Schade door een slecht wegdek! Wie betaalt?

11/08/2016
slecht wegdek

Bij autoschade door een slecht wegdek is het onder strikte voorwaarden mogelijk om de schade aan jouw auto te verhalen op de wegbeheerder. Houd er wel rekening mee dat je aan strenge eisen moet voldoen. Graag leggen wij jou uit wat de mogelijkheden zijn.

Stel, je rijdt op de openbare weg en ineens kom je met één van de wielen in een gat in het wegdek terecht. Je auto loopt voor een flink bedrag schade op. Indien je WA casco verzekerd bent, kun je de autoschade verhalen op de autoverzekering, maar een dergelijke claim gaat wel ten laste van je schadevrije jaren. Ben je WA of WA beperkt casco verzekerd? Dan is de autoschade niet te verhalen op je eigen autoverzekering. Je kunt misschien de wegbeheerder voor de autoschade aansprakelijk stellen.

Wie eist bewijst

Het is niet eenvoudig een kwestie van de wegbeheerder aanspreken en je krijgt de autoschade gecompenseerd. Je moet namelijk een aantal zaken aantonen. Het gaat om de volgende te bewijzen feiten:

  • De schade is ontstaan door een gebrek aan de weg
  • Je reed zelf voorzichtig en je hield al rekening met plotselinge en onverwachte situaties
  • De wegbeheerder had de autoschade kunnen voorkomen door bijvoorbeeld direct actie te ondernemen

De eerste vereiste is relatief eenvoudig te bewijzen, de andere twee zijn complexer. Door getuigenverklaringen kun je aantonen dat je voorzichtig reed. Ook kun je getuigen laten verklaren dat het gebrek aan het wegdek er al langere tijd zit. Als het wegdek beschadigd raakt, moet de wegbeheerder wel de mogelijkheid hebben om de schade te herstellen. Het moet ook bekend zijn bij de wegbeheerders, anders zijn ze namelijk niet aan te spreken voor de schade. Op de wegbeheerders rust wel een risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat ze ervoor moeten zorgen dat de wegen in goede staat zijn.

Tip: raakt jouw auto beschadigd door een gebrekkige weg? Maak foto’s van de situatie zoals je het aantrof.

Wie kun je aansprakelijk stellen?

Er is niet één wegbeheerder, maar het zijn er vier. Voor de Nederlandse snelwegen is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Ontstaat de schade op een provinciale weg, dan moet je bij de provincie zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen in de bebouwde kom en tot slot het waterschap bijvoorbeeld voor wegen op dijken.

Hoe dien ik een claim in?

Op het internet kun je formulieren downloaden voor het claimen van een schade. Welke weg je het beste kunt bewandelen verschilt per wegbeheerder. Je kunt het beste contact met de wegbeheerder opnemen om de procedure door te spreken.

Je kunt zelf in gesprek gaan met de wegbeheerder, maar je kunt de verhaalprocedure ook aan ons overlaten. Geheel kosteloos stellen wij de verantwoordelijke aansprakelijk en verhalen wij de autoschade voor jou.

Lees ook:

De schade-app in plaats van het Europees schadeformulier

Stappenplan zelf schade aan jouw auto verhalen

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij betaald parkeren?

Schade door gladheid claimen op je verzekering?

Ongeval door laagstaande zon voorkomen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief