstuk II paragraaf 2.

Hoofdstuk II. Verkeersregels

Paragraaf 2. Inhalen

Artikel 11

  1. Inhalen geschiedt links.
  2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
  3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
  4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
  5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Artikel 12

Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.

Duidelijk

De regels zijn duidelijk, toch? Inhalen mag, maar dat doe je dan links. Een achterliggende gedachte die daarmee te maken heeft, is onder andere artikel 3 RVV, dat je in het verkeer zoveel mogelijk rechts houdt. Eveneens een ergernis in het verkeer aan de vele bestuurders die op de linkerbaan blijven rijden.

De uitzondering is dat zodra een bestuurder gaat afslaan naar links en dit duidelijk heeft aangegeven, je dan rechts mag passeren. Als daar echter geen ruimte voor is, dan kun je beter de afslaande manoeuvre even afwachten.

Andere uitzonderingen zijn het rechts inhalen van een tram en aan de rechterzijde van de blokmarkering, dus bijvoorbeeld bij scheiding van snelwegen of op de uitvoegstrook. Dit geldt voor alle bestuurders, behalve…

Fietsers…

Artikel 11.3 benoemt de bijzondere spelregel van de fietsers, deze zorgt nog wel eens voor discussie. Fietsers dienen andere fietsers links in te halen, maar zij mogen andere bestuurders wel rechts inhalen. Een misvatting is echter dat fietsers verplicht zijn andere bestuurders rechts in te halen, dat staat er niet. Ook een fietser mag een automobilist links inhalen. Deze situaties kom je nogal eens tegen in het drukke stadsverkeer.

Welke bestuurders vallen onder fietsers?

Een 2e misvatting die nogal eens voorkomt, is de positie van de snorfiets en snorfietser. We komen dan vrij vooraan uit in het RVV bij artikel 2b:

De regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald.

We hebben gelezen dat fietsers rechts mogen inhalen, er wordt geen voorbehoud gemaakt voor snorfietsers. Dus snorfietsers mogen ook rechts inhalen.

Dat zal voor de automobilist dan nog een uitdaging worden zodra in de grote steden ook de snorfietser op de rijbaan komt te rijden. Scooters kunnen dan links en rechts passeren. Bromfietsen links, snorfietsen links maar ook rechts. Succes!

3, 4, 5 of meer rijstroken op de snelweg

Het inhalen op de snelweg. Volgens het RVV moeten we allemaal zoveel mogelijk rechts houden en moet er links ingehaald worden.

Maar dan rijden we bijvoorbeeld op de A2 thv Vinkeveen. Een mooie brede snelweg met maar liefst 5 rijstroken per richting. Met een maximumsnelheid overdag van 100 km/u. Na 19:00 uur is de maximumsnelheid 130 km/u. Deze snelheden blijken lastig te onthouden, daarnaast wordt het uiterst rechts houden ook vaak vergeten. Men blijft geregeld op de middelste rijstrook doortuffen met een gemiddelde snelheid die dan onder het maximum ligt. Ook dit levert de nodige irritatie op. Hoe ga je deze partij passeren als je zelf op één van de rijstroken rechts van deze partij rijdt?

Inhalen geschiedt links. Dus schuif je 2 stroken op naar links om de langzamer rijdende auto links te kunnen passeren, vervolgens schuif je na het inhalen weer een aantal rijstroken op naar rechts. Op een wat drukker moment van de dag is dit nogal een gedoe, nietwaar?

Voor deze situaties zouden we beter dezelfde regels moeten hanteren net als in de VS. In de VS is op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting het rechts inhalen wel toegestaan. Daar hoef je dan geen slalomtruckjes uit te halen, maar kun je gewoon je rijstrook blijven volgen, ‘Keep your Lane’. De partij die wisselt van strook moet bedacht zijn op passerend verkeer zowel links als rechts. Het minder van rijstrook wisselen levert dan ook minder kans op tot een aanrijding.