Autoschade door een obstakel of gebrek op/aan de weg – Wie betaalt?

21/03/2022
obstakel op weg autoschade

Autoschade kan u volkomen onverwacht overkomen. Bijvoorbeeld als er obstakels op de weg liggen die u te laat opmerkt en waar u bovenop knalt. Of er is sprake van een gebrek aan de weg. De autoschade kunt u op de All risk autoverzekering claimen, maar wie draagt de verantwoordelijkheid voor dergelijke schades?

De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor de wegen in Nederland. Dat kan het Rijk zijn, maar bijvoorbeeld ook de gemeente of het waterschap. Voor particuliere wegen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de weg. Bij een gebrek aan het wegdek of iets op de weg kunt u bij autoschade de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de schade, maar er zijn uitzonderingen.

Wanneer betaalt de wegbeheerder uw autoschade?

U rijdt over een weg en knalt op een betonblok op de weg. Het blok ligt er doordat iemand een vluchtheuvel kapot heeft gereden en de brokstukken zijn blijven liggen. In principe is de wegbeheerder aan te spreken voor de schade aan uw auto. Maar de wegbeheerder kan er onderuit. De beheerder moet wel op de hoogte zijn van de schade aan de vluchtheuvel. In redelijkheid is niet te verwachten dat ze de wegen 24/7 in de gaten houden. Ze moeten dus wel de mogelijkheid gehad hebben om de schade te herstellen. Weten ze het wel en komen ze niet in actie? Dan kunt u de autoschade door het obstakel op de weg bij de beheerder neerleggen. Men heeft dan de zorgplicht geschonden die voor de wegbeheerder geldt.

Wat zijn de gevolgen als u de autoschade claimt op de autoverzekering?

Met de WA of de WA beperkt casco autoverzekering kunt u een dergelijke schade niet claimen. Bij een aanrijding met dieren geldt overigens een uitzondering in de WA beperkt casco. Deze verzekeringsvorm biedt in dat geval wel dekking. Een aanrijding met een obstakel gaat ten laste van de opgebouwde schadevrije jaren. Hierdoor kan de premie van de autoverzekering in de komende jaren sterk stijgen. Dat is niet het geval bij aanrijding met dieren.

Hoe zit het met afgevallen lading van een vrachtauto?

Wie schade veroorzaakt, moet ook betalen. Als u op afgevallen lading botst, betaalt de eigenaar van het voertuig waaruit het gevallen is de autoschade. Maar in de praktijk valt dat vaak niet mee. U moet namelijk wel aantonen wie aansprakelijk is voor het obstakel op de weg. Vaak is er ook niemand aan te spreken. U kunt namelijk niet vaststellen wie de eigenaar is van bijvoorbeeld een kruiwagen op de weg. Maar…kunt u wel bewijzen dat u op de weg schade heeft opgelopen door deze kruiwagen of een afgebroken uitlaat van een ander motorvoertuig, dan is er nog een mogelijkheid een schadeclaim in te dienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hoe kunt u de verantwoordelijke aansprakelijk stellen voor de autoschade?

U kunt de wegbeheerder of de eigenaar van een voertuig waar het object van af is gevallen schriftelijk aansprakelijk stellen. Zorg er wel voor dat u bewijsmateriaal meestuurt. Let ook goed op uw onderbouwing waarom u van mening bent dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt. U kunt het verhalen van de schade ook uitbesteden aan 112schade.nl. Wij nemen het verhalen van de schade graag van u over.